CapaGrund Universal

Bijeli, specijalni temeljni paropropusni pigmentirani temeljni premaz, za nanošenje prije silikonskih, disperzivnih i disperzivno-silikatnih boja na novim mineralnim površinama, kao i starim žbukama na bazi umjetne smole te fasadnim sustavima.

Primjena

Jako paropropusno specijalno sredstvo za grundiranje s bijelim pigmentima za pokrivne temeljne premaze, prije nanošenja disperzivnih, disperzivno silikatnih i boja na bazi silikonske smole na mineralnim vanjskim i unutarnjim površinama kao i starim premazima od umjetne smole i povezanim sustavima za toplinsku izolaciju. Može se koristiti i kao temeljni premaz kod boja na bazi polimerne smole koje sadrže otapala.
Zbog SolSilan tehnologije CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W posebno dobro odbija vodu i smanjuje opasnost od vapnenih cvjetanja kod završnih premaza u boji na alkaličnim gornjim žbukama iz grupe mortova P Ic, P II odnosno P III kao i kod betona.
CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W ima veliku moć prianjanja i kao na dodir suhi predpremaz bitno olakšava razvlačenje i strukturiranje kod strukturnih žbuka.
CapaGrund Universal-W sadrži konzervans koji sprječava nastajanje gljivica i algi.

Osobine materijala

  • gotov za obradu
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš, ugodnog mirisa
  • poboljšava vezanje za podlogu
  • podloga koja silicira za kasnije premaze disperzivnim silikatnim bojama
  • velika difuzivnost, sd H2O 0,06 m prema DIN EN 1062
  • slaba propusnost vode, w-vrijednost 0,05 [kg/(m2·h0,5)] prema DIN EN 1062. Nijansiranjem može doći do odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Baza materijala

Silikonom modificirana disperzija na bazi umjetnih smola.

Pakovanje/veličina pakovanja

  • CapaGrund Universal5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l kanta
  • CapaGrund Universal W12,5 l (tvornički dostupan sa konzervacijskim filmom, pogodan samo za vanjsku primjenu)

Nijanse

Bijela

CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W se može nijansirati s najviše 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben.
CapaGrund Universal se može mašinski nijansirati u ColorExpress sistemu prema svim ton kartama na tržištu u svijetlim tonovima relativne svjetlosne granice do ca. 70.
Intenzivnije nijanse se izrađuju metodom približnosti iz bijele boje i prikladne su kao temeljni premaz za željeni završni premaz briljantnih, intenzivnih nijansi. Kod odgovarajućih nijansi pokrivnog premaza se na ColorExpress mašinama ukazuje na ovu mogućnost, pa je kod iste oznake nijanse pod CapaGrund Universal pohranjena odgovarajuća receptura.

Skladištenje

Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,4 g/cm3

Dopunski proizvodi

Dopunski materijal:
Caparol Trocknungsbeschleuniger Winteradditiv (zimski aditiv za ubrzavanje sušenja) za obradu i brzu otpornost na kišu proizvoda CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W pri niskim temperaturama od +1°C do ca. +10°C. Obrada, vidjeti naljepnicu na Caparol Trocknungsbeschleunigeru.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

CapaGrund Universal:

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Capagrund Universal-W:
unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i dovoljno stvrdnute.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Način primjene

CapaGrund Universal se može nanositi valjkom, kistom/četkom ili špricanjem, dok se verzija sa zaštitnim konzervacijskim filmom (CapaGrund Universal-W) može nanositi samo valjkom i kistom/četkom.

Nanošenje špricanjem (Airless):
Ugao: 50°
Dizna: 0,019–0,021"
Pritisak: 150–180 bara
Prije nanošenja boju dobro promiješati i procijediti.

Razrjeđivanje

Razrjeđivati isključivo vodom.

Sistem nanošenja

Standardno se CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W obrađuje nerazrjeđen. Na konzistenciju za obradu podesiti s najviše 3% vode.

Potrošnja

Na glatkim površinama 150–200 ml/m2. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5°C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon ca. 12 sati može se premazivati.
Kod nižih temperatura odgovarajuće više.

Čišćenje alata

Uređaje za rad očistiti vodom nakon upotrebe.

Napomena

CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

U slučaju proizvoda CapaGrund Universal-W, radi se o proizvodu koji sadrži specijalna sredstva protiv nastanka gljivica i algi koja omogućuju dugotrajnu zaštitu, čiji vremenski vijek ovisi o uvjetima na objektu, kao što su izloženost algama i glivicama te izloženosti vlazi. Zbog toga nije moguća trajna prevencija nastanka algi i gljivica. Za pripremu površina napadnutih algama i gljivicama nakon temeljitog čišćenja zaražene površine mogu se premazati FungiGrundom umjesto proizvodom OptiGrund.
CapaGrund Universal-W smije se primjenjivati samo kao vanjski premaz.

Podnošljivost:
Kako bi se očuvala specijalna svojstva, CapaGrund Universal/ CapaGrund Universal-W se smije nijansirati samo s CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili preko ColorExpress mašina za nijansiranje. Ne dodavati nikakve druge materijale.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

CapaGrund Universal:
Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije. 

CapaGrund Universal-W:
Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.
Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: karbendazim (CAS-br. 10605-21-7), Izoproturon (CAS-br. 34123-59-6), Terbutrin (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; maks. 25 g/l.

Proizvodni kod boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

CapaGrund Universal: Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervansi (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon). 

CapaGrund Universal-W: Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervansi (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon), sredstvo za tvorbu filma (Karbendazim, Izoproturon, Terbutrin, 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on).

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba