Preskoči navigaciju

Pregled proizvoda

Svi proizvodi po kategorijama

Unutarnje boje

Disperzivne boje

Na vrh

Latex Boje

Na vrh

Boje s aktivnim tvarima protiv plijesni

Na vrh

Mineralne boje

Na vrh

Boje za izolaciju od mrlja

Na vrh

Boje za nijansiranje

Na vrh

Wellness boje

Na vrh

Posebni proizvodi

Na vrh

Fasadne boje

Silikatne (mineralne)

Na vrh

Silikonske

Na vrh

Akrilne boje

Na vrh

Disperzivne boje

Na vrh

SilaCryl boje

Na vrh

Saniranje pukotina/elastični sistemi

Na vrh

Boje za krovove

Na vrh

Sredstva za grundiranje i impregniranje

Sredstva za grundiranje za građevinske objekte

Na vrh

Sredstva za čišćenje

Na vrh

Temeljni premazi za unutarnje i fasadne boje

Na vrh

Lakovi i lazure

Lakovi

S otapalima

Na vrh

Ekološki

Na vrh

Lazure

Lazure za drvo

Na vrh

Danske-na bazi vode

Na vrh

Boje za drvo

Na vrh

Specijalni proizvodi

Lazure za drvo

Na vrh

Boje za drvo

Na vrh

Danske-na bazi vode

Na vrh

Dekorativne tehnike za unutarnje zidove

Lazure za zidove

S otapalima

Na vrh

Capadecor multicolor premazi

S otapalima

Na vrh

Tehnike rada špahtlom

S otapalima

Na vrh

Tehnike ispune i ravnanja

S otapalima

Na vrh

Efektni premazi

S otapalima

Na vrh

Zidne obloge za premazivanje

Obloge od staklene vune

S otapalima

Na vrh

Capaver-System

S otapalima

Na vrh

Capatect žbuke i mase za ispunu

Disperzijske žbuke

S otapalima

Na vrh

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Silikonske žbuke

S otapalima

Na vrh

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Silikatne žbuke

S otapalima

Na vrh

SilaCryl

S otapalima

Na vrh

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Žbuke s kamenim granulatom

S otapalima

Na vrh

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Ljepila,mase za ispunu i armiranje

Fasadne mase za ispunu

Na vrh

Unutarnje mase za ispunu

Na vrh

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Ostali proizvodi

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Unutarnje mase za ispunu

Na vrh

Sanirne žbuke

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Unutarnje mase za ispunu

Na vrh

Podni premazi

Za stambene i poslovne prostore

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Za industrijske podove

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Sanacija betona

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Za balkone, terase i verande

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Dopunski proizvodi

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Zaštita spomenika - Histolith

Fasadne boje

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Unutarnje boje

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Vapneni program

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Žbuke

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Dopunski proizvodi

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Capatherm protupožarna zaštita

Grundiranje

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Protupožarna zaštita čeilka

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Protupožarna zaštita drva

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Protupožarna zaštita betona

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Završni lakovi

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Mase za izravnavanje

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Razrjeđivači

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Protupožarna zaštita kablova

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Zaštita od korozije

Na bazi otapala

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Na bazi vode

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh

Akustični sistemi

Na bazi otapala

Ljepila i mase za armiranje

Na vrh