caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/90330/035506_Disbopox_971_Doppelgebinde.png

Disbopox 971 ESD-Rollschicht

Pigmentirani 2K premaz od epoksidne smole za podne površine u industriji i obrtu na vodenoj bazi. Elektrostatički vodljivi premaz prema normi DIN EN 61340-4-1; DIN EN 61340-5-1; DIN EN 61340-4-5 (čovjek-obuća-pod i test hodanja - Walking Test).

Primjena

Za mineralne podne površine izložene malom do srednjem mehaničkom opterećenju, kao npr.:

 • Proizvodni i skladišni pogoni 
 • Tvorničke hale u industriji poluvodiča 
 • Laboratoriji i u medicini korištene prostorije s elektroničkim uređajima 
 • ESD prostorije (s elektrostatičkim pražnjenjem) 
 • Tvornički pogoni u automobilskoj industriji 
 • Radionice s osjetljivim elektroničkim dijelovima

Osobine materijala

 • tvori strukturu, djeluje optički izjednačujuće
 • difuzija vodenih para
 • nije potreban provodljivi sloj
 • elektrostatički vodljivi premaz prema normi DIN EN 61340-4-1; DIN EN 61340-5-1; DIN EN 61340-4-5
 • zadovoljava zahtjeve VDE 0100/T610 za osobnu zaštitu
 • otpornost na otiranje
 • lako se čisti
 • nije potrebna dodatna predobrada

Baza materijala

Dvokomponentna pigmentirana epoksidna tekuća smola na vodenoj bazi.

Pakovanje/veličina pakovanja

10 kg plastično kombi pakiranje.

Nijanse

Kieselgrau

Posebne nijanse dostupne na upit: ca. RAL 1001 beige, ca. RAL 6011 resedagrün, ca. RAL 7001 silbergrau, ca. RAL 7023 betongrau, ca. RAL 7030 steingrau, ca. RAL 7035 lichtgrau, ca. RAL 7037 staubgrau, ca. RAL 9002 grauweiß.
Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće pod utjecajem UV zračenja i atmosferilija.
Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline, itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što ne utječe na funkcionalnost materijala.

Stepen sjaja

Svilenkasto sjajni.

Skladištenje

Na hladnom i suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 6 mjeseci. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustina

ca. 1,15 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 50 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 40 mg/30 cm2

Vlačna tvrdoća po Koenigu

ca. 90 s

Prikladne podloge

Sve mineralne podloge.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih plastičnim materijalom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine.
Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2.
Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen:
Beton i cementni estrih: maks. 4 tež.% 
Anhidritni estrih: maks. 1 tež.%
Magnezitni estrih: 2 – 4 tež.%
Magnezij - oksikloridni (ksilolitni) estrih: 4 – 8 tež.%

Priprema podloge

Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, kao npr. sačmarenjem ili glodanjem tako da navedeni zahtjevi budu ispunjeni. Kod estriha od tvrdog asfalta treba dodani materijal nakon pripreme biti vidljiv najmanje 75%. 1K stare premaze i 2K premaze koji se odvajaju u načelu se moraju odstraniti. 
Staklaste površine i krute 2K premaze očistiti, obrusiti odnosno matirati mlazom ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Izboje i nedostatke u podlozi zapuniti tijesno po površini sa mortovima Disbocret® PCC-Mörtel ili Disboxid EP-Mörtel.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Snažno promiješati uz lagano okretanje mješalice (400 okr/min.). Preliti u drugu posudu i još jednom temeljno promiješati.

Omjer miješanja

osnovna masa : učvršćivač = 4 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Razvući nazubljenom raklom (2 mm) od tvrde gume i križnim pokretima razvaljati strukturnim valjkom.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz

Mineralne podloge
Grundirati sa Disbopox 443 EP Imprägnierung. Hrapave podloge dodatno izravnati masom za ispunu i izravnavanje. 

Fine hrapave podloge izravnati sa:

Disbopox 468 EP-Strukturschicht: 100 tež.%
Disboxid 942 Mischquarz: 20 tež.%

Neravne, hrapave podloge izravnati sa:
Disbopox 453 Verlaufschicht: 100 tež.%
Disboxid 942 Mischquarz: max. 20 tež.%

Postojeći kruti stari premazi:
Površine obraditi prema tački Priprema podloge

Polaganje priključaka za uzemljenje 
Na stvrdnuti temeljni sloj nalijepiti bakrenu traku Disbon 973 Kupferband (dužina ca. 50 cm) – uokolo uza zidove – sa razmakom od max. 20 m. Moraju se staviti najmanje dva priključka za uzemljenje. Za priključivanje na potencijal zemlje Disboxid 975 Leitset sadrži potrebne kontaktne tačke vodova koji se mogu ugraditi u premazni sustav. Površine odvojene fugama se moraju zasebno uzemljiti. Kod jako velikih povezanih površina, najveći razmak do bakrenih traka smije biti ≤ 20 m, time što se na nosače ili ugradbene dijelove spajaju dodatni priključci za uzemljenje.
Površina bakrene trake se mora očistiti krpom navlaženom sa Disboxid 419 Verdünner. Po završetku radova na premazivanju, bakrenu traku moraju priključiti električari na samom objektu.
Zbog debljine premaza, bakrena traka se može pojaviti na površini te je stoga treba postaviti u mehanički zaštićenim područjima.


Tlocrt uzemljenja:
Bild 1 (003250.jpg)
Disbon 973 Kupferband
2. Splet bakrenih žica (licna) 4 mm2 za priključak na uzemljenje (prstenasti vod))

Strukturno premazivanje 
Disbopox 971 ESD-Rollschicht pomoću nazubljene rakle (letve) od tvrde gume nanijeti i zatim križnim potezima razvaljati srednjim moltoprenskim valjkom (promjer pora ca. 2 mm). Uz to se po svježe premazanoj površini može hodati u eksericama (cipele s ekserima). Valjak povremeno razvaljati po neutralnoj podlozi da se osuši. Kod većih površina valjak nakon ca. 100 m2 zamijeniti.

Potrošnja

Temeljni premazca. 200 g/m2
Ispuna i izravnavanje (kratz)
Fine hrapave podloge:
Disbopox 468 EP-Strukturschichtca. 1,3 kg/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarzca. 260 g/mm/m2
Neravne, hrapave podloge:
Disbopox 453 Verlaufschichtca. 1,04–1,2 kg/mm/m2
Disboxid 942 Mischquarzca. 210–240 g/mm/m2
Završni premaz
ca. 400 g/m2

Tačnu potrošnju odrediti direktno na objektu izradom probnog uzorka.

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 60 minuta. Više temperature skraćuju, niže produžuju vrijeme upotrebljivosti.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 120C, maks. 300C.
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi trebala uvijek biti najmanje 30C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri 20 °C trebalo iznositi najmanje 16, a najviše 24 sata. Kod dužih vremena čekanja se površina mora ohrapaviti. 
Navedeno vrijeme se kod viših temperatura skraćuje, a kod nižih produžuje.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka je površina nakon ca. 24 sata prohodna, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je potpuno stvrdnuta. Kod nižih temperatura odgovarajuće duže. Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20 0C) nanešeni materijal zaštititi od vlage, jer inače može doći do narušavanja površine i smanjenja moći prianjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu vodom ili toplom sapunicom.

Certifikat

Aktualni certifikati na upit.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.
Osnovna masa: Nadražuje kožu. Opasnost od teških ozljeda očiju. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.
Učvrščivač: Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav.
Sadrži spojeve s epoksidima. Pridržavati se uputa proizvođača (vidjeti Sigurnosno - tehničke listove).

Odlaganje

Na otpad davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Ostaci materijala: Osnovnu masu stvrdnuti s učvršćivačem i odlagati kao otpatke boja.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(j), 140 g/l; maks. 40 g/l.

GIS-kod

RE1

Bliži podaci

Vidjeti u Sigurnosno-tehničkim listovima. 
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-971-010110
EN 13813:2002
Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcija na požarEfl
Otpuštanje korozivnih tvariSR
Otpornost na otiranje< AR1
Prionjivost> B1,5
Otpornost na udar> IR4

EN 13813

Norma DIN EN 13813 "Mortovi za estrih, mase za estrih i estrisi – Mortovi za estrih i mase za estrih – Svojstva i zahtjevi" utvrđuje zahtjeve u pogledu mortova za estrih koji se koriste za kontrukcije podova u unutarnjim prostorima. Ova norma obuhvaća i premaze od umjetne smole. Proizvodi koji odgovaraju gore navedenoj normi moraju imati CE oznaku. Sukladnost se dokazuje oznakom Ü na ambalaži. Nadalje se ista dokazuje kroz sustav dokazivanja sukladnosti 2+ putem kontrola i ispitivanja od strane proizvođača i ovlaštenih ispitnih tijela.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba