Histolith Strukturierputz

Fina žbuka na bazi silikata koja se može modelirati, za van i unutra

Primjena

Silikatna žbuka finog zrna za dekorativne strukturne premaze kao i za izravnavanje neravnomjernih podloga.

Osobine materijala

  • propusnost vodenih para
  • nije termoplastična
  • slabo se napreže
  • suši se bez stvaranja pukotina

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo, postojani pigmenti, mineralna punila, akrilna smola (< 5%)

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg

Nijanse

Bijela
Tvorničko toniranje u brojnim nijansama na upit.
Samonijansiranje sa Sylitol-Volltonfarben SI dodanim do najviše 3 %. Moguće strojno toniranje na ColorExpress mašinama u svijetlim tonovima sa anorganskim pastama.

Zbog primjene prirodnih punila moguća su odstupanja u nijansi. Stoga na povezanim površinama za obradu koristiti samo materijal istog proizvodnog broja (šarže) ili materijal različitih proizvodnih brojeva prethodno međusobno pomiješati.

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Vanjske površine
Nove žbuke iz grupe PI (hidraulični vapneni malteri), PII i PIII:
Pridržavati se vremena koje nove žbuke moraju odstajati prije premazivanja, kod grupe mortova PI najmanje 4 sedmice, kod grupe PII i PIII najmanje dvije sedmice. Zapečenu koru odstraniti sredstvom Histolith® Fluat. Temeljni premaz sa Histolith® Quarzgrundom.

Stare nepremazane žbuke (grupe maltera kao prethodno) i stari mineralni premazi:
Površinu dobro očistiti. Odstraniti slojeve koji su nedovoljno čvrsti. Temeljni premaz sa Histolith® Silikat-Fixativom, razrjeđen vodom u omjeru 2 : 1 do 1 : 1, ovisno o upojnosti podloge. Međupremaz sa Histolith® Quarzgrundom.

Stari, nosivi, mat premazi disperzivnih boja:
Površinu dobro očistiti. Nanijeti temeljni premaz sa Histolith® Quarzgrundom, razrjeđen s najviše 10 % Histolith®Silikat-Fixativa.

Unutarnje površine
Nove žbuke iz grupe maltera PI (hidraučini vapneni mortovi), PII i PIII:
Ostaviti da stoje 2–4 sedmice. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® Fluatom. Temeljni premaz sa Histolith®Quarzgrundom.

Gips žbuke iz grupe maltera PIV:
Na čvrstim žbukama:
Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrundom. Meke gipsane žbuke učvrstiti sredstvom Histolith® Spezialgrundierung. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstranit prašinu. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierungom. Nakon što se dobro osuši međupremaz sa Histolith® Strukturgrundom.

Gipskartonske ploče:
Tragove lopatice obrusiti. Temeljni premaz sa Histolith® Strukturgrundom. Mekana mjesta popravljana masom za ispunu učvrstiti sa Histolith® Spezialgrundierungom. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol Aqua-Sperrgrundom (BFS Uputa br. 12). Nakon što se dobro osuši međupremaz sa Histolith®Strukturgrundom.

Građevne gips ploče:
Temeljni premaz sa Histolith® Weißgrundom. Međupremaz sa Histolith® Strukturgrundom.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati da bude čisto. Temeljni premaz sa Histolith® Spezialgrundierungom. Nakon što se dobro osuši međupremaz sa Histolith® Strukturgrundom.

Priprema materijala

Sadržaj pakiranja temeljno promiješati. Po potrebi, radi reguliranja konzistencije razrjediti s najviše 2% sredstva Histolith® Silikat-Fixativ.

Način primjene

Nanosi se alatom od nehrđajućeg čelika i odmah strukturira prikladnim alatima za modeliranje.

Potrošnja

Ovisno o željenoj strukturi, 2–3 kg/m2.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati suho po površini i može se premazivati nakon 24 sata. 
Na nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe, vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja nasjeda uvijek nanositi mokro na mokro.
Nije prikladno za vodoravne i nagnute površine izložene djelovanju vode. Kod hemijskog procesa sušenja silikatnih proizvoda je potrebno malo vlage. Prebrzo ishlapljivanje vode tokom nanošenja i sušenja, npr. zbog povišene temperature okolnog zraka ili podloge izložene utjecaju sunca, prejakog vjetra ili preniske vlažnosti zraka se mora izbjegavati,isto tako kao i prevelika vlažnost zraka, npr. zbog vlage od magle. 
Kod nepotpunog sušenja postoji opasnost povećanja krednih pojava ili zaostale vodotopivosti kalijevog vodenog stakla. Vodotopivo vodeno staklo se ispire kišom i djeluje nagrizajuće u kontaktu s površinama poput stakla, metala, lakiranih površina. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Mjere za pokrivanje:

Površine oko mjesta koje se premazuje pažljivo prekriti, a to se posebno odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Prilikom brušenja, koristiti filter za prašinu P2. Premaz je jaka lužina. Zaštititi kož i oči u slučaju nanošenja špricanjem. Okruženje premazanih površina valja pomno prekriti. Boju sa lakiranih površina, stakla, keramike, metala, prirodnog kamena treba odmah isprati.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Deklaracija sadržaja

Kalcij karbonat, voda, silikati, alkalno vodeno staklo, titan dioksid, aditivi

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene ovdje, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije