caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/153125/049783_capatect_putzgrund_narancs_vodor_HU.png

Putzgrund

Pigmentirano sredstvo za grundiranje na bazi vode za sve Capatect strukturne žbuke.

Primjena

Temeljni premaz i sredstvo za bolje prijanjanje za sve Capatect strukturne žbuke na mineralnim podlogama kao i za Capatect fasadne sustave. Može se toniranti u nijansu prema završnoj strukturnoj žbuci. Kombinacija veziva od akrilat-kopolimera, silikonskih smola i silikata (ASS).

Osobine materijala

  • jednostavna obrada
  • razrjeđuje se vodom
  • paropropusan
  • slabo naprezanje
  • ekološki proizvod
  • vodoodbojnan
  • učvršćuje površinu

Pakovanje/veličina pakovanja

7 kg, 25 kg

Nijanse

Bijela.
Moguće tvorničko nijansiranje prema nijansi strukturne žbuke, kao i u Color Expres sustavu.
Samostalno nijansiranje s Caparol Color ili AVA-Amphibolin Voll- und Abtönfarben.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva ca. 1 godinu.

Gustina

ca. 1,5 kg/dm3

Konzistencija

pastozna

Prikladne podloge

Podloga mora biti čista, nosiva, suha, bez onečišćenja i tvari koje razdvajaju.
Armirni slojevi s Capatect masama za lijepljenje i ispunu (prije završnog nanošenje Capatect strukturnih žbuka)
- Donje žbuke iz grupe maltera P II, PIII
- Beton
- Gipskartonske ploče ili donje žbuke iz grupe P IV+V kod unutarnjih radova
- Drvene ploče i ploče za drvene montažne kuće

Priprema podloge

Nove donje žbuke ostaviti da se stvrdnu barem 3 do 4 sedmice. Kod primjene u sklopu Capatect PS izosustava mora armirni sloj vezati i biti suh.

Priprema materijala

Capatect Putzgrund se temeljno promiješa i može se nanositi valjkom nerazrjeđen.
Za podešavanje konzistencije se može dodati do 5% vode.

Način primjene

Općenito važe upute za obradu Capatect strukturnih žbuka.
Za Capatect strukturne žbuke na gore navedim podlogama uvijek je potrebno grundiranje te se stoga Capatect Putzgrund nanosi, najbolje valjkom, u nijansi boje približnoj nijansi strukturne žbuke.

Potrošnja

ca 0,2 kg/m2.
Stvarna potrošnja zavisi o vrsti i stanju podloge. Tačnu potrošnju odrediti izradom probne površine na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
Ne raditi na temperaturi ispod 5 0C, direktno na suncu, po kiši ili jakom vjetru. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza.

Vrijeme sušenja

Pri 20 0C i 65% relativne vlažnosti zraka Capatect Putzgrund je površinski suh nakon 4 sata, a nakon 12 sati se može premazivati.
Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka ta se vremena produžuju.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom.

Napomena

Kako bi se izbjegao uticaj kiše tokom faze sušenja, po potrebi zastrti ceradama.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži smjesu 5-klor-2-metil-3(2H)-izotiazolona i 2-metil-3(2H)-izotiazolon (3:1), 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Spalionica posebnog otpada ili sabirno mjesto za problematične materijale. Ne odlagati s kućnim otpadom, već predati na sabirno mjesto za problematične materijale. Ne smije dospijeti u kanalizaciju, plodno tlo ili vodene tokove.

Ostali podaci

EWC/EAK: 08 01 12
HOS: Kat A(h), 30 g/l; <1 g/l

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list