caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/213992/061530_Disbon_460_17,5kg_7,5kg_Gebinde.png

DisboXID 460 2K-EP-Grundierung

Transparentni brzoreagirajući dvokomponentni epoksidni premaz namijenjen za grundiranje i grubo zaravnavanje (kratz) mineralnih podnih površina

Primjena

Namijenjen za grundiranje i grubo zaravnavanje (kratz) mineralnih podnih površina ispod podnih premaza, kao i u Disbon Parkhaus-Systemen OS 8 I, OS 8 III Rapid, OS 11a+b Neu sistemima.
Kao vezivo za DisboADD 946 Quarzsandmischung kod izrade holkera i popravljanje oštećenih mjesta.

Napomena: Nije pogodan kao završni sloj.

Osobine materijala

  • dobro stvrdnjavanje i kod 10 °C
  • otporan na atmosferske uticaje
  • trajna otpornost na vlagu
  • dobra hemijska otpornost
  • ispunjava zahtjeve DIN EN 1504-2 i DIN V 18026: Podni premazi za beton

Baza materijala

Niskoviskozna, 2K epoksidna tekuća smola, "total solid" prema Deutsche Bauchemie.

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg pakiranje (masa 17,5 kg kanta, učvršćivač 7,5 kg kanta)
600 kg pakiranje (masa 210 kg bačva (2 x), učvršćivač 180 kg bačva (1 x))

Nijanse

Transparentna.

Moguće toniranje sa Disboxid 980 NEFA®Pox-Farbpasten.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utieče na funkcionalnost materijala.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 1 godina. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 °C.

Gustina

ca. 1,1 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 95 µm/100 g/m2

Vlačna tvrdoća po Koenigu

ca. 150 sek.

Tvrdoća po Shore-u (A/D)

ca. D 78

Čvrstoća na pritisak

Vezivoca. 58 N/mm2
Mort 1:10 ca. 52 N/mm2   

Viskozitet

ca. 700 mPas

Čvrstoća pri svijanju

Vezivo: ca. 75 N/mm2
Mort 1:10 ca. 18 N/mm2

Prikladne podloge

Beton i cementni estrih.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Tlačna čvrstoća površine mora biti >25 N/mm2.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnim materijalom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
Kod primjene u sustavu OS8 kao temeljni sloj izrađen špahtlom, srednja vlačna čvrstoća površine podloge mora iznositi 2,0 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,5 N/mm2.
Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: max. 4 tež.-%; (CM metoda)

Ispitne metode za navedene vrijednosti prema DafStb (Njemačkoj komisiji za armirani beton), smjernica za obnavljanje, dio 3.
Uzlaznu vlagu koja se pojavljuje eliminirati.

Kad se radi o drugim vrstama podloge odnosno postupcima, potrebno je posebno se posavjetovati s našom tehničkom službom.

Priprema podloge

Postojeću cementnu podlogu izrađena obraditi prikladnim metodama, poput primjerice, obrade mlazom kuglica, pri čemu, uz istodobno usisavanje, nema prašine. Stupanj skidanja sloja smanjene čvrstoće ovisi o pritisku, kao i o vrsti i količini sredstva kojim se obrađuje. Brušenje je dopušteno samo na manjim površinama (obrada rubova), izuzetak je priprema tehnikom dijamantnog brušenja za uklanjanje slojeva smanjene čvrstoće. Osim toga, treba poštovati upute u radnom biltenu BEB udruženja (saveznog udruženja za estrih i beton) KH-0/U i radnog biltena BEB udruženja KH 3 kao i tablicu 2.5 smjernice za zaštitu i obnovu betonskih građevnih elemenata, dio 2, "Njemačke komisije za armirani beton”.
Proboje i šupljine u mineralnoj podlozi treba zapuniti mortovima Disbocret®-PCC-Mörtel ili Disboxid EP Mörtel u ravnini s površinom.
Materijali koji sadrže silikonske smjese ne smiju se koristiti prije i tokom cijelog postupka premazivanja, jer oni dovode do površinskih nedostataka.
Podloge s vlaknima (čelična ili plastična vlakna) moraju se nakon grundiranja obrusiti i još jednom grundirati, tako da se ne može dogoditi „efekt fitilja”.

Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprema materijala

Učvrščivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.
Ako se materijal treba nijansirati, najprije se osnovnoj masi dodaje pasta u boji (1 vrećica Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste na 25 kg DisboXID 460 2K-EP-Grundierung) i potom promiješa.
Za ubrzavanje stvrdnjavanja i bržu obradu može se dodati max. 5.5% (u odnosu na ukupnu masu) Disboxid 903 EP-Rapid u učvršćivač. Promiješajte te tek tada dodajte učvršćivač u masu.
Pigmentne paste nisu sastavni dio OS ispitivanja. Disboxid 903 EP-Rapid je sastavni dio sistema OS 8 Rapid.

Omjer miješanja

Masa : učvršćivač = 7 : 3 tež. dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni, gumenom raklom, četkom za lakiranje, valjkom srednje dlake ili gleterom za izravnavanje.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz
Zamiješani materijal naliti na površinu i ravnomjerno razdijeliti sa gumenom letvom. Radi izbjegavanja mjestimičnog sjaja obraditi valjkom srednje dlake ili četkom za lakiranje. U slučaju jako upojnih podloga (smola za grundiranje se upija, pri grundiranju nema zatvorenog filma) potreban je još jedan temeljni premaz za zatvaranje pora. Grund treba obraditi u roku od 24 sata. Kod dužeg vremena čekanja, svježe grundiranu površinu po potrebi posuti pijeskom.
Za premaze od morta i završne premaze, površinu posipati sa DisboADD 943 Quarzsandmischung, a za oblogu od morta sa DisboADD 944 Quarzsandmischung (vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije za pojedini proizvod).
Premaze debljine < 1 mm ne posipavati. Neposipani grundirani sloj se mora premazati u roku od 24 sata.

Grubo zaravnavanje (kratz)
Hrapave podloge do 1,0 mm (mjereno metodom posipanja pijeska)
Špahtl masu izraditi od:
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung, 1 tež. dio
DisboADD 942 Quarzsandmischung, 1,5 tež. dijelova

Hrapave podloge od 1,0 mm (mjereno metodom posipanja pijeska)
Špahtl masu izraditi od:
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung, 1 tež. dio
kvarcni pijesak, 1,5 tež. dijelova
(DisboADD 942 Quarzsandmischung + DisboADD 943 Quarzsandmischung pomiješani u 1 : 1 omjeru). 

Masu naliti na grundiranu površinu. Gleterom za izravnavanje ravnomjerno razdijeliti. Materijal se može oštro nanijeti na površinu pomoću gletera (odgovarajuća obrada sa ravnom metalnom raklom, maks. 60 mm širokom), kako bi se izravnale nejednakosti površine. Potom odzračiti bodljikavim valjkom. Gotovu grubo zaravnanu podlogu (kratz) po potrebi posuti pijeskom. 

Holker (5 cm radijus)
Podne površine grundirati kako je opisano pod točkom 1. Mort izraditi od:
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung, 1 tež. dio
DisboADD 946 Quarzsandmischung, 10 tež. dijelova
Svježi materijal nanijeti pomoću odgovarajućih alata, npr. gletera za holker (Hohlkehlenkehlle), i izraditi holker s radijusom od 5 cm.

Potrošnja

Parkhaussysteme OS 8, OS 11a+b
Vidjeti odgovarajuće TI za proizvode iz navedenog sustava.

Temeljni premazca. 200–400 g/m2
Posipanje temeljnog premaza
DisboADD 943 Quarzsandmischung

ca. 800 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratz)
za ravne, fino hrapave podloge:
Hrapave podloge do 1 mm:
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung
DisboADD 942 Quarzsandmischung
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
za neravne, hrapave podloge:
Hrapave podloge od 1 mm:
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung
DisboADD 942 Quarzsandmischung
DisboADD 943 Quarzsandmischung
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Posipanje kratz sloja
DisboADD 943 Quarzsandmischung

ca. 1 kg/m2
Holker
DisboXID 460 2K-EP-Grundierung
DisboADD 946 Quarzsandmischung
ca. 150 g/m
ca. 1,5 kg/m

Potrošnja varira ovisno o temperaturnim utjecajima, načinu nanošenja, alatu te raznim materijalima za posipanje. Tačne vrijednosti potrošnje treba utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 30 min. Uz dodavanje Disboxid 903 EP-Rapida vrijeme se skraćuje i do 17 minuta. Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20 °C trebalo iznositi najmanje 14 sati, a najviše 24 sata. Kod dužeg čekanja potrebno je površinu iz prethodnog prolaza lagano obrusiti, ako nije bila posipana pijeskom. Kod dodavanja Disboxid 903 EP-Rapida u pravilu je potrebno posipati pijeskom te ukoliko se premaz koji slijedi ne nanosi isti dan (max. 12 sati). 

Vrijeme čekanja kod dodavanja Disboxid 903 EP-Rapid
Pakiranje
Disboxid 460 EP-Ground
Broj 0,5 l pakiranja
Disboxid 903 EP-Rapid
Pri 10° C Pri 20° C
25 kg-36 sati14 sati
25 kg1 pak21 sat6,5 sati
25 kg2 pak17 sati4,5 sata
25 kg3 pak14 sati3 sata
Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.
Tokom vremena stvrdnjavanja potrebno je naneseni materijal zaštiti od vlage, kako bi se izbjegle greške površinskog sloja.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 14 sati je prohodno, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut i mehanički opteretiv.
Kod nižih temperatura odgovarajuće duže vrijeme. Više temperature kao i dodavanje Disboxid 903 EP-Rapida ubrzavaju proces stvrdnjavanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe ili kod dužih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Certifikat

Aktuelni certifikati dostupni na upit.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Samo za profesionalnu primjenu.

Masa:
Nadražuje kožu. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje teške ozljede oka. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Učvršćivač:
Štetno ako se proguta. Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j): 500 g/l; maks. 270 g/l

GIS-kod

RE 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

13

1119

DIS-460-012483
EN 1504-2:2004
Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija - Sustavi površinske zaštite
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e, ZA.1f und ZA.1g
Disboxid PHS-System OS 8 / OS 11 a/b / OS F a/b
Otpornost na habanjeGubitak mase < 3000 mg
CO2-propusnostSD > 50 m
ParopropusnostKlasa III
Kapilarna apsorpcija vode i vodopropusnostw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Postojanost na temperaturne promjene≥ 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)
≥ 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)
Otpornost na vrlo agresivno djelovanje hemikalijaGubitak tvrdoće < 50%
Sposobnost premoštavanja pukotinaB 3.2 (-20°C) (OS 11)
Udarna čvrstoćaKlasa I
Ispitivanje otkidanja radi ocjene čvrstoće prianjanja≥ 2,0 (1,5) N/mm2 (OS 8)
≥ 1,5 (1,0) N/mm2 (OS 11)
Reakcija na požarKlasa Efl
PrionjivostKlasa III

EN 1504-2
EN 1504-2 "Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnavljanje betonskih nosivih konstrukcija – dio 2: sustavi za zaštitu betonskih površina” utvrđuje zahtjeve za postupke zaštite površine. Proizvode koji odgovaju gore navedenoj normi obilježava se CE oznakom. Oznaku se nanosi na pakiranje. Izjava o svojstvima proizvoda prema BauPVO (uredbi o građevinskim proizvodima) može se dobiti na zahtjev. Za primjenu u Njemačkoj u prostorima za koje je važna stabilnost vrijede dodatne norme. Sukladnost se potvrđuje Ü oznakom na pakiranju. Ovo se dodatno dokazuje sustavom dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i priznatih zavoda za ispitivanje proizvoda (notified body).ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

13

DIS-460-012483
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813
Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.ba ili dobiti na upit.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba