caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/151479/049185_Disbon_400_BodenFinish_12,5L.png

Disbon 400 BodenFinish

Jednokomponentni disperzivni premaz za podne površine otporan na otiranje - vani i unutra. Odobreno za spremnike za ulje u unutrašnjim prostorima.

Primjena

Disperzivni premaz za mineralne podne površine – vani i unutra – izložene normalnom opterećenju od hodanja i kretanja. Ne primjenjuje se za površine po kojima se vozi, na podovima na kojima stoji voda ili su izložene trajnom opterećenju.
Službeno odobren premaz za spremnike za naftu i ulje unutar zatvorenih zgrada za skladištenje lož ulja EL, dizelskog goriva kao i neupotrebljavanog ulja za motore i mjenjače.

Osobine materijala

 • bez mirisa
 • razrjeđuje se vodom
 • neškodljiv za okoliš
 • otpornost na ulje
 • otpornost na ribanje

Baza materijala

Disperzija

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standard:
  2,5 l, 5 l, 12,5 l plastična kanta
 • ColorExpress:
  12,5 l plastična kanta

Nijanse

 • Standard:
  2,5 l, 5 l plastična kanta: Hellgrau, Kieselgrau, Mittelgrau
  12,5 l plastična kanta: Hell­grau, Kieselgrau, Mittelgrau, Betongrau
  Posebne nijanse dostupne na upit.
 • ColorExpress:
  Nijansira se u ColorExpress sistemu u više od 28.000 nijansi. Mogućnost ekskluzivnog oblikovanja u boji u nijansama iz FloorColor kolekcije. Ovisno o nijansi, na ColorExpress stanicama miješati bazu 1, bazu 2 ili bazu 3.

Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod uticajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utiče na funkcionalnost proizvoda.

Stepen sjaja

Svilenkasto mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Gustina

ca. 1,3 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 45 µm/100 ml/m2

Difuzijski otpor µ (H2O)

ca. 2.500

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

210 mg/30 cm2

Istezanje do kidanja prema DIN 53504

ca. 40 %

Prikladne podloge

Mineralne podloge kao što su beton, estrih, žbuka, opeka i podne površine s čvrstim starim premazima bez tvari koje omekšavaju.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, masnoća, otarina guma i drugih tvari koje razdvajaju. Podloge od cementne žbuke, poboljšane umjetnom smolom, potrebno je prije nanošenja provjeriti izradom testnog uzorka.
Vučna čvrstoća površine podloge ne smije biti ispod 1,0 N/mm2.
Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 5 tež.%
Anhidritni estrih: max. 1 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Tvrdi drveni estrih: 4–8 tež.%

Priprema podloge

Podlogu prikladnim mjerama pripremiti tako da ispunjava navedene zahtjeve. S premazanih površina odstraniti premaze koji ne drže odnosno premaze boja koji ne vežu čvrsto.
Jednokomponentne premaze koji čvrsto vežu i stare disperzivne premaze bez omekšivača koji dobro prijanjaju očistiti. Krute dvokomponentne premaze koji čvrsto vežu očistiti, obrusiti ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Napukline i nedostatke u podlozi tijesno površinski ispuniti sa Disbocret PCC mortovima.

Priprema materijala

Materijal je gotov za upotrebu. Prije obrade temeljno promiješati.

Način primjene

Materijal se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem (Airless, bez filtera, sapnica 0,013 - 0,015 inča).

Sistem nanošenja

Mineralne podloge
Temeljni premaz (unutarnji):
Sa Disbon 400 BodenFinish, razrjeđen sa 30% vode.

Temeljni premaz (vanjski):
Sa Capasol LF Konzentrat, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 2, ili sa OptiGrund, nerazrjeđen.

Premazivanje:
Podloge bez pukotina:
Premazati dva puta sa nerazrjeđenim Disbon 400 BodenFinish.

Premazivanje kada (spremnika) za ulje:
Kad se koristi za premazivanje kada za ulje nanijeti najmanje jedan temeljni premaz i dva nerazrjeđena završna premaza. Paziti na najmanju potrošnju (950 ml/m2). Premazi koji slijede jedan za drugim se radi izbjegavanja nedostataka izvode u različitim nijansama. Kako bi pojedini premazi bili vidljivi, 2. i 3. premaz uvijek izvoditi tako da od prethodnog premaza ostane vidljiva traka širine 1 cm. Po završetku premazivanja na dobro vidljivom mjestu staviti pločicu s podacima o premaznom materijalu, datumu izvođenja i izvođaču radova. Odgovarajuće pločice se mogu naručiti kod Caparola.
Napomena: Nije otporan na bio-dizel.

Alternativno oblikovanje površine
Posipanje čipsom:
Disboxid 948 Color-Chips posipati u svježi premaz i površinu lakirati glatko ili protuklizno.

Glatko lakiranje:
Na površinu nanijeti Disbothan 446 PU-Klarschicht u vanjskim prostorima ili u unutarnjim prostorima Disbon 405 Klarsiegel.

Protuklizno premazivanje:
Na površinama vani:
Disbothan 446 PU-Klarschicht: 100 tež%
Disbon 947 SlideStop Rough: 10 tež%
Disbocolor 499 Verdünner: 5–10 tež%

Na površinama unutra:
Disbon 405 Klarsiegel: 100 tež%
Disbon 947 SlideStop Fine: 3 tež%Gew.-%

Službeni propisi za premazivanje kada (spremnika) za ulje
Područja primjene
Proizvod je pogodan za premazivanje betona, žbuka i estriha za podove i spremnike za skupljanje i držanje ulja u zatvorenim prostorima, za:
 • spremnici (kade) u kojima se drži loživo ulje tip El prema DIN 51 603-1
 • nerabljeno ulje za mjenjače
 • mješavina zasićenih i aromatskih ugljikovodika sa sadržajem aromata
Poštivati sve zahtjeve općih dopuštenja za premazivanje kada (spreminika) za prikupljanje ulja (ispušteno/iscureno. Njemački opći certifikat dostupan na zahtjev.

Građevni preduvjeti
Građevnim mjerama spriječiti pukotine od sjedanja i sušenja u zidovima (stijenama) i na dnu (podnožju) kada i prostora za spremanje i držanje (npr. nazubljenje, usidrenje, oklop, armatura i sl.). U obzir uzeti "pritisak tekućine" u slučaju utovarivanja. Fuge od pomicanja u području kada za spremanje nisu dopuštene. Površine od betona, žbuke i estriha moraju biti nosive i bez nedostataka. Unutarnji rubovi moraju biti izvedeni kao užljebljenja. Žbuka i estrih moraju čvrsto vezati (prijanjati) uz noseće elemente odnosno zidove i podnožje. Njihova površina se ne smije zaglađivati čeličnom žlicom već se mora otrti drvenom daskom. Naknadno posipanje cementnim prahom nije dopušteno. Otvori za cijevi u području ispod maksimalno moguće razine tekućine u kadama i prostorima za spremanje nisu dopušteni.
Površine od betona, žbuke i estriha moraju biti stare najmanje 28 dana i suhe prije nego što se mogu premazivati. Za kvalitetu podloga važe slijedeće norme i smjernice, uvijek u najnovijem izdanju:
 • Žbuka DIN EN 998-1: 2003-09 and DIN V 18 550: 2005-04 – grupa žbuka i mortova CS IV ili PIII
 • Beton DIN EN 206-1: 2001-07, DIN 1045-2: 2001-07, DIN 1045-3: 2001-07
 • Estrih DIN EN 13813: 2003-01 i DIN 18 560-3: 2006-03, tablica 1 - klasa čvrstoće C25/F4 u kombinaciji sa DIN 18 560-1: 2004-04, paragraf 7.5

Djelovanje vode sa stražnje strane premaza se mora izbjeći. Građevinu je potrebno propisno zabrtviti sukladno odgovarajućim normama. Trenutno važeći njemački standard: DIN 18195-4: 2008 - 08 Brtvljenje zgrada, brtvljenje protiv vlage u tlu (kapilarna voda, prianjajća voda) i curenje na temeljnu ploču i zidove, veličine i specifikacije. Tek kad postoje prethodni građevinski uvjeti, smije se nanijeti premaz, jer on samo tada može ispuniti svoju svrhu.

Potrošnja

Podni premaz
Temeljno premazivanje (unutra)
Disbon 400 BodenFinishca. 150–200 ml/m2
30 % razrjeđen vodom
Temeljno premazivanje (vani)
CapaSol LF Konzentratca. 150–200 ml/m2
1 : 2 vol % razrjeđen vodom
Premazivanje
Disbon 400 BodenFinishmin. 2 x 200 ml/m2
Oblikovanje površine
Posipanje čipsom
Disboxid 948 Color-Chips
ca. 30 g/m2
Glatka izvedba (vani)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
ca. 150 ml/m2
Glatka izvedba (unutra)
Disbon 405 Klar­siegel
ca. 130 ml/m2
Protuklizna izvedba (vani)
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough
Disbocolor 499 Verdünner
ca. 150 ml/m2
ca. 15 g/m2
ca. 8–15 ml/m2
Protuklizna izvedba (nutra) 
Disbon 405 Klar­siegel
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 130 ml/m2
ca. 4 g/m2
Premazivanje spremnika za ulja
Temeljni premazca. 150–200 ml/m2
30 % nerazrjeđen vodom
Međupremazca. 400 ml/mnerazrjeđen
Pokrivni premazca. 400 ml/mnerazrjeđen

Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C, max. 30 °C.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi trebalo pri 20 °C iznositi najmanje 6 sati.
Navedeno vremensko razdoblje se skraćuje pri višim, a produžuje pri nižim temperaturama.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 6 sati prohodno.
Ako se dorađuje sa Disbon 404 Acryl-BodenSiegel i Disbon 405 Klarsiegel nakon ca. 6 sati se može premazivati, a sa Disbothan 446 PU-Klarschicht nakon ca. 1 dan. Nakon ca. 3 dana mehanički opteretivo. Pri nižim temperaturama odgovarajuće duže.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu sa vodom ili toplom sapunicom.

Certifikat

 • 1-1039: Opći certifikat za premazivanje spremnika za sakupljanje ulja
  MPA Karlsruhe

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Ne izlijevati u kanalizaciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekuće i stvrdnute materijale zbrinjavati kao otpatke boja koje sadrže otapala ili druge opasne tvari.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(i); 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 50 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-LW01

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

DIN EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve u pogledu maltera za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutrašnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.de

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list