caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/152169/049391_Disboxan_450_Fassadenschutz_1L.png

Disboxan 450 Fassadenschutz

Koncentrat koji se razrjeđuje vodom za transparentno hidrofobirajuće impregniranje fasada od klinkera, krečnačkog pješčenjaka, kamena pješčanika, betona, betonskih blokova kao i mineralnih žbuka i premaza, za primjenu vani.

Primjena

Za hidrofibirajuću transparentnu impregnaciju mineralnih upojnih zidnih površina, za vanjske radove, kao i za hidrofobno grundiranje i povećavanje otpornosti na smrzavanje i otopljene soli, ispod premazanih površina. Materijal ne stvara nikakav film. Ne postiže se učvršćivanje prhkih, mekih i vremenom istrošenih površina.

Osobine materijala

 • jednostavno se miješa s vodom
 • slabog je mirisa i neškodljiv za okoliš
 • smanjuje upijanje vode,
 • povećava otpornost na smrzavanje i otopljene soli
 • smanjuje upijanje vode
 • smanjuje rast algi i mahovine, nastajanje mrlja od vlage i cvjetanja
 • ne stvara film
 • difuzivan je
 • postojan je na alkalične tvari i UV zračenje
 • brzo se suši
 • premazuje se sa Disbocret zaštitnim premazima
 • u spoju s Disbocret 515 Betonfarbe ispitan prema TL/TP OS-B odredbe ZTV-SIB 90 /ZTV-ING

Baza materijala

Mikroemulzija silana i oligomernih alkoksisiloksana.

Pakovanje/veličina pakovanja

1 l, 5 l kanister

Nijanse

Prozirna

Skladištenje

Držati na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Stabilnost originalne zatvorene ambalaže 12 mjeseci. Ne skladištiti na suncu i na temperaturi iznad 30°C odn. ispod –20°C.

Gustina

ca. 1,0 g/cm3

Prikladne podloge

Klinker zid, krečni pješčenjaci, kamen pješčanik, beton, betonska cigla, cementne i krečne žbuke kao i mineralni upojni premazi. Na svijetlim podlogama su mogući dublji tonovi boje. Podloga mora biti čista, postojana na smrzavanje i bez stranih supstanci. Također treba eliminirati stražnje vlaženje kroz pukotine, fuge, grube pore itd.

Priprema podloge

Pripremiti prikladnim postupkom tako da ne bude ostataka i tvari koje razgrađuju. Kod kasnijih premaza paziti da nosivost podloge bude dovoljna.

Priprema materijala

1 težinski dio koncentrata pomiješati sa 9 težinskih dijelova čiste vode. Umiješati samo toliko materijala koliko se može potrošiti u roku od 12 sati.

Kad se Disboxan 450 koristi kao hidrofobirajuća impregnacija na betonu u sklopu sustava za zaštitu gornjih površina OS-B, koncentrat se mora razrijediti vodom u omjeru 1 : 4.

Način primjene

Zamiješani materijal razmazati (četkom) natopiti ili prskati (npr. klipnom pumpom marke Keller, Gloria vrtnom prskalicom ili SATA prskalicom s tlačnim kotlom). Airless prskanje uz smanjeni pritisak. Ovisno o upojnosti i nekoliko puta, ali ipak najmanje dva puta, odnosno kod betona bez kasnijeg premaza tri puta natopiti, zasićeno (mokro na mokro).
Napomena: Pokriti prozore i druge elemente. Onečišćenja odmah isprati jer inače nastaju mrlje koje se više neće moći odstraniti. Kompaktne podloge kao klinker, prani beton, itd. oko 2 sata nakon impregniranja naknadno oprati vodom (mokra krpa, spužva).

Potrošnja

Impregniranje / grundiranje ca. 200–400 ml miješanog materijala po nanosu, ovisno o upojnosti podloge (odgovara ca. 20–40 ml koncentrata 1 : 9).

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: min. 50C, max. 300C.

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 60% relativne vlažnosti zraka otpornost na kišu nakon ca. 4 sata, a može se premazivati nakon ca. 24 sata. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka produžuje se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Vodom, odmah nakon upotrebe.

Certifikat

 • Aktuelne informacije dostupne na upit

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Na recikliranje davati samo praznu ambalažu bez ostatka. Ambalažu s ostacima tekućine odlagati na sabirnom mjestu za stare boje/lakove.

HOS

maks. 320 g/l

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Kod obrade materijala obratiti pažnju na upute za obradu Disbon proizvoda za zaštitu objekata.

CE-oznaka

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt
07
DIS-450-001323
EN 1504-2:2004
Proizvodi za zaštitu površine – premazi
Disbocret OS 2 (OS B) (450/515)
EN 1504-2: ZA.1d i ZA.1e
Test rešetkastim rezom≤ GT 2
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasa I
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće
prianjanja
≥ 1,0 (0,7) N/mm2
Reakcija na požarKlasa E
Izlaganje umjetno stvorenim atmosferilijamanema vidljivih pogrešaka
Vrijednosti u zagradama su najmanje dopuštene vrijednosti po očitanju u sistemu Disbocret OS 2 / B (450, 515)

Norma DIN EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravljanje nosivih betonskih nosača – Dio 2: Sustavi za površinsku zaštitu betona" određuje zahtjeve za postupke površinske zaštite. Za primjenu u Njemačkoj u području stabilnosti važe dodatne relevantne norme. Usklađenost se dokumentira oznakom Ü na ambalaži. To se još dokazuje sustavom za dokazivanje sukladnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela (Notified Body).
Prema smjernici za građevinske proizvode (89/106/EZ), proizvodi koji odgovaraju normi DIN EN 1504-2 moraju imati CE oznaku. Označavanje se obavlja na ambalaži kao i u knjizi oznaka "CE oznaka prema DIN EN 1504", koja se može naći na Internetu na adresi www.disbon.de.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list