caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/220891/062503_OptiSilan_TiefGrund.png

OptiSilan TiefGrund

Hidrofobni silikonski premaz koji duboko prodire u podlogu, za vanjsku i unutarnju primjenu

Primjena

Transparentni temeljni premaz na bazi silikona. Uvršćivanje podloge i izjednačavanje upojnosti na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju i površinama od betona, odnosno gipsanim (gipskartonskim) i građevnim gips pločama, te slabo vezanim disperzivnim glet masama. Koristi se prije nanošenja disperzivnih boja i boja na bazi silikonske i polimerizirane smole.
OptiSilan TiefGrund zahvaljujući polisiloksan-hidrosol vezivu posebno duboko prodire u podlogu i odbija vodu.

Osobine materijala

  • duboko prodiranje u podlogu uz polisiloksan-hidrosol tehnologiju
  • vodoodbojnost
  • vrlo dobra prionjivost
  • idealno pogodan za grundiranje prije ThermoSan, AmphiSilan, Muresko

Baza materijala

Kombinacija polisiloksana i specijalne disperzivne umjetne smole.

Pakovanje/veličina pakovanja

Standardna roba: 2,5 l, 10 l

 

Nijanse

Zelenkasto transparentna

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

 

Gustina

ca. 1,0 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloga mora biti čišta, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

Nanošenjem kistom ili četkom postiže se puni, za podlogu učvršćavajući učinak. Moguće je i nanošenje valjkom i Airless uređajima.

Sistem nanošenja

Na normalno upojnim podlogama jednom, nerazrjeđen.
Na jako upojnim površinama nanijeti jedan nerazrjeđen, ali zasićeni premaz. Ako je potrebno, razrijedite s 1 dijelom vode i nanesite do potpunog zasićenja četkom, "mokro na mokro".
Na temeljnom premazu se ne smije stvarati zatvoreni, sjajni film.

Potrošnja

Ovisno o upojnosti podloge 150–250 ml/m2.  
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C do +30°C  za okolni zrak i podlogu

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka se može obrađivati najranije nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama produljuje se vrijeme sušenja.

Nanošenje Airless-om

Kut: 60°
Dizna:0,029
Tlak:50 bar

Uređaje za rad oprati vodom odmah nakon uporabe.

Napomena

OptiSilan TiefGrund nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(h): 30 g/l; maks. < 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

GISCODE: BSW20          
(Ranije M-DF01)

Deklaracija sadržaja

Poliakrikatna smola, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon)

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije