caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/185965/056090_Indeko-plus_2017.png

Indeko-plus

Nova klasa kvalitete, ekstremne izdašnosti i ekonomičnosti

Primjena

Za visokovrijedne zidne i stropne premaze na svim unutarnjim površinama. Indeko-plus ima dvostruku pokrivnu snagu, pa je najčešće dovoljan samo jedan premaz. Brzo se suši i bez mirisa je, pa je stoga posebno prikladan za objekte koje treba brzo premazati ili renovirati i ponovo staviti u upotrebu. Bolnice, starački domovi, robne kuće, hoteli, restorani, uredi, škole, dječji vrtići, liječničke ordinacije, državne ustanove kao i privatni stambeni prostori su najčešća mjesta na kojima se primjenjuje Indeko-plus, jer korisnici odnosno stanari nisu izloženi nikakvim mirisima boje.

Osobine materijala

  • bez sredstva za konzerviranje
  • ne sadrži aktivne supstance
  • odlično se popravlja
  • dvostruko pokrivanje
  • vrlo visoki stepen bjeline
  • lako zapunjuje, ne žuti
  • difuzivna boja, sd-vrijednost < 0,1 m

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

Pakovanje/veličina pakovanja

Standardna roba: 2,5 l, 5 l, 12,5 l
ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.
Samostalno se nijansira sa CaparolColor Abtönfarben ili AmphiColor® Voll- und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom nadrudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. Indeko-plus se u ColorExpress sisitemu može mašinski nijansirati prema gotovo svim dostupnim ton kartama na tržištu. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti tačnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Kod intenzivnih tonova, poput crvene, narandžasta, žute, radi lakšeg prekrivanja preporučuje se prethodni premaz sa Caparol Haftgrund ili Indeko-plus u odgovarajućem tonu, prema recepturi iz sistema za grundiranje dostupnoj na svim ColorExpress uređajima. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz. Zbog nijansiranja, ne može biti garantovano svojstvo da ne sadrži sredstva za konzerviranje.

Stepen sjaja

Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 13 300:
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.
■ Klasa otiranja na mokro: Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778
■ Omjer kontrasta: Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m2/l odn. 125 ml/m2
■ Maksimalna veličina čestica: fiina (< 100 µm)
■ Gustoća: ca. 1,4 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani  2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Žbuke grupe PII i PIII / minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2:
Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund odn. CapaSol. 

Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV / minimalna tlačna čvrstoća sukladno normi DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2:
Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB. 

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.  

Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund ili CapaSol. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12. 

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju. 

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.  

Zidovi od opeke i pješčenjaka:
Premazivati bez prethodne pripreme. 

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. 

Nenosivi premazi:
Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili žbuke na bazi umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.
Na grubo poroznim površinama koje se osipaju, odnosno upijaju, temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljno oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB. 

Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.  

Tapete koje ne vežu čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima). 

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn №1.

Drvo i drveni materijali:
Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

Manja oštećenja:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Nanosi se kistom/četkom, valjkom i Airless uređajima.

Airless nanošenje:

Ugao špricanja: 500; Dizna: 0,018 – 0,021"; Pritisak : 150 – 180 bara
Uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

Sistem nanošenja

Nanijeti zasićeni ravnomjerni premaz sa Indeko-plus, nerazrijeđen. Na jako kontrastnim površinama može biti potrebno prethodno nanijeti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 5 % vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Potrošnja

Ca. 125 ml/m2po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih slojeva premaza premazati mokro na mokro u jednom prolazu. Kod nanošenja Airless aparatima boju dobro promiješati i procijediti.Kod primjene sredstva Caparol-Tiefgrund TB za unutarnje radove može doći do pojave tipičnog mirisa otapala, zbog čega treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primjenjivati nearomatizirano sredstvo AmphiSilan-Putzfestiger sa slabim mirisom.
Kod tamnih nijansi može uslijed mehaničkih opterećenja (struganje) doći do pojave svijetlih pruga. Za mehanički opterećene površine s intenzivnim nijansama preporučamo dodatni završni premaz u istoj nijansi sa proizvodom PremiumColor. U tu svrhu, molimo da se pridržavate uputa iz tehničkih informacija za PremiumColor. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim činjenicama, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Certifikat

Nesumnjiva primjena u unutarnjim prostorima provjerena i analizirana u Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institutu (WKI) i odlično ocijenjena TÜV znakom kvaliteta "ispitano na štetne tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l (2010); < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija polivinilacetatne smole, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervans.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list

Informacije