caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/143619/047369_Caparol_extra_15l_HR.png

Caparol extra

Unutarnja boja, bez otapala.
Klasa pokrivnosti 1, klasa otiranja na mokro 2 prema ÖNORM EN13300.

Opis

Za sve uobičajene zidne i stropne površine u unutarnjem prostoru, kod novih zidova kao i pri renoviranju.

Osobine materijala

  • Razrjeđuje se vodom, ekološka, neškodljiva za okoliš, bez mirisa
  • Difuzivna, sd-vrijednost < 0,1 m
  • Najbolja pokrivnost
  • Odlično prianja za podlogu

Baza materijala

Disperzija umjetne smole

Pakovanje/veličina pakovanja

2,5 l, 5 l, 10 l

Nijanse

Bijela (Weiß), Granitweiß i Perlweiß, kao roba sa skladišta.

Sa CaparolColor ili AmphiColor Voll- und Abtönfarben. S CaparolColor ili AmphiColor, punim bojama i bojama za nijansiranje. U slučaju da nijansiranje izvodite sami, ukupnu potrebnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansama. Radi raspoznavanja eventualnih grešaka pri nijansiranju molimo da prije premazivanja ispitate da li ste dobili traženu nijansu. Na površinama koje čine cjelinu koristi samo nijanse boje iz jedne proizvodne šarže. Sjajne, intenzivne nijanse u određenim okolnostima pokazuju slabiju pokrivnost, te je stoga kod takvih nijansi preporuka najprije napraviti premaz sa sličnom, pokrivnom pastelnom nijansom koja se temelji na bijeloj boji. Možda će biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Stepen sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži, 12 mjeseci

Klasa otiranja na mokro

Klasa otiranja na mokro: Klasa 2

Omjer kontrasta

Pokrivnost: Klasa 1, za potrošnju od 5 m2/l (u dva nanosa)

Gustina

ca. 1,55 g/cm³

Veličina zrna

fina (< 100 µm)

Prikladne podloge

Vapneni cement i cementna žbuka skupine mortova PII i PIII:
Čvrste žbuke s normalnom moći upijanja premazati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju, napraviti temeljni premaz sa CapaSol LF.
Gipsane i gotove žbuke skupine mortova PIV i PV:
Izvesti temeljni premaz sa OptiGrundom ili s CapaSol LF. Gipsane žbuke sa sinteriranom korom prethodno obrusiti i otprašiti.
Stropovi od akustičnih elemenata i akustične žbuke:
Sanacija akustičnih sustava zahtijeva poseban pristup. Po potrebi zatražite savjet.
Ploče od gipsa:
Na upojnim pločama napraviti temeljni premaz sa OptiGrundom ili s CapaSol LF. 
Ploče od gips kartona:
Izbrusiti neravnine gletanja (špahtlanja). Napraviti temeljni premaz sa OptiGrundom ili s CapaSol LF. Kod ploča koje su dulje vrijeme u nepremazanom stanju bile izložene djelovanju svjetlosti može se pojaviti žuta boja. Da bi se spriječilo probijanje podloge, potrebno je napraviti izolacijski premaz sa Caparol AquaSperrgrund ili sa Caparol Aqua-inn No-1.
Beton:
Ukloniti eventualne ostatke sredstava za razdvajanje kao i brašnaste tvari koje se osipaju.
Porozni beton:
Napraviti temeljni premaz s CapaSol LF Konzentrat pomiješan s vodom u omjeru 1:5.
Materijali od drva i drvenih prerađevina:
Premazati sa ekološki prihvatljivim Capacryl-Acryl lakovima ili DANSKE lazurama, topivim u vodi.
Nosivi premazi:
Izblijedjele premaze slabe upojne moći treba izravno premazati. Sjajne površine i lakove treba ohrapaviti. Nanijeti temeljni premaz s Haftgrundom.
Nenosivi premazi:
Nenosive lakirane i disperzivne boje ili premaze žbuke na bazi umjetne smole te mineralne premaze treba ukloniti.
Vapneni cement i cementna žbuka skupine mortova PII i PIII:
Čvrste žbuke s normalnom moći upijanja premazati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju, napraviti temeljni premaz sa CapaSol LF.
Gipsane i gotove žbuke skupine mortova PIV i PV:
Izvesti temeljni premaz sa OptiGrundom ili s CapaSol LF. Gipsane žbuke sa sinteriranom korom prethodno obrusiti i otprašiti.
Stropovi od akustičnih elemenata i akustične žbuke:
Sanacija akustičnih sustava zahtijeva poseban pristup. Po potrebi zatražite savjet.
Ploče od gipsa:
Na upojnim pločama napraviti temeljni premaz sa OptiGrundom ili s CapaSol LF.
Ploče od gips kartona:
Izbrusiti neravnine gletanja (špahtlanja). Napraviti temeljni premaz sa OptiGrundom ili s CapaSol LF. Kod ploča koje su dulje vrijeme u nepremazanom stanju bile izložene djelovanju svjetlosti može se pojaviti žuta boja. Da bi se spriječilo probijanje podloge, potrebno je napraviti izolacijski premaz sa Caparol AquaSperrgrund ili sa Caparol Aqua-inn No-1.
Beton:
Ukloniti eventualne ostatke sredstava za razdvajanje kao i brašnaste tvari koje se osipaju.
Porozni beton:
Napraviti temeljni premaz s CapaSol LF Konzentrat pomiješan s vodom u omjeru 1:5.
Materijali od drva i drvenih prerađevina:
Premazati sa ekološki prihvatljivim Capacryl-Acryl lakovima ili DANSKE lazurama, topivim u
vodi.
Nosivi premazi:
Izblijedjele premaze slabe upojne moći treba izravno premazati. Sjajne površine i lakove treba ohrapaviti. Nanijeti temeljni premaz s Haftgrundom.
Nenosivi premazi:
Nenosive lakirane i disperzivne boje ili premaze žbuke na bazi umjetne smole te mineralne premaze treba ukloniti.

Priprema podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na ÖNORM B 2230, Dio 2.

Način primjene

Kistom / četkom, valjkom, špricanjem

Razrjeđivanje

Vodom (max. 20%).

Sistem nanošenja

Međupremaz: Caparol Extra razrjeđen sa max. 20% vode.
Završni sloj: Caparol Extra razrjeđen sa max. 10% vode.

Potrošnja

Ca. 100 ml/m2 po nanosu kod glatkih podloga, na hrapavim podlogama odgovarajuće više (okvirna vrijednost, tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem).

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: za zrak, materijal i podlogu:
Ne raditi na temperaturi ispod + 5 °C.

Vrijeme sušenja

Pri + 20 °C i 65 % rel.relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produžuju.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Nanošenje Airless-om

Ugao špricanja: 50°
Dizna: 0,021"
Pritisak: 150 bar

Primjena

Obratite pažnju:
Da bi se postigla specijalna svojstva, Caparol Extra se ne smije miješati s drugim proizvodima. Radi izbjegavanja vidljivih nastavaka treba raditi u jednom potezu mokrona-mokro. Pri primjeni temeljnog premaza Caparol Tiefgrund TB u unutarnjem prostoru može se osjetiti tipičan miris otapala te se stoga treba pobrinuti za dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima treba upotrijebiti temeljni premaz OptiGrund.
Mjere prekrivanja:
Treba prekriti okolinu površina koje se premazuje, osobito staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen i metal. Boju koja je poprskala nezaštićenu površinu, odmah isprati čistom vodom. 

Napomena

Razlike u nijansi boje:
Zbog velikih razlika u alkalnim svojstvima, nejednake upojne moći ili različitosti podloga i sličnog, može doći do pojave mrlja odnosno razlika u nijansi boje premaza.
Efekt pojave pruga:
Kod tamnih nijansi boje može mehaničko opterećenje dovesti do pojave svijetlih pruga (loma punila). Za mehanički opterećene površine sa intenzivnim nijansama boje preporučujemo dodatni zaštitni premaz u istoj nijansi s Premium Color. Molimo da u vezi sa ovim poštujete tehničke informacije za Premium Color.
Popravci:
Tragovi popravljanja na površini ovise o mnogim faktorima te su stoga neizbježni čak i ako se koristi originalni premaz.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS

Kat. A/a: 30 g/l; <1 g/l

Bliži podaci

Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.ba

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije