caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/118535/042340_SeidenLatex_12,5L.png

SeidenLatex

Kvaliteta sa minimalnom emisijom štetnih sastojaka, za svilenkasto sjajne unutarnje premaze.
 • Primjena

  Za unutarnje premaze otporne na jako trošenje i otiranje uz zadržavanje strukture, sa svilenkasto sjajnom površinom. Posebno prikladna za površine koje su izložene jačim opterećenjima kao u školama, bolnicama, dječjim vrtićima, javnim zgradama, uredima, hotelima, restoranima, hodnicima, stubištima itd., jer je premaz krajnje otporan na trošenje, a osim toga se i jako dobro čisti. Izvanredno prikladna za grube vlaknate, reljefne i štampane tapete kao i zidne obloge od staklenog pletiva radi naglašavanja struktura lijepim svilenkasto sjajnim efektom.

  Osobine materijala

  ■ razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
  ■ visoki stupanj bjeline
  ■ difuzivna
  ■ sd-vrijednost < 0,3 m
  ■ jako dobro se čisti i otporna je na dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje u kući na bazi
  vode
  ■ laka obrada
  ■ otporna na alkalne tvari, ne saponificira

  Baza materijala

  Boja na bazi umjetnih latex smola prema DIN 55945

  Pakovanje/veličina pakovanja

  Veličina pakiranja standardne robe: 2,5 l, 5 l, 12,5 l, Airfix: 25 l Bačva 120 l
  ■ Staro bijela nijansa: 12,5 l
  ■ Veličina pakiranja ColorExpress: 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l

  Nijanse

  Bijela, staro bijela
  SeidenLatex se može samostalno nijansirati sa CaparolColor Abtönfarben ili AmphiColor® Voll- und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom nadrudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.
  SeidenLatex se na ColorExpress sistemu može mašinski nijansirati sa svim zbirkama nijansi na tržištu. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti tačnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

  Stepen sjaja

  Svilenkasti sjaj (srednji sjaj prema DIN EN 13 300)

  Skladištenje

  Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.
  ■ Klasa otiranja na mokro: Klasa 1, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778
  ■ Omjer kontrasta: Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m2/l odnosno 140 ml/m2
  ■ Maksimalna veličina čestica: fina (< 100 µm)
  ■ Gustoća: ca. 1,35 g/cm3

  Dopunski proizvodi

  Disbopur 458 PU-Aqua-Siegel
  Dvostrukim zaštitnim nepropusnim premazom sa Disbopur 458 PU-Aqua-Siegel se može bitno poboljšati mehanička i hemijska otpornost na trošenje boje Seiden Latex. Primjena je moguća samo kod svijetlih nijansi sa relativnom vrijednošću svjetline od ca. 100 – 60. Zaštitni nepropusni premaz djeluje tako da je površina bitno više mat, a to može dovesti do manjih promjena u nijansi. Na staklenim pletivima Capaver® Glasgewebe se postižu posebno robusne površine. Primjena na staklenom pletivu drugih proizvođača može uzrokovati lagano žutilo.

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
  ++
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Žbuke grupe maltera PII i PIII / minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2:
  Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol.

  Gipsane i gotove žbuke iz grupe mortova PIV / minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 13279  s min. 2 N/mm2:

  Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Građevinske gips ploče:

  Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.

  Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):

  Ogrebotine od lopatice obrusiti. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund ili CapaSol. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

  Beton:

  Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju odstraniti.

  Porobeton:

  Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 3.

  Zidovi od opeke i pješčenjaka:

  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Nosivi premazi:

  Mat, slabo upojne premaze direktno premazivati. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Nenosivi premazi:

  Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole odstraniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Premazi boja s ljepilom:

  Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:

  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Tapete koje ne vežu čvrsto:

  Ukloniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Površine s naslagama plijesni:

  Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).


  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:

  Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund.

  Drvo i drveni materijali:

  Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

  Manja oštećenja:

  Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom prema pravilu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

  Način primjene

  Obrađuje se kistom/ četkom, valjkom i aparatima za prskanje.
  Airless nanošenje:
  Ugao prskanja: 50°
  Mlaznica: 0,017 – 0,019"
  Pritisak prskanja: 180 – 200 bara
  Alat i uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja

  Temeljni i međupremaz: SeidenLatex, razrjeđen s najviše 10% vode.
  Završni premaz SeidenLatex, razrjeđen s najviše 5% vode.

  Potrošnja

  Ca. 140 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5°C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se premazivati nakon 4–6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana.
  Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vremena sušenja se produžuju.

  Napomena

  Radi izbjegavanja vidljivih slojeva premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25). Korištenje dezinfekcijskih sredstava na bazi fenola može dovesti do žutila na površini.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metl-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci  materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci  materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(a), 30 g/l; maks. 1 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF02

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, dodatak za stvaranje filma, konzervans (1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metl-2H-izotiazol-3-on)

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije

  Sigurnosni list