caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/21784/020343_Capaver_Acryl-Finish_seidenmatt_12,5_L.png

Capaver Acryl-Finish

Ekološki disperzivni lak na bazi vode za premazivanje obloga od staklenih vlakana.

Primjena

Specijalno napravljen završni premaz za Capaver obloge od staklenih vlakana, kod srednje do visoko opterećenih površina. Capaver Acryl-Finish je lak otporan na habanje koji se razrjeđuje vodom, a isporučuje se kao mat, svilenkasto mat, svilenkasto sjajan i sjajan. Capaver Acryl-Finish ravnomjerno fino pokriva tapete i obloge od staklenih vlakana premazanih međupremazom Capaver Gewebegrundierung te zadržava strukturu staklenih vlakana, koja stoga mogu biti višestruko ponovo premazivana.

Osobine materijala

Posebna formula za srednje do visoko opterećene površine:
 • razrjeđuje se vodom
 • neškodljiv za okoliš
 • slabog mirisa
 • odbija prljavštinu
 • velika otpornost na ribanje i pranje prema DIN 53778
 • ovisno o stupnju sjaja, otiranje na mokro klasa 2 (mat) ili klasa 1 (svilenkasto mat, svilenkasto sjajan i sjajan)
 • odlično se čisti (svilenkasto mat, svilenkasto sjajan i sjajan)
 • otporan na vodene dezificijense
 • u kombinaciji sa Capacoll-GK and Capaver Glasgewebe Plus Acryl-Finish (svilenkasto mat, svilenkasto sjajan i sjajan) prema DIN 4102-B1, PBWU03-I-16.5.31 klasificiran kao teško zapaljiv
 • u kombinaciji sa Capacoll-GK and Capaver Glasgewebe Plus Acryl-Finish (mat) prema DIN 4102-A2, P-BAY26-04659 klasificiran kao negoriv
 • mala potrošnja

Baza materijala

Akrilna smola

Pakovanje/veličina pakovanja

12,5 l

Nijanse

Bijela

Capaver Matt-Finish se može nijansirati sa CaparolColor ili Amphibolin kolorantima, do 5%. Kod narudžbe više od 100 l moguće tvorničko nijansiranje.

Stepen sjaja

Mat, svilenkasto mat, svilenkasto sjajan i sjajan.

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja. 
Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Podloge

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Priprema podloge

Podloga (međupremaz sa Capaver Gewebegrundierung) mora biti čista, čvrsta, suha, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.

Sistem nanošenja

Obrada:
Nakon što se dobro osuši međupremaz Capaver Gewebegrundierung, ravnomjerno nanijeti jedan do dva nanosa Capaver Acryl-Finish, ovisno o stepenu opterećenosti površine.

Potrošnja

Potrošnja po jednom sloju:
Staklena pletiva:
Fina struktura: ca. 120 g/m2
Srednja struktura: ca. 120–140 g/m2
Gruba struktura: ca. 130–150 g/m2
Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

Alat

Nanošenje kistom/četkom, valjkom i Airless aparatima

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece.
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati vodom.
Ne udisati pare/aerosol.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(a): 30 g/l; < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervans (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije