caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/102153/038137_Gewebegrundierung_12,5L.png

Capaver Gewebegrundierung

Vodorazrjedivi međupremaz bez otapala, za tapete i pletiva od staklenih vlakana.

Primjena

Pogodan za lagano ispunjavanje međupremaza kod tapeta od staklenih vlakana, prije nanošenja završnog premaza. Pravi jednoliku površinu i izjednačava upojnost, kako se završni sloj boje ne bi previše upio u tapete, te time i smanjuje potrošnju boje.

Osobine materijala

  • bez otapala
  • razrjeđuje se vodom
  • ravnomjerno se razlijeva
  • završni premaz se ne upija, nego se suši ravnomjerno
  • teško zapaljivo prema DIN 4102, B1

Pakovanje/veličina pakovanja

12,5 l

Nijanse

Bijela. 
Toniranje sa CaparolColor ili Amphibolin kolorantima, do max. 5 %.

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustina

ca. 1,60 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Način primjene

Nanošenje kistom, valjkom i Airless aparatima.
Airless nanošenje:
Ugao špricanja: 40–50° 
Mlaznica: 0,019–0,021" 
Pritisak: 180–200 bara
Kod primjene standardnog proizvoda podesiti konzistenciju za špricanje sa 5-7% vode.

Sistem nanošenja

Obrada:
Ostaviti da se tapete u potpunosti osuše. Razrijediti Capaver® Gewebegrundierung sa ca. 5 % vode. Ravnomjerno nanijeti finim valjkom od janjeće dlake ili Airless aparatom u tonirano prema željenom tonu završnog sloja.

Potrošnja

Staklena pletiva:
Fina struktura: ca. 150 g/m2
Srednja struktura: ca. 180–200 g/m2
Gruba struktura: ca. 210–260 g/m2
Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5°C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se premazivati nakon ca. 6-12 sati. Potpuno suho nakon 3 dana. Kod veće vlažnosti zraka, nižih temperatura i većih količina potrošnje se vrijeme sušenja može produžiti.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Kako bi se osigurala posebna svojstva proizvoda, Capaver® Gewebegrundierung se ne bi trebao miješati sa drugim proizvodima.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati vodom.
Ne udisati pare/aerosol.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a): 30 g/l; maks. < 1g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinil acetatna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, voda, aditivi, konzervans (Metil-/Benzizotiazolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije