Histolith Kristallin

Dvokomponentna silikatna boja prema VOB/C DIN 18363, stavak 2.4.1.

Primjena

Histolith® Kristallin je namijenjen posebno za renoviranje historijskih građevina. Sa Histolith® Kristallinom se mogu izraditi posebno trajni i građevno-fizikalni premazi u boji, s mnogo prednosti, slični vapnenim premazima.

Osobine materijala

Dvokomponentni sustav silikatne boje bez organskih sastojaka velike otpornosti na vremenske uticaje i visokog sjaja boje. 
Ostala istaknuta svojstva proizvoda Histolith® Kristallin su:

 • mineralna pigmentacija postojana na svjetlost
 • najviši stepen propusnosti vodenih para sd-vrijednost < 0,01 m
 • visoki stepen propusnosti ugljičnog dioksida
 • trajno silicira s podlogom
 • ne bubri
 • nezapaljivost prema DIN 4102
 • otpornost na pranje i ribanje
 • ne sadrži otapala
 • w-vrijednost ovisno o podlozi

Baza materijala

Kalijevo vodeno staklo, mineralni pigmenti postojani na svjetlost i mineralna punila.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Histolith® Kristallin-komponenta boje:
  10 l
 • Histolith® Kristallin-Fixativ:
  10 l

Nijanse

Bijela.

Tvorničko toniranje u brojnim nijansama na upit. Kod završnog premaza na spojenim velikim površinama raditi samo s materijalom istog broja proizvodnje (šarže) ili materijale različitih brojeva proizvodnje međusobno pomiješati.


Postojanost nijansi prema BFS uputi br. 26:
Klasa: A
Gruppa: 1

Stepen sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima.

Stabilnost u skladištenju:
Histolith® Kristallin komponenta boje: 6 mjeseci
Histolith® Kristallin-Fixativ: 12 mjeseci

Gustina

ca. 1,75 g/cm³

Napomena

Sastavni dijelovi sustava

Komponente:
Histolith® Kristallin komponenta boje
Na svjetlost postojani mineralni pigmenti i mineralna punila pripremljeni u vodi. Ne sadrži nikakva veziva, stoga obrađivati samo nakon što se zamiješa s Histolith® Kristallin-Fixativom.

Histolith® Kristallin-Fixativ
Kalijevo vodeno staklo bez organskih sastojaka kao:
vezivno sredstvo za Histolith® Kristallin komponentu boje,
sredstvo za razrjeđivanje radi daljnjeg podešavanja konzistencije zamiješane osnovne boje,
sredstvo za grundiranje za učvršćivanje i izjednačavanje jako ili različito upojnih podloga.
Mješavina Histolith® Kristallin komponente boje i Histolith® Kristallin-Fixativa u navedenom omjeru se naziva osnovnom bojom.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju, suhe i upojne. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Nove žbuke iz grupe maltera PIc, PII i PIII:
Najmanja debljina najvišeg sloja žbuke: 5 mm. Lake žbuke nisu prikladne. Nove žbuke prije premazivanja ostaviti da stoje, kod grupe maltera PI najmanje 4 sedmice, kod grupe maltera PII i PIII najmanje dvije sedmice. Zapečenu koru odstraniti sa Histolith® Fluatom.

Stare nepremazane žbuke i stari čisto mineralni premazi:
Površinu dobro očistiti. Odstraniti slojeve koji su nedovoljno čvrsti. Temeljni premaz sa Histolith® Kristallin-Fixativom, razrjeđen u vodi u omjeru 1 : 1 do 1 : 2, ovisno o upojnosti podloge.

Popravci na žbuci:
Malter za popravak mora vrstom i strukturom odgovarati staroj žbuci. Popravci na žbuci se prije premazivanja moraju stvrdnuti i dobro vezati. Sva popravljana mjesta na žbuci premazati sa Histolith® Fluatom i nakon toga oprati. 

Prirodni kamen:
Kao podloga je prikladan samo upojni prirodni kamen. Izraditi probnu površinu i provjeriti prikladnost za premazivanje. Površinu dobro očistiti. Slojeve koji su nedovoljno čvrsti ukloniti. Kamen koji se osipa prije premazivanja učvrstiti sa Histolith® Steinfestigerom.

