Preskoči navigaciju

Histolith

Boje povijesne arhitekture namijenjene održavanju spomenika kulture

Ton karte Histolith rezultat su suradnje Caparola i stručnjaka iz Zavoda za zaštitu spomenika te restauratora i službi za održavanje spomenika kulture. 

S preko 360 boja, od kojih je dio nalazio primjenu u povijesnoj arhitekturi, ovo je optimalno pomagalo stručnjacima za održavanje spomenika i sanaciju starih zgrada – ono uspostavlja vezu između stilova u arhitekturi i tonova boje koji u njima prevladavaju. 

Polazna točka tonova boje su mineralni pigmenti otporni na UV zračenje. Ton karte se temelje na restauratorskim nalazima boje, od kojih je sa odabranih povijesnih objekata uzet uzorak i integriran u palete boja. 

Tonovi boje su razvrstani u:

  • 10 punih tonova
  • 20 bijelih tonova
  • 49 serija pigmenata, od kojih svaka počinje s pigmentiranim tonom pune boje, te je slijedi do 10 gradacija svjetline


Imena tonova boje odabrana su na osnovi povijesnog označavanja pigmenata i naziva materijala i nalaze se na stražnjoj strani, zajedno s referentnom vrijednošću svjetline, metričkim LCH vrijednostima, mogućnošću miješanja u različitim sustavima veziva i s naznakom uzorkovanog objekta. 

Ton karte Histolith dostupne su kao palete i kao mape s tonovima boje. Obje izvedbe sadrže potpuno iste informacije o tonu boje i o nalazima.

Histolith ton karta

Za svakodnevni rad na objektu – u praktičnom formatu od 21x5 cm s maksimalno 2 tona na jednom listu.

Histolith mape nijansi

Namijenjene visokokvalitetnoj prezentaciji kod klijenta – obje mape sadrže svaki ton boje u veličini DIN A5, koje se može pojedinačno izvaditi.