caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/17809/018159.png

Histolith Fluat

Koncentrat za pripremu površine žbuke.

Primjena

Kiseli fluat za odstranjivanje zapečenih slojeva nove žbuke prije nanošenja silikatnih boja i za neutralizaciju površine žbuke. Pored toga i za čišćenje starih mineralnih žbuka i starih mineralnih premaza.

Osobine materijala

Histolith® Fluat reagira sa žbukama koje sadrže vapno i cement. Pritom se neutraliziraju kiseli sastojci. Voda za pranje je pri ispravnoj primjeni bez kiselina.

Baza materijala

Vodena otopina kiselih fluorosilikata.

Pakovanje/veličina pakovanja

10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Ni u kom slučaju ne skladištiti u spremnike koji nisu otporni na kiseline.

Gustina

ca. 1,2 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čvrste, nosive, čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema materijala

Nove žbuke Grupe PI, PII i PIII:
Odstranjivanje zapečenih slojeva kod novih žbuka sa Histolith® Fluatom može se obaviti nakon što odstoje:
Grupa mortova PI: najmanje 4 sedmice.
Grupa mortova PII i III: najmanje 2 sedmice.

Stare nepremazane žbuke iz grupe mortova PI, PII i PIII i stari mineralni premazi:
Zapečeni dijelovi i naslage prljavštine se mogu odstraniti sa Histolith® Fluatom prije novog premazivanja.

Način primjene

Histolith® Fluat razrjeđen sa 3 do 5 dijelova vode razmazati četkom, odozdo prema gore. Maksimalno vrijeme djelovanja 5-10 minuta, izbjegavati isušivanje!
Nakon reakcije, nakon što zapjeni, oprati sa dovoljno čiste vode.
U pojedinim slučajevima se postupak mora ponoviti kako bi se zapečena kora ili naslage prljavštine mogle u potpunosti odstraniti. Vodu koja otječe skupljati i zbrinuti prema zakonskim propisima.

Potrošnja

Ca. 30–50 ml/m2 ovisno o podlozi.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade:
+8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Slijedeći premaz nanositi tek nakon što se podloga potpuno osuši, najranije nakon 12 sati.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe, vodom.

Napomena

Ne raditi na zagrijanim površinama.

Mjere prekrivanja:
Površine oko mjesta koje se tretira pažljivo prekriti. To se posebice odnosi na staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu upotrebu!
Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Uzrokuje teške ozljede oka. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. Nakon uporabe kožu temeljito oprati. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. Skladištiti pod ključem.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće. Ne smije dospjeti u kanalizaciju. Šifra otpada 060106 (Otpad iz anorganskih hemijskih procesa, otpad od proizvodnje, stvaranja i primjene kiselina, druge kiseline).

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije