Preskoči navigaciju
FASADNE BOJE
FASADNE BOJE

Garantiramo.

NQG je savršena fasadna tehnologija

Pred šest godina je Caparolova nano-kvarc mrežna tehnologija postavila kriterije za zaštitu fasada. Sada je tu nova generacija NQG boja ThermoSan, AmphiSilan i Sylitol-NQG: s NQG tehnologijom, koja nam pokazuje put, ove boje osiguravaju čistoću i ljepotu fasada na dugi rok. To vam jamčimo.

NQG proizvodi sjedinjuju u sebi prednosti boja na bazi silikonske smole i silikatnih boja. S jedne strane visok stupanj hidrofobnosti, neznatna pojava kredanja, univerzalna primjenjivost i jednostavnost premazivanja, a s druge strane čvrsto vezanje za podlogu te mineralna tvrdoća s najminimalnijom tendencijom onečišćavanja i maksimalnom stabilnošću nijanse boje. Daljnim usavršavanjem savršeno su riješene i problematične pruga od emulgatora i efekta „pisanja“ na fasadnoj površini!

Osjećaj sigurnosti

Uživajte u prednostima svoje fasade
  • NQG Premium fasadne boje
  • Ton karte Fassade A1 i Fassade A1 CONCEPT

S nijansama iz obje palete, toniranim fasadnim bojama NQG Premium ThermoSan, AmhiSilan i Sylitol-NQG, postižu se izvrsni rezultate, budući da one pružaju najveću sigurnost pri izboru fasadnih premaza u boji.

Kod paleta Fassade A1 i Fassade A1 CONCEPT radi se o odabiru iz klasične kolekcije nijansi 3D-System plus. Pritom su odabrane samo one nijanse, kod kojih nijanse fasadnih boja NQG-Premium pokazuju veliku otpornost na svjetlost te omogućuju najveću stabilnost nijanse boje fasade. 

BFS bilten 26 instituta „Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V." klasificira starošću uvjetovanu promjenu boje fasadnih premaza. Samo Code A1 predstavlja najbolju moguću kombinaciju veziva (A u A1 znači „jedva vidljiva pojava kredanja“) i pigmenta (1 u A1 znači „skoro bez promjene boje“ zahvaljujući anorganskim pigmentima s vrlo dobrom otpornošću na svjetlost).

NQG Premium fasadne boje:

  • ThermoSan
  • AmphiSilan
  • Sylitol-NQG

 

sve nijanse iz paleta Fassade A1 i Fassade A1 CONCEPT odgovaraju BFS razredu A1.

Nova generacija fasadnih boja Premium s nano-kvarc mrežnom tehnologijom u kombinaciji s nijansama boje iz paleta nijansa Fassade A1 i Fassade A1 CONCEPT pruža najveću sigurnost pri odabiru i izvedbi fasadnih premaza u boji. Garantirano.