caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/85521/034176_Disboxid_422_EMI_ClearCoat.png

Disboxid 422 E.MI ClearCoat

Transparentna 2K epoksidna tekuća smola za lakiranje čipsom posutih tvrdih EP podnih premaza, za završno lakiranje u sklopu sustava Disboxid ArteFloor i Disboxid MultiColor. Minimalna emisija štetnih tvari, ispitano i nadzirano od strane TÜV-a.

Primjena

Formulom sa minimalnom emisijom štetnih tvari i njihovim ispitanim nepostojanjem, posebno prikladna za "osjetljiva" područja kao što su npr. prostorije za boravak, bolnice, dječji vrtići i jaslice, škole itd.
Visokosjajni zaštitni premaz na tvrdim epoksidnim premazima koji su oblikovani u boji odnosno posipani čipsom u boji.
Sastavni dio Disboxid MultiColor sustava za reprezentativne unutarnje prostore.
Sastavni dio Disboxid ArteFloor sustava. ArteFloor-Systems.

Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Šemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak. 

Osobine materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari
  • provjereno nepostojanje štetnih tvari
  • bistro kao staklo
  • slabo žuti
  • jača blještavilo boja oblikovanih podnih premaza
  • otpornost na habanje i otiranje
  • može se izvesti kao protuklizni premaz

Baza materijala

Niskoviskozna 2K epoksidna tekuća smola, bez aromatskih otapala, "total solid" prema Deutscher Bauchemie.

Pakovanje/veličina pakovanja

10 kg limeno kombi pakiranje, 25 kg pakiranje (masa: 16,67 kg kanta, učvrščivač 8,33 kg doza)

Nijanse

Prozirna.
Promjene u nijansi i kredne pojave moguće pod uticajem UV zraka i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. sredstva za dezinfekciju, kiseline i sl.) mogu izazvati promjene u nijansi. Ako se premaz izlaže brušenju može doći do pojave ogrebotina na površini, što ne utječe na funkcionalnost proizvoda.

Stepen sjaja

Sjajni

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje 2 godine. Pri nižim temperaturama materijal prije obrade skladištiti na ca. 20 0C.

Gustina

ca. 1,1 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 95 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

23 mg/30 cm2

Vlačna tvrdoća po Koenigu

ca. 175 s

Tvrdoća po Shore-u (A/D)

ca. D 82

Hemijska otpornost

Hemijska otpornost prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri 20 °C
7 dana
Octena kiselina 5%-tna+ (V)
Solna kiselina 10%-tna+ (V)
Sumporna kiselina 10%-tna+ (V)
Limunska kiselina 10%-tna+
Mliječna kiselina 10%-tna+
Amonjiak 25%-tni (salmiak)+
Kalijeva lužina 50%-tna+
Natrijeva lužina 50%-tna+
Destilirana voda+
Otopine kuhinjske soli, zasićena+
PG 1 (goriva za Otto motore)+
PG 3 (lož-ulje i nekorištena ulja za eksplozivne motore)+
PG 7b (Biodiezel)+
Coca-Cola+
Kafa+
Crno vino+ (V)
Objašnjenje znakova: + = otporno, V = obojenje
Odgovara građevnim i ispitnim načelima za vodozaštitu DIBt.

Prikladne podloge

Čvrsti premazi i obloge od epoksidne smole koji čvrsto vežu, a postavljeni su na mineralnim podlogama.
Podloga mora biti suha, nosiva, stabilnog oblika, čvrsta, bez slobodnih čestica, prašine, ulja, tragova guma i drugih tvari koje razdvajaju.
Isključiti uzlaznu vlagu.

Priprema podloge

Podlogu prikladnim mjerama (npr. temeljito izmesti ili usisati, posebno površine posute čipsom, rubove odlomiti) tako prirediti da budu ispunjeni navedeni zahtjevi. Stare premaze obrusiti. Novonanešene premaze reaktivne smole lakirati idući dan.
Kod duljih vremena čekanja se premaz mora lagano i fino obrusiti. Pri nižim temperaturama može biti potrebno odgovarajuće duže vrijeme čekanja.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi i mješalicom koja se polako okreće (maks. 400 okr/min.) snažno miješati dok ne nastane masa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljno promiješati.

Omjer miješanja

Osnovna masa : učvršćivač = 2 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Ovisno o primjeni, valjkom kratke i srednje duge dlake odnosno nazubljenom letvom (rakla) od tvrde gume.

Sistem nanošenja

Završno lakiranje
Za Disboxid ArteFloor-System i Disboxid MultiColor-System za reprezentativne unutarnje prostore vidjeti dotične sistemske upute.


Glatko lakiranje
Nanošenje valjkom: 
Zamiješani proizvod Disboxid 422 E.MI ClearCoat nanositi valjkom srednje duge dlake.

Nanošenje raklom (nazubljenom letvom)
(za visokovrijedne završne slojeve): 
Zamiješani proizvod Disboxid 422 E.MI ClearCoat naliti na temeljni premaz i nazubljenom raklom (trokutasto nazubljenje 2 mm) od tvrde gume ravnomjerno radijeliti. Nakon čekanja od ca. 10 minuta svježe razvučeni premaz odzračiti valjkom sa šiljcima.

Napomena: Kod aplikacije nazubljenom letvom izabrano trokutasto nazubljenje ne jamči automatski mogućnost pridržavanja navedenih vrijednosti potrošnje. Veličina zuba ovisi o otpornosti rakle na trošenje, temperaturi, stupnju ispune i prilikama na podlozi.


Protuklizno premazivanje
Disboxid 422 E.MI ClearCoat, 100 tež.% 
Disbon 947 SlideStop Rough, 30 tež. % ili
Disbon 947 SlideStop Medium, 30 tež. %
nanijeti ravnomjerno s PE gladilicom preko zrna. Zatim razvaljati grubim moltoprenskim valjkom (pore-Ø 5 mm) križnim pokretima. U tu svrhu se po površini može gaziti u eksericama (cipele s ekserima). Kod dužih stanki materijal povremeno promiješati.

Potrošnja

Premazivanje
Kao glatki završni premaz (valjkom):ca. 300 - 400 g/m2
Kao glatki završni premaz (raklom):ca. 800 g/m2
Kao protuklizni završni premaz: ca. 150 g/m+ ca. 45 g/m2
Disbon 947 SlideStop Rough ili 
Disbon 947 SlideStop Medium
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 60 minuta.
Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme obradivosti.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 12 °C, max. 30 °C 
Relativna vlažnost zraka ne smije biti iznad 80 %. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 0C iznad temperature rošenja.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon 24 sata prohodno, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuto. Kod nižih temperatura zraka se vremena sušenja odgovarajuće produžuju.
Za vrijeme procesa stvrdnjavanja (ca. 24 sata pri 20 0C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do narušavanja površine i smanjenja čvrstoće vezanja za podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i pri dužim prekidima u radu sa razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Certifikat

Aktuelni certifikati na upit.

Čišćenje i održavanje

Zahtjevni izgled površine uvjetuje redovno čišćenje i njegu. Radi očuvanja vrijedne površine premaza na noge stolova i stolica staviti klizače od filca. Namještaj i naprave unositi oprezno da se izbjegnu ogrebotine i tragovi udarca, nikako ne pomicati po površini, nego podizati. Kod upotrebe stolica sa točkovima (npr. uredske stolce) koristiti samo meke točkove. Kako bi se izbjeglo unošenje pijeska i prljavštine postaviti otirače na ulazu. Ovisno o
opterećenju, moraju se npr. u obrtničkim prostorima, obaviti godišnje 1-2 temeljita čišćenja uz naknadno lakiranje kako bi se očuvala površina. Povremeno, u redovnim razmacima, površinu čistiti i obrisati sredstvom za njegu. Potamnjele i mutne lak površine se mogu eventualno ispolirati. Time se vrijeme do ponovno temeljitog čišćenja može znatno produljiti.

Kako svi uobičajeni postupci čišćenja odnosno sredstva za njegu nisu prikladna za površinu premaza, preporučuje se u svakom slučaju napraviti probu na jednom dijelu površine. Na gotovi premaz bi prije prvog korištenja trebalo nanijeti sredstvo za njegu (npr. disperziju za njegu B 250 tvrtke TANA-Chemie GmbH, Mainz). Problemi s prijanjanjem su mogući kod primjene drugih sredstava za njegu na novom premazu. Savjetuje se probno nanošenje.
Za temeljito čišćenje je prikladno npr. sredstvo za čišćenje Grundreiniger GR 10 tvrtke TANA-Chemie GmbH, Mainz. Čišćenje radi održavanja se obavlja sredstvom za otiranje.
Pridržavati se općih uputa za čišćenje i preporuka za njegu za Disbon podove. Posebne preporuke za njegu pojedinih proizvoda se mogu dobiti u Caparol Servisnom centru za potrošače.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Masa:
Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ostaci kemikalije i spremnik moraju se odložiti kao opasan otpad. Nositi odgovarajuće rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Sadrži spojeve koji sadrže epokside.
Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.

Učvršćivač:
Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta. Izaziva opekotine. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno sapuna i vode. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(j); 500 g/l; maks. 130 g/l.

GIS-kod

RE 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-422-101936 EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" (siječanj 2003.) utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije