caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/60995/028331_Disbon_Disbopur_PU_AquaColor.png

Disbopur 459 PU-AquaColor

Pigmentirana vodena dvokomponentna poliuretanska smola za svilenkasto-mat završne slojeve i lakiranje tvrdih do žilavih unutarnjih poliuretanskih i epoksidnih premaza. Minimalne emisije štetnih tvari, ispitano i kontrolirano od strane TÜVa.

Primjena

Zbog minimalne emisije štetnih tvari, posebno prikladan za sva "osjetljiva" područja kao npr. prostorije za boravak, bolnice, vrtići i jaslice, škole itd. Za svilenkasto-mat pigmentirane završne slojeve i lakiranje tvrdih do žilavih unutarnjih premaza koji su izloženi malim opterećenjima u privatnom, industrijskom i zanatskom sektoru.

Osobine materijala

 • minimalna emisija štetnih tvari
 • provjereno nepostojanje štetnih tvari (TÜV)
 • opće tehničko dopuštenje Deutschen Institut für Bautechnik
 • otpornost na otiranje
 • velika pokrivna moć
 • dobra otpornost na UV zračenje i kemikalije
 • poboljšana sposobnost čišćenja površine
 • povećana otpornost na grebanje kod tvrdih i žilavih PU i EP premaza
 • propusnost vodenih para
Ispitano i odobreno prema AgBB ispitnim kriterijima za emisiju HOS iz građevnih proizvoda važnih za unutarnje prostore. Shemu ocjenjivanja AgBB (Odbor za zdravstveno ocjenjivanje građevnih proizvoda) su odredila nadležna tijela za okoliš i zdravlje koja nadziru primjenu građevnih materijala u osjetljivim područjima kao npr. prostorijama za boravak.

Baza materijala

Vodena dvokomponentna poliuretanska disperzija.

Pakovanje/veličina pakovanja

4 kg plastično kombi pakiranje (također i ColorExpress)

Nijanse

Posebne nijanse dostupne na upit.
Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus. U ColorExpress sustavu moguće toniranje u velikom broju nijansi.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kava, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje. Prije nanošenja posebnih nijansi, potrebna je izrada probnog premaza (punilo može utjecati na nijansu, posebno ako su korištene svijetlo obojeni pigmenti). Brušenje može izazvati pojavu oštećenja po površini, što ne utječe na funkcionalna svojstva materijala.

Stepen sjaja

Svilenkasto-mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 9 mjeseci. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustina

ca. 1,15 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 50 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

45 mg/30 cm2

Viskozitet

ca. 1000 mPas

Hemijska otpornost

Tablica otpornosti na hemikalije prema DIN EN ISO 2812-3:2007 pri20 °C
Ispitne skupine prema odredbama za gradnju i ispitivanje DIBt, Berlin7 dana
Grupa 1: goriva za Otto motore+(E)
Grupa 3: lož-ulje EL (prema DIN 51 603-1)+
Grupa 4: svi ugljikovodici+(E)
Grupa 5: jedno i viševalentni alkoholi+(E)
Grupa 7b: biodizel (prema DIN EN 14214)+
Grupa 8: vodene otopine alifatskih aldehida do 40 %+
Grupa 9: vodene otopine anorganskih kiselina (karbonske kiseline) do 10%+ (E)
Grupa 10: mineralne kiseline do 20 %+
Grupa 11: anorganske lužine+
Grupa 14: vodene otopine organskih tenzida+
Skydrol+ (V)
Limunska kiselina 10 %+
Željezo (III) klorid, otop. zasićena+ (V)
Fosforna kiselina 85 %+ (E,V)
Ksilol+ (E)
Amonijak 25 %+
Cola+
Kafa+ (V)
Crno vino+ (V)
Etanol 40 %+ (E)
Etanol 96 %+ (E)
Aceton+ (E)
Destilirana voda+
Testbenzin (zamjena za terpentin)+ (V)
Solna kiselina 10 %+
Solna kiselina 30 %+ (V)
Objašnjenje znakova: + = otporno, V = obojenje, E = lagano omekšavanje

Prikladne podloge

Čvrsto-vezujući tvrdi do žilavi PUR i EP premazi. 
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.

Priprema podloge

Podlogu prikladnim mjerama kao npr. temeljitim čišćenjem metlom ili usisavanjem pripremiti tako da ispunjava tražene zahtjeve.
Stare premaze obrusiti. Novonanešene dvokomponentne premaze premazivati idući dan. Kod duljih vremena čekanja se premaz mora lagano obrusiti na finiju zrnatost. Pri nižim temperaturama je moguće odgovarajuće dulje vrijeme čekanja. Vodorazrjedivi sistemi reaktivnih smola zahtijevaju adekvatno vrijeme sušenja.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Mješalicom koja se polako okreće intenzivno miješati (najviše 400 okr/min). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljito promiješati.

Omjer miješanja

osnovna masa : učvršćivač = 85 : 15 težinskih dijelova

Način primjene

Materijal se može nanositi kistom ili valjkom (strukturiranim poliamidnim valjkom, npr. Rotanyl 13 mm, Rotaplast). 
Radi optičke ravnomjernosti uvijek raditi mokro na mokro.


Oblikovanje površine:
Disboxid 948 Color-Chips u jednom potezu posipati u svježi premaz i nakon sušenja premazati sa Disbopur 458 PU AquaSiegel glatko odn. protuklizno uz dodatak 2-3 tež.% Disbon 947 Slidestop.

Sistem nanošenja

Glatka površina
Materijal jednostavno križnim potezima ravnomjerno nanijeti u tankom sloju. Spojene površine obraditi u jednom potezu da se izbjegnu vidljivi nasjedi. Kod podloga druge boje može biti potreban drugi prolaz radi postizanja pokrivnosti. Treći premaz može biti potreban u slučaju intenzivnih nijansi (npr. onima koje se toniraju iz baze 3) ili različitih visokokontrastnih nijansi.

Protuklizne površine
Materijalu dodati 2 tež.% Disbon 947 Slidestop, temeljito međusobno izmiješati i premazati kako je opisano gore. Kod dužeg stajanja, materijal povremeno promiješati.

Potrošnja

Glatke površine
Disbopur 459 PU-AquaColorca. 100-150 g/m
po sloju
Protuklizne površine
Disbopur 459 PU-AquaColor
Disbon 947 SlideStop Fine
ca. 100 g/m2
ca. 2-3 g/m2

dva nanosa su nužna kod hrapavih podloga, kako bi se postigla površina bez pora. Točnu vrijednost potrošnje utvrditi izradom probnog uzorka na objektu.

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 45 minuta. Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme za upotrebu.
Napomena: Kraj vremena upotrebljivosti nije optički uočljiv. Prekoračenje preporučenih 45 minuta dovodi do promjene u stepnu sjaja kao i do manje čvrstoće i gubitka u prianjanju za podlogu. Materijal nanositi ravnomjerno, kako bi se izbjegle razlike u stepenu sjaja, kao i tragovi vidljivi na bočnom svjetlu (zrakama svjetla), posebice kod tamnih nijansi. Izbjegavati predebele slojeve (preveliku potrošnju > 200 g/m2) jer inače dolazi do stvaranja reakcijskih mjehurića u filmu premaza. Za vrijeme faze sušenja i stvrdnjavanja osigurati dobro prozračivanje i odzračivanje.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
min. 10°C, max. 25°C za vrijeme rada i sušenja.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva radna koraka ne smije biti manje od 16, niti veće od 24 sata pri 20 °C.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se gaziti nakon ca. 16 sati, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut

Čišćenje alata

Vodom ili toplom sapunicom odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu.

Certifikat

 • 1-1103 Ispitivanje protukliznosti R 11
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
 • 1-1231 Ispitivanje protukliznosti R 10 
  Material-Prüfinstitut Hellberg, Lüneburg
 • 1-1104 Sposobnost dekontaminiranja prema DIN 25415 Teil 1
  Fachhochschule Aachen
 • 1-1216 TÜV Certifikat minimalne emisije štetnih sastojaka podnih premaza za standardne nijanse, TÜV Nord
 • 1-1217 TÜV Certifikat minimalne emisije štetnih sastojaka podnih premaza za tonirane proizvode, TÜV Nord
 • 1-1244 Opće tehničko dopuštenje za korištenje u prostorijama za boravak, Z-156.605-640, Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Proizvod namijenjen samo za industrijsku uporabu.
Učvršćivač: Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
Masa: Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. 
Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvršćivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(j); 140 g/l; maks. 20 g/l

GIS-kod

PU 40

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove. 
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu kod zaštite objekata kao i Caparol uputa za čišćenje i održavanje podova.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-459-010012 EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Propusnost vodeNPD
Otpornost na otiranje< AR1
Prionjivost> B1,5
Otpornost na udar> IR4

EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži.
Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije