caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/208522/060661_DISBON_320_DisboPUR_A.png

DisboPUR A 320 2K-Polyaspartic-Primer

Brzostvrdnjavajuća, transparentna dvokomponentna reaktivna smola na bazi estera asparaginske kiseline, namijenjena za grundiranje mineralnih podnih površina

Primjena

Grundiranje i grubo zaravnavanje (kratz) mineralnih podnih površina u unutarnjim i vanjskim prostorima.

Osobine materijala

  • brzo stvrdnjavanje
  • tvrdo krut
  • dobra postojanost na hemikalije
  • bez tvari koje smanjuju vlaženje boje
  • bez mirisa prilikom obrade
  • minimalne emisije štetnih tvari, AgBB usklađeno

Baza materijala

2K specijalna smola na bazi estera asparaginske kiseline

Pakovanje/veličina pakovanja

7 kg limeno kombi pakiranje

Nijanse

Transparentna

Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline i sl.) mogu uzrokovati promjene u nijansi. Brušenje može izazvati ogrebotine na površini, no isto ne utiče na funkcionalnost premaza. 

Stepen sjaja

Sjajan

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti 9 mjeseci.

Gustina

ca. 1,1g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 90 µm/100 g/m2

Tvrdoća po Shore-u (A/D)

ca. D 80

Viskozitet

ca. 3000 mPas[br]

Prikladne podloge

Mineralne podloge u unutarnjim i vanjskim prostorima.
Podloga mora biti suha, nosiva, postojana oblika, čvrsta, bez nevezanih čestica, prašine, ulja, masnoća, tragova otiranja gume te ostalih tvari koje potiču odvajanje.
Tlačna čvrstoća podloge mora iznositi > 25 N/mm2.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Vlačna čvrstoća površine podloge mora u prosjeku iznositi 1,5 N/m2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od 1,0 N/mm2.

Podloge moraju imati postignutu svoju vlagu izjednačenja:
Beton i cementni estrih: maks. 4 tež. % (mjereno CM metodom)
Ispitne metode za navedene vrijednosti prema DafStb (Njemačkoj komisiji za armirani beton), smjernica za obnavljanje, dio 3.

Kad se radi o drugim vrstama podloge odnosno postupcima, potrebno je posebno se posavjetovati s našom tehničkom službom.

Priprema podloge

Postojeću podlogu treba obraditi prikladnim metodama, poput primjerice, obrade mlazom kuglica, pri čemu, uz istodobno usisavanje, nema prašine. Stupanj skidanja sloja smanjene čvrstoće ovisi o pritisku, kao i o vrsti i količini sredstva kojim se obrađuje. Brušenje je dopušteno samo na manjim površinama (obrada rubova), izuzetak je priprema tehnikom dijamantnog brušenja za uklanjanje slojeva smanjene čvrstoće. 

Osim toga, treba poštovati upute u radnom biltenu BEB udruženja (saveznog udruženja za estrih i beton) KH-0/U i radnog biltena BEB udruženja KH 3 kao i tablicu 2.5 smjernice za zaštitu i obnovu betonskih građevnih elemenata, dio 2, "Njemačke komisije za armirani beton”.
Proboje i šupljine u mineralnoj podlozi treba zapuniti mortovima DisboCRET®-PCC-Mörtel ili DisboXID EP Mörtel u ravnini s površinom.
Podloge s vlaknima (čelična ili plastična vlakna) moraju se nakon grundiranja obrusiti i još jednom grundirati, tako da se ne može dogoditi „efekt fitilja”.

Savezno udruženje za estrihe i obloge e.V., 53842 Troisdorf-Oberlar

Priprema materijala

Masu dobro promiješati i učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min) da nastane ravnomjerna njiansa bez pruga. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati. Ne raditi u pakiranju u kojem je proizvod isporučen.
Temperatura materijala treba biti 15 - 20° C. Materijal se ne smije razrjeđivati.
Po potrebi (npr. kod vertikalnih površina), može se u DisboPUR A 320 dodati max. 1 tež.-% Disbon 913 PU-Stellmittel kako bi se podesila tiksotropnost.

Omjer miješanja

Komp. A (masa) : Komp. B (učvršćivač) = 5 : 4 tež. dijelova

Način primjene

Nanosi se valjanjem sa gumenom raklom i valjkom kratke ili srednje velike dlake, kao kratz sa i gleterom.
Zbog kratkog otvorenog vremena, potrebno je obratiti pozornost brzoj ugradnji materijala. Za miješanje, nanošenje i valjanje potrebno je imati najmanje 3 radnika, a odgovarajuće više za velike površine. Alat se mora redovito čistiti ili mijenjati.
Kako bi se procijenilo stanje površine, treba napraviti više probnih površina na različitim mjestima na objektu.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz
Zamiješani materijal naliti na površinu i ravnomjerno razdijeliti sa gumenom letvom (zatvaranje pora) te ga ponovo obradite valjkom srednje dlake križnom tehnikom. Grund treba obraditi u roku od 24 sata. Kod dužeg vremena čekanja, svježe grundiranu površinu po potrebi lagano posuti pijeskom. 

Grubo zaravnavanje (kratz)
Špahtl masu izraditi od 
DisbPUR A 320: 1 tež. dio,
Disboxid 942 Mischquarz: 0,5 tež. dijelova.

Za protuklizne površine grundiranje odn. kratz odmah nakon nanošenja posipajte sa Disboxid 943 Einstreuquarz ili Disboxid 944 Einstreuquarz u suvišku.

Nepropusno premazivanje:
Vidjeti Tehničku informaciju za DisboPUR A 326

Potrošnja

Temeljni premaz
Grundiranje
DisboPUR A 320

ca. 400–600 g/m2
Grubo zaravnavanje (kratzs)
DisboPUR A 320
Disboxid 942 Mischquarz

ca. 800 g/mm/m2
ca. 400 g/mm/m2

Tačne vrijednosti potrošnje treba utvrditi probnim premazivanjem na objektu.
Potrošnja ne bi trebala prelaziti 1.000 g/m2 (kod kratza maks. 1500 g veziva). Veće debljine sloja dovode do znatno produženog vremena stvrdnjavanja.

Vrijeme nanošenja

TemperaturaOtvoreno vrijeme
5 °C15 - 20 min
10 °C15 - 20 min
20 °C15 - 20 min
30 °Cca. 15 min

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 3 °C, max. 30 °C
Vlaga (relativna vlažnost zraka >70%) djeluje kao katalizator, što ubrzava reakciju i skraćuje vrijeme obrade. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između radnih faza mora biti pri temperaturi od 20 °C min. 2,5, a maks. 24 sata.
U slučaju dužeg vremena čekanja mora se površinu nakon prethodnog radnog postupka obrusiti ako nije posipana pijeskom. Navedeno vrijeme se pri višim temperaturama skraćuje, a pri nižim produžuje.

Vrijeme sušenja

Pri temperaturi od 20 °C i uz 60 % relativne vlažnosti zraka prohodno nakon ca. 2,5 sata, nakon ca. 48 sati je mehanički i kemijski potvšina potpuno opteretiva.
Na niskim temperaturama se ovo vrijeme odgovarajuće produžuje. Tokom procesa stvrdnjavanja treba nanešeni materijal zaštititi od vlage.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu razrjeđivačem Disbocolor 499 Verdünner.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod namijenjen samo za profesionalnu upotrebu.

Komponenta A (masa):
Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Komponenta B (učvršćivač):
Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Može nadražiti dišni sustav. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. AKO SE PROGUTA: Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Pustiti osnovnu masu da se stvrdne s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

HOS

A(j): 500 g/l; < 30 g/l

GIS-kod

PU40

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 
18


DIS-320-015739 EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje≤ AR1
Prionjivost≥ B1,5
Otpornost na udar≥ IR4

EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole.
Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Oznaka se stavlja na ambalažu, a nalazi se i u odgovarajućim uputama uz DoP koje se mogu pronaći na Internet adresi www.caparol.ba ili dobiti na upit.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije