caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/204407/059438_Sylitol_NQG.png

Sylitol NQG

High-Tech silikatna fasadna boja s jedinstvenom kombinacijom modernog alkalnog vodenog stakla i integriranom Nano-Quarz mrežastom strukturom za čiste fasade.

Primjena

Sylitol-NQG je disperzivna silikatna boja prema DIN 18 363, st. 2.4.1 sa jako dobrim svojstvima vezanja na mineralnim podlogama i na starim mat disperzivnim premazima i premazima od silikonske smole. Kvaliteno alkalno vodeno staklo smanjuje opasnost od cvjetanja. Izvanredno se obrađuje. Premaz sadrži sredstva za zaštitu od algi i gljivica.

Osobine materijala

 • reducirana sklonost prljanju
 • dugotrajna i otporna na kredne pojave
 • trostruko siliciranje radi optimalne postojanosti
 • zaštita filmom za konzerviranje
 • brzo postaje otporna na kišu
 • velika otpornost na utjecaje atmosferilija i svjetlosti
 • mineralna mat površina
 • ne stvara film, velika propusnost CO2

Baza materijala

Kombinacija najkvalitetnijeg alkalnog vodenog stakla i hibridnih veziva (organo-silikat/akrilat).

Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardna roba
   12,5 l
  • Color Express
  • 1,25 l, 5 l,
  12,5 l

Nijanse

Bijela

Samonijansiranje moguće sa bojama punih tonova Histolith-Volltonfarben. Tvorničko nijansiranje u brojnim nijansama na upit. Mašinsko se može nijansirati na ColorExpress sistemu s anorganskim pastama u boji.
Radi raspoznavanja eventualnih grešaka u nijansi molimo prije obrade provjeriti tačnost nijanse. Na povezanim površinama koristiti nijanse iste proizvodnje (šarže). Kod sjajnih intenzivnih nijansi moguće u nekim okolnostima slabija pokrivna moć. Stoga se kod tih nijansi preporučuje prethodni premaz sa sličnom pokrivnom pastelnom nijansom baziranom na bijeloj boji. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br. 26:
Klasa: A
Grupa: 1

Stepen sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina zrna

< 100 µm, S1

Gustina

ca. 1,44 g/cm³

Debljina suhog filma

100 – 200 µm, E3

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

< 0,01 m (visoka) Klasa V1

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): 0,09 [kg/(m2 · h0,5)] (niska) W3

Dopunski proizvodi

Sylitol-NQG Konzentrat

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, suhe i bez tvari koje razdvajaju. Obratiti pažnju na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Kako bi premaz imao jedinstvenu nijansu, podlogu treba podesiti da bude ravnomjerno upojna. Za istrošene strugane i špricane žbuke je nakon temeljnog premaza sa Sylitol-NQG Konzentrat/voda u omjeru 2 : 1, potreban međupremaz za izjednačavanje strukture sa Sylitol-Minerom koji se nanosi valjkom. Na jako popravljanim, lako raspuknutim mineralnim površinama potrebno je nanijeti 1 do 2 puta međupremaz sa Sylitol-Minerom. Na glatkim površinama se preporučuje proizvod Sylitol-Minera nanijeti četkom, na hrapavim površinama valjkom. Radi izbjegavanja slojeva premaza pri obradi većih površina angažirati dovoljno ljudi i premazivati u jednom potezu mokro na mokro.
Kod samonijansiranog materijala se radi izbjegavanja razlika u nijansi preporučuje potrebnu ukupnu količinu međusobno izmiješati.
Ukoliko je podloga opterećena algama i gljivicama, površinu je potrebno oprati pod pritiskom, tretirati Capatoxom i pustiti da se osuši.

Nove žbuke iz grupe PIc, PII i PIII:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno dugo odstoje, u pravilu nakon dvije sedmice, na 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnim vremenskim uvjetima, npr. uslijed vjetra ili kiše, vrijeme sušenja mora biti znatno dulje.

Stare čvrste žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII:
Zaprljane površine očistiti strojno ili ručno uz pridržavanje zakonskih propisa, npr. mlazom vode pod pritiskom ili visokotlačnim čistačem na vodu uz dodatak pijeska. Vlažno pjeskarenje je moguće samo kod žbuka iz grupe mortova PII i PIII. Žbuke s naslagama odnosno talogom gljivica očistiti mlazom na mokro uz pridržavanje zakonskih propisa i obraditi sa sredstvom Capatox prema uputi.

Žbuke na bazi umjetne smole, silikonske smole i na mineralnoj i silikatnoj bazi:
Zaprljane žbuke i žbuke s naslagama očistiti prikladnom metodom uz pridržavanje zakonskih propisa. Žbuke s naslagama odnosno talogom gljivica obraditi sredstvom Capatox prema propisu. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro prosuše.

Toplinske žbuke na mineralnoj i silkatnoj bazi:
Zaprljane žbuke i žbuke s naslagama očistiti prikladnom metodom uz pridržavanje zakonskih propisa, pod malim pritiskom odnosno po potrebi uz primjenu nekog sredstva za čišćenje. Ne obavljati mehaničko čišćenje. Žbuke s naslagama odnosno talogom gljivica obraditi sredstvom Capatox prema propisu.

Žbuke koje se osipaju po površini:
Očetkati na suho i cjelokupnu površinu očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa.

Žbuke sa brašnastim slojem:
Površinu s krednim pojavama odnosno onu koja je brašnasta, tzv. brašnasti sloj, koji smanjuje vezanje za podlogu, odstraniti natapanjem sredstvom Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Žbuka sa zapečenom korom:
Zapečenu koru koja se raspoznaje po svom slabo sjajnom izgledu odstraniti namakanjem sredstvom Histolith® Fluat i nakon toga oprati.

Popravci na žbuci:
Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećene površine žbuke paziti na to da malter za popravak po otpornosti i strukturi odgovara postojećoj žbuci. Za popravke na žbuci su posebno prikladni gotovi mortovi na bazi tras-vapna/tras-cementa. Popravci prije premazivanja moraju dobro vezati i biti suhi i u načelu se namaču sredstvom Histolith® Fluat i nakon toga peru. Pritom treba paziti da se namoči površina oko mjesta popravka u širini 1 – 2 širine četke. Kod većih popravaka na žbuci uvijek cjelokupnu površinu (staru i novu žbuku) namočiti (fluatirati) i nakon toga oprati.

Stari mineralni premazi:
Stare premaze koji čvrsto vežu očistiti na suho ili na mokro. Mineralane premaze koji više ne vežu čvrsto i koji su istrošeni obrusiti, ostrugati ili očistiti kiselinom i cijelu površinu dobro isprati vodom. Temeljni premaz sa Sylito-NQG Konzentratom razrjeđenim vodom u omjeru 2 : 1.

Stari mat premazi disperzivnih i silikonskih boja, nosivi: Zaprljanja i male kredne pojave temeljito očistiti i odstraniti mlazom vode pod pritiskom ili drugom prikladnom metodom uz pridržavanje zakonskih propisa.

Stari mat premazi disperzivnih i silikonskih boja, nenosivi: Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. kiselinom i nakon toga oprati visokotlačnim čistačem na vodu uz pridržavanje zakonskih propisa. Na kiselinom očišćenoj neupojnoj podlozi temeljni premaz sa Sylitol-Minerom. Na kiselinom očišćenoj jako upojnoj podlozi temeljni premaz za učvršćivanje podloge sa Sylitol-NQG Konzentratom razrjeđenim vodom u omjeru 2 : 1. Međupremaz sa Sylitol-Minerom.

Vidljivi zid od pješčenjaka:
Za premazivanje su prikladni samo prednji blokovi otporni na smrzavanje, koji ne sadrže tvari koje puštaju boju ili razdvajaju kao što su grumeni ilovače i pijeska. Fuge moraju biti izvedene bez pukotina i ne smiju imati nikakva sredstva za brtvljenje koja smanjuju vezanje ili nešto slično. Slane izboje očetkati na suho. Kod površina s krednim pojavama/brašnastih površina cjelokupnu površinu premazati sa Histolith® Fluatom i nakon toga oprati. Spojevi krova, prozora i poda se moraju izvesti prema smjernici udruge za pješčenjačke blokove. Pridržavati se BFS upute br. 2.

Obrada kamena:
Prirodni kamen mora biti čvrst, suh i bez izboja. Kamen istrošen po površini prije premazivanja više puta obraditi i učvrstiti sredstvom Histolith® Steinfestiger. Prljavi kamen očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Popravke na kamenu ne izvoditi sa mortom za žbuku, nego materijalima koji su zamjena za kamen. Popravljana mjesta moraju dobro vezati i prije premazivanja se moraju stručno i propisno fluatirati i nakon toga oprati.

Rastuća vlažnost:
Porast vlage prijevremeno uništava premaz. Dugotrajni uspjeh se postiže nanošenjem horizontalne brtve. Dobro i dugotrajno rješenje je primjena sustava žbuka za saniranje, npr. program žbuka za sanaciju Histolith® Trass-Sanierputz-Programm. Naročito kod starijih građevina, prednost je pokazalo polaganje suhih odnosno zona za isparavanje koje se izvode tako da se između podnožja i tla puni sloj šljunka kao filter.

Način primjene

Sylitol-NQG se nanosi valjkom ili kistom/četkom.

Sistem nanošenja

Slabo i ravnomjerno upojne podloge:
Temeljni premaz po potrebi razrjeđen s najviše 10% Sylitol-NQG Konzentrat. Završni premaz po potrebi razrjeđen sa najviše 5% Sylitol-NQG Konzentrat.

Jako i neravnomjerno upojne mineralne podloge:
Temeljni premaz sa Sylitol-NQG Konzentratom, razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1. Međupremaz i završni premaz po potrebi razrjeđen sa najviše 5% Sylitol-NQG Konzentrat.

Potrošnja

Ca. 125 – 150 ml/m2 na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačne vrijednosti odrediti probom na pojedinom objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+80C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Vrijeme sušenja između pojedinih premaza:
Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka najmanje 12 sati. Pridržavati se vremena sušenja između pojedinh premaza, nakon 24 sata otporno na kišu. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka, vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom uz dodatak sredstva za ispiranje. U pauzama alat držati u boji ili pod vodom.

Napomena

Ne raditi na izravnom suncu, po kiši, ekstremnoj vlažnosti zraka (vlaga od magle) ili jakom vjetru. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza. Kao nosači premaza nisu prikladni premazi lak boja, podloge sa slanim izbojima, plastika i drvo. Nije prikladno za vodoravne površine izložene djelovanju vode. Kod površina s blagim nagibom paziti na to da voda može slobodno otjecati. Kod tamnih nijansi može mehaničko opterećenje izazvati pojavu svijetlih pruga. To je svojstvo specifično za sve mat fasadne boje. Kod Sylitol-NQG se radi o proizvodu koji ima specijalne aktivne tvari protiv gljivica i taloženja algi na premazu. Rezerva aktivnih tvari pruža dugotrajnu, vremenski ograničenu zaštitu, a trajanje djelovanja ovisi o uvjetima na objektu, kao npr. debljini taloga i djelovanju vlage. Stoga trajno sprečavanje algi i gljivica nije moguće.


Kod gustih, hladnih podloga ili zbog produljenog vremena sušenja uslijed djelovanja vlage (kiša, rosa, magla) pomoćne tvari na površini premaza mogu ostaviti žućkaste/prozirne, pomalo sjajne i ljepljive tragove curenja. Te tvari su vodotopive i same se odstranjuju sa dovoljno vode, npr. nakon nekoliko jačih kiša. To ne utječe na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tomu treba izvesti direktnu obradu, onda te pomoćne tvari/iscjedke treba prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja oprati bez ostataka. Dodatno grundiranje se mora izvesti sa CapaGrund Universalom. Kod izvođenja premaza u prikladnim klimatskim uvjetima ti tragovi se ne pojavljuju. Isticanje popravaka na površini ovisi o brojnim faktorima pa je stoga neizbježno (BFS uputa br. 25).

Podnošljivost sa drugim premaznim sredstvima:
Kako bi se očuvala specijalna svojstva, Sylitol proizvodi se ne smiju miješati sa drugim premaznim sredstvima, osim na onima navedenim u ovim TI.

Mjere prekrivanja:
Po jakom vjetru na skelu staviti cerade.

Konstruktivne mjere:
Izbočeni dijelovi građevine kao vineci, svodovi, prozorske klupice, itd. se moraju stručno prekriti kako bi se spriječilo stvaranje prljavog taloga ili jače provlaživanje zidova.

Impregniranje:
Voda koja prska kao trajno opterećenje znatno utiče na postojanost premaza. Hidrofobiranjem ugroženih područja sa proizvodom Disboxan 452 Wetterschutz se postojanost premaza  značajno produljuje. Impregniranje izvesti najranije nakon 10 dana čekanja. Također i očišćene kamene površine se zaštićuju od preranog taloženja, prodora štetnih tvari i jakog izlaganja djelovanju vode, ako se naknadno impregniraju sa siloksanom Disboxan 452 Wetterschutz.

Površine sa slanim izbojima:
Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može zajamčiti trajno vezanje premaza odnosno sprečavanje stvaranja slanih izboja.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; maks. 10 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01 F

Deklaracija sadržaja

Hibridno vezivo (organo-silikat/akrilat), alkalno tekuće staklo, silikati, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervans, zaštitno sredstvo za film.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list