Pozor:
Kod prirodnog kamena s vodotopivim sastojcima može doći do izbijanja tih čestica na površinu premaza i pojave mrlja.

Površine s naslagama plijesni:
Površine s naslagama algi odnosno gljivica očistiti na mokro. Nakon što se osuše, površine namočiti sa Histolith®Algenentfernerom i pustiti da se osuše. Za izradu premaza je potrebno prethodno se posavjetovati s našom vanjskom službom ili tehničkim odjelom.

Impregniranje:
Kod čestog izlaganja udarima kiše kao i u području prskanja vode, trajnost premaza se značajno poboljšava impregniranjem sa Histolith® Fassadenschutzom ili sa Histolith® Aqua-Fassadenschutzom. Impregniranje izvesti najranije nakon 7 dana čekanja.

Omjer miješanja

10 l Histolith® Kristallin komponentu boje (sadržaj 1 spremnika) u jednom potezu bez prekida pomiješati sa 5 l Histolith® Kristallin-Fixativ i rukom ili prikladnom mješalicom izmiješati u homogenu osnovnu boju bez grudica. Upotrebljavati samo čisti alat za miješanje.

Način primjene

Na građevinama koje su zaštićeni spomenici kulture je najbolje raditi sa četkama.

Sistem nanošenja

Između pojedinih premaza vrijeme sušenja je najmanje 12 sati.

Temeljni premaz:
Jako ili neravnomjerno upojne podloge:
Temeljni premaz sa Histolith® Kristallin-Fixativom, razrjeđen u vodi u omjeru 1 : 1 do 1: 2, ovisno o upojnosti podloge.

Slabo upojne podloge:
Temeljni premaz sa osnovnom bojom, razrjeđenom najviše 20 %. Za razrjeđivanje osnovne boje uvijek primjenjivati Histolith® Kristallin-Fixativ i vodu, pomiješane u omjeru 1 : 1.

Međupremaz od osnovne boje:
Ovisno o postojećoj podlozi razrjediti najviše 10%. Na žbukama sa finim pukotinama od pomicanja izvesti muljeviti međupremaz od osnovne boje uz dodatak najviše 20 % Histolith® Schlämmquarza.

Završni premaz od osnovne boje:
Razrjeđen najviše sa 5% mješavine Histolith Kristallin-Fixaktiva i vode u omjeru 1 : 1.

Potrošnja

Histolith® Kristallin-Fixativ kao temeljni premaz:
Ca. 70–100 ml/m2 ovisno o upojnosti podloge.

Histolith® Kristallin-komponenta boje:
Ca. 130–150 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi.

Histolith® Kristallin-Fixativ kao vezivo:
Ca. 65–75 ml/mpo prolazu na glatkoj podlozi.
Navedene vrijednosti potrošnje se povećavaju na hrapavim podlogama. Tačne vrijednosti odrediti probom na dotičnom objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 24 sata otporno na kišu. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe, vodom.

Napomena

Zavisno o stanju podloge i vremenskim utiecajima može doći do odstupanja u nijansi i stvaranja mrlja. Preporučuje se obaviti probno premazivanje i za provjeru podnošljivosti podloge. Radi izbjegavanja slojeva premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Nije prikladno za vodoravne ili nagnute površine izložene djelovanju vode. Ne raditi po direktnom suncu, na visokim temperaturama, po jakom vjetru, velikoj vlažnosti zraka, vlazi od magle i kiši. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Mjere za prekrivanje:
Površine oko mjesta koje se premazuje pažljivo prekriti, a to se posebno odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Premaz je izrazito alkalan, stoga je potrebno dobro zaštititi kožu i oči od prskanja. Površine oko mjesta koje premazujemo zaštititi. Ukoliko dođe do prskanja po laku, staklu, keramici, metalu ili prirodnom kamenu, odmah isprati. 
Kod brušenja koristiti filter za prašinu P2. Za vrijeme upotrebe i sušenja osigurati dobru prozračnost.

Odlaganje

Zamiješana osnovna boja: Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće. Histolith® Kristallin komponenta boje: Pomiješati sa Histolith® Kristallin-Fixativom i zbrinuti kao osnovnu boju.

HOS

(A/a), 30 g/l; < 1 g/l.

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK02

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba