Preskoči navigaciju

LackChamp

Ton karta najpopularnijih lakova

Ton karta LackChamp prikazuje bijele, nijansirane i efektne tonove najpopularnijih proizvoda Capacryl i Capalac. Pored općih informacija o standardnom programu, toniranim lakovima Caparol i Caparol 3D-System, ona sadrži i:

  • pregled svih temeljnih premaza Capalac i Capacryl sa pripadnim originalnim tonovima
  • bijele lakove i njihove tonove sa originalnim stupnjem sjaja
  • obojene lakove Capalac i Capacryl sa originalnim stupnjem sjaja na odabranim tonovima boje
  • registar RAL boja s rasporedom proizvoda prema standardnim tonovima
  • izvadak iz 3D-System s naglašenim bojama
  • svjetlucave (glimer) nijanse prema DB i RAL
  • tonove metalnog i bisernog sjaja prema RAL-u