Preskoči navigaciju
Caparol
Caparol

REACH - propisom uređeno tržište

Od 1. juna 2007. godine na snazi je nova odredba vezana za hemijske proizvode u EU:

REACH (Registrierung, Evaluierung, und Autorisierung von Chemikalien, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) - Uredba o registraciji, evaluaciji i autorizaciji hemijskih proizvoda. Ovo je dosad najveći zakonodavni proces u EU uz pomoć kojeg je usklađen postojeći zakon o hemikalijama. Glavno načelo ove uredbe je "bez podataka, bez tržišta", odnosno, na tržište se smiju plasirati samo one hemijske tvari koje su registrovane. REACH se temelji na odgovornosti industrije i odnosi se na sve hemijske tvari. Odgovornost industrije ujedno podrazumijeva da proizvođači i uvoznici preuzimaju odgovornost za sigurnost hemikalija koje plasiraju na tržište. Potrebno je osigurati da svi predviđeni načini primjene proizvoda budu sigurni i ne predstavljaju neposrednu opasnost za zdravlje zaposlenika, izvođača, investitora, kao i okoliša.