caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/151472/049178_Disboxan_451_ImpraegnierCreme_10kg.png

Disboxan 451 ImprägnierCreme

Hidrofobirajuća emulzija na bazi silana, u obliku kreme, s odličnim, definiranim svojstvom prodiranja. Ne sadrži otapala.

Primjena

Za hidrofobirajuću impregnaciju betona i armiranog betona, fasada od klinker zidova, krečnog pješčenjaka kao i mineralnih žbuka i premaza.
Za hidrofobirajuće grundiranje i povećanje otpornosti na smrzavanje i otopine soli ispod premaza. Materijal ne stvara film. Nije moguće postići učvršćivanje prhkih ili vremenom načetih površina.

Osobine materijala

 • odlična sposobnost prodiranja u podlogu
 • bez otapala, na bazi vode, neškodljiva za okoliš
 • tiksotropna, stoga nema gubitaka pri aplikaciji
 • reducira upijanje vode
 • reducira upijanje hlorida
 • povećana otpornost na mraz i otopine soli
 • nema uticaja na paropropusnost
 • smanjuje mogućnost nastajanja algi i mahovina, mrlje od vlage i cvjetanja
 • ispitan u sustavu OS-1 (OS A) sukladno smjernicama ZTV-ING, u kombinaciji sa Disbocret 515 Beton farbe kao OS 2 (OS B)
 • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-2 i DIN V 18026: Sistemi za zaštitu površine betona

Baza materijala

Vodena hidrofobirajuća emulzija na bazi silana.

Pakovanje/veličina pakovanja

10 kg plastična kanta.

Nijanse

Prozirna.

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 12 mjeseci. Ne skladištiti na suncu i temperaturi iznad 300C. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 200C.

Gustina

ca. 0,9 g/cm3

Prikladne podloge

Zid od klinkera, krečni pješčenjak, pješčenjak, beton, betonski blokovi, cementne i krečne žbuke, kao i upojni mineralni premazi.
Na svijetlim podlogama je moguće zatamnjenje nijanse.

Podloga mora biti čista, suha, otporna na smrzavanje i bez stranih čestica. Vlaženje sa stražnje strane kroz pukotine, fuge, grube pore, itd. se mora potpuno isključiti.

Priprema podloge

Pripremiti prikladnim postupcima tako da nema slobodnih čestica i tvari koje razdvajaju. Kod premaza koji slijede paziti da nosivost podloge bude dovoljna.

Priprema materijala

Materijal je pripremljen za upotrebu.

Način primjene

Materijal nanositi četkom ili prskanjem (Airless aparat za prskanje). Ovisno o upojnosti, u pravilu je dovoljan jednostruki nanos. Dvostruki nanos ima smisla kod betona na koji se ne nanosi sljedeći premaz.
Uputstvo: Ovisno o upojnosti podloge, Disboxan 451 ImprägnierCreme se bez gubitaka materijala može nanositi čak i na okomite površine i stropove. U slučaju potrebe treba ipak prekriti prozore i druge elemente. Onečišćenja odmah isprati, jer inače nastaju mrlje koje se ne mogu odstraniti.

Potrošnja

Impregniranje/Grundiranje
ca. 150 – 300 g/m2 po nanosu, ovisno o upojnosti podloge. Kod slabo upojnih podloga ne bi trebalo aplicirati više od 200 g/m2. Prije sljedećeg nanosa krema Disboxan 451 ImprägnierCreme koja je prodrla u podlogu mora biti suha na dodir. Kod primjene u OS 1 (OS A) ili OS 2 (OS B) sistemu obratiti pažnju na potrošnju u podacima za izvođenje radova prema DIN V 18026.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Najniža +50C, najviša +300C.

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka, otporno na kišu nakon ca. 12 sati, a premazivati se može nakon ca. 24 sata.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe, vodom.

Certifikat

 • 4-1097: Certifikat o sukladnosti Disbocret OS 1/A (451), Polymer-Institut, Flörsheim
 • 4-1098: Certifikat o sukladnosti Disbocret OS 2/B (451,515), Polymer-Institut, Flörsheim

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži smjesu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

maks. 10 g/l

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

07

1119

DIS-451-010014 

DIN EN 1504-2:2004
Proizvodi za premazivanje površine – hidrofobna impregnacija
EN 1504-2: ZA.1a
Disbocret OS 1 (OS A)
Dubina prodiranjaKlasa II: > 10 mm
Upijanje vode i postojanost na lužine

Absorpcijski koeficijent
< 7,5 % u usporedbi s netretiranim uzorkom
< 10 % u lužnatoj otopini

Brzina sušenjaKlasa I: >30%
Gubitak mase nakon smrzavanja / odmrzavanjagubitak mase nakon 20 ciklusa u usporedbi s neimpregniranim uzorkom
Opasne tvariNPD
ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09)

1119

DIS-451-010014

DIN EN 1504-2:2004
Proizvodi za premazivanje površine – hidrofobna impregnacija
EN 1504-2: ZA.1d i ZA.1e
Disbocret OS 2 (OS B) (451/515)
Test rešetkastim rezom≤ GT2
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasse I
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Reakcija na požarKlasa E
Izlaganje umjetno stvorenim atmosferilijamanema vidljivih promjena

Norma DIN EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih nosača – Dio 2: Sustavi za površinsku zaštitu betona" određuje zahtjeve za postupke površinske zaštite. Za primjenu u Njemačkoj u području stabilnosti važe dodatne relevantne norme.

Usklađenost se dokumentira oznakom Ü na ambalaži. To se još dokazuje sustavom za dokazivanje sukladnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela (Notified Body).
Prema smjernici za građevinske proizvode (89/106/EZ), proizvodi koji odgovaraju normi DIN EN 1504-2 moraju imati CE oznaku. Označavanje se obavlja na ambalaži kao i u knjizi oznaka "CE oznaka prema DIN EN 1504", koja se može naći na Internetu na adresi www.caparol.de.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list