caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/18010/020045_10_KG_Disboxid_448_Elastikschicht_TS.png

Disboxid 448 Elastikschicht

Pigmentirani elastični premaz za balkone, terase i pergole na bazi dvokomponentne epoksidne tekuće smole i poliuretana. Sadrži malo otapala.

Primjena

Premaz za mineralne i keramičke podne površine na otvorenom, kao npr. balkoni, terasi, pergole i dr. Međupremaz u Disboxid Multicolor sistemu i Stonecolor sistemu – vani.

Osobine materijala

 • elastičan, pokriva pukotine
 • otporan na vremenske utjecaje
 • dugotrajno podnosi vlagu
 • otporan na mehanička opterećenja
 • kao alternativni premaz prije polaganja pločica

Baza materijala

Dvokomponentna epoksidna tekuća poliuretanska smola, sadrži vrlo malo otapala.

Pakovanje/veličina pakovanja

3 kg, 10 kg limeno kombi pakiranje.

Nijanse

 • 10 kg pakiranje:
  Kieselgrau, Mittelgrau, Graubeige
 • 3 kg pakiranje:
  Kieselgrau

Posebne nijanse na upit.
Ekskluzivno oblikovanje u bojama moguće pomoću nijansi iz kolekcije FloorColor plus. Mala odstupanja u nijansi i kredne pojave moguće su pod uticajem UV zračenja i atmosferilija. Organska bojila (npr. kafa, crno vino ili lišće) kao i razne hemikalije (npr. dezinfekcijska sredstva, kiseline itd.) mogu uzrokovati promjene u nijansi boje, što međutim ne utiče na funkcionalna svojstva materijala.

Stepen sjaja

Sjajan.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže najmanje 1 godina. Pri nižim temperaturama prije obrade materijal uskladištiti na ca. 20 °C.

Gustina

ca. 1,3 g/cm3

Debljina suhog filma

ca. 70 µm/100 g/m2

Abrazija po Taberu (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 50 mg/30 cm2

Tvrdoća po Shore-u (A/D)

ca. D 50

Hemijska otpornost

Otpornost na hemikalije prema DIN 53 168 pri 20 °C
7 dana
Sumporna kiselina 20 %tna+ (V)
Limunska kiselina 10 %tna+ (V)
Natrijeva lužina 20 %tna+
Amonijak 25 %tni+
Destilirana voda+
Otopina kuhinjske soli 20 %tna+
Šećerna otopina, zasićena+
Magnezij klorid 35 %tni+
Lizol 2 %tni+
Sagrotan 2 %tni+ (V)
Motorno ulje+
Kafa+ (V)
Coca-Cola+ (V)
Pivo+ (V)
Sok od jabuke+ (V)
Crno vino+ (V)
Objašnjenje oznaka: + = postojano, (V) = obojenje

Prikladne podloge

Beton, cementni estrih kao i keramičke obloge.
Podloga mora biti nosiva, stabilnog oblika, bez otpadaka, prašine, ulja, masnoća, strugotina gume i drugih tvari koje razdvajaju.
Kod cementnih masa za izravnavanje obogaćenih umjetnom smolom prethodno provjeriti njihovu prikladnost za premazivanje, po potrebi izraditi probne površine. Srednja vučna čvrstoća površine podloge mora iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja jedinična vrijednost ne smije pasti ispod 1,0 N/mm2. Sadržaj vlage u podlogama mora biti ujednačen (beton i cementni estrih maksimalno 4 tež.%). Isključiti pojavu uzlazne vlage.

Priprema podloge

Minerane podloge:
Podlogu pripremiti prikladnim mjerama, npr. pod pritiskom ili glodanjem, tako da ispunjava navedene zahtjeve. 1K stare premaze i 2K premaze koji nisu nosivi u principu treba odstraniti. Staklaste površine i krute 2K premaze očistiti, obrusiti, odnosno mat pjeskariti ili grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer.

Napomena: Radi procjene vezivanja na poliesterskim premazima, prije izvođenja premaza potrebno je napraviti probni premaz.

Izboje i defektna mjesta na podlozi zapuniti obilno po površini sa Disbocret®-PCC-mortovima ili Disboxid EP mortovima. 

Keramičke podloge:
Podlogu temeljito očistiti i prikladnim mjerama kao npr. pjeskarenjem ili brušenjem tako pripremiti da zadovolji navedene zahtjeve.

Priprema materijala

Učvršćivač dodati osnovnoj masi. Polaganim mješanjem (max. 400 okr/min) snažno promiješati dok se ne dobije ravnomjerna nijansa bez grudvica. Preliti u drugu posudu i još jednom temeljno promiješati.

Omjer miješanja

osnovna masa : učvršćivač = 4 : 1 težinskih dijelova

Način primjene

Špahtlom za izravnavanje ili nazubljenom raklom od tvrde gume.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz
Upojne mineralne podloge: 

Temeljni premaz napraviti sa Disboxid 420 E.MI Primer. Kod jako hrapavih podloga je potrebno grubo izravnavanje sa
Disboxid 420 E.MI Primer: 100 tež.%
Disboxid 942 Misch­quarz: 150 tež.%
Svježe grundiranu odnosno izravnanu podlogu odmah cijelom površinom pokriti sa Disboxid 942 Mischquarz.

Keramičke podloge
Izravnati sa Disboxid 448 Elastikschicht uz dodatak ca. 2 tež.% Disboxid 952 Stellmittel za izravnavanje fuga u pločicama.


Podloge s pukotinama:
Zamiješani materijal nanijeti i u svježi premaz umetnuti prikladno pletivo (npr. Kobau, stakleno pletivo 5/5) da se preklapa najmanje 5 cm. Na vertikalnim površinama nanijeti Disboxid 448 Elastikschicht sa ca. 3 - 4 tež.% Disboxid 952 Stellmittel.

Premazivanje
Zamiješani materijal naliti na površinu. Špahtlom ravnomjerno razdijeliti. Radi potpunog izbacivanja zraka (odzračivanje) nakon ca. 10 minuta prijeći bodljikavim valjkom. Najmanja debljina sloja 1 mm ili više, ovisno o širini pukotine.

Premazivanje ispod pločica
Na premaz se dodatno u roku od 20 do 24 sata nanosi ravnomjerno Disboxid 448 Elastikschicht žlicom za ravnanje, površina se odzrači valjkom sa bodljama, a zatim se cijelom površinom nanosi sloj sa Disboxid 943 Einstreuquarz. Prije polaganja pločica odstraniti suvišni pijesak.

Alternativno oblikovanje površina
Posipanje čipsom:
Disboxid 948 Color-Chips posipati u svježi premaz i površinu poravnati na glatko ili protiv klizanja sa Disboxid 446 PU-Klarschicht (vidjeti TI 446).


Multicolor-System:
Sastav Multicolor sistema za balkone, terase i pergole vidjeti u uputstvu za navedeni sistem.

Stonecolor-System:
Sastav Stonecolor sistema za balkone, terase i pergole vidjeti u uputstvu za navedeni sistem.

Potrošnja

Zapunjavanje fuga na pločicama
Disboxid 448 Elastikschicht
Disboxid 952 Stellmittel
ca. 500–1.000 g/m2
ca. 10–20 g/m2
Premazivanje
Disboxid 448 Elastikschichtca. 1,34 kg/mm/m2
Premazivanje ispod pločica
Disboxid 448 Elastikschicht
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 1,0 kg/m2
ca. 2–3 kg/m2
Oblikovanje površine
1. Posipanje čipsom
Disboxid 948 Color-Chips
ca. 30 g/m2
Protuklizni premaz
Disbothan 446 PU-Klarschicht
Disbon 947 SlideStop Rough
Disbocolor 499 Verdünner
ca. 150 ml/m2
ca. 15 g/m2
ca. 8–15 ml/m2
3. Glatki premaz
Disbothan 446 PU-Klarschicht
ca. 150 ml/m2
Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka ca. 1 sat.
Više temperature skraćuju, a niže produžuju vrijeme za upotrebu.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3°C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vrijeme čekanja između dva prolaza bi pri temperaturi od 20°C trebalo biti najmanje 16 i najviše 24 sata.
Kod dužeg čekanja površinu treba ohrapaviti. Navedeni vremenski razmak je kraći kod viših, a duži kod nižih temperatura.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka može se gaziti nakon ca. 16 sati, nakon ca. 3 dana se može mehanički opteretiti, a nakon ca. 7 dana je sloj potpuno stvrdnut.
Kod nižih temperatura odgovarajuće duže vrijeme. Tokom procesa stvrdnjavanja (ca. 16 sati pri 20°C) nanešeni materijal zaštititi od vlage jer inače može doći od narušavanja izgleda površine i smanjenja moći prijanjanja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe i kod dužih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner.

Certifikat

 • 1-1172: Ispitivanje ponašanja u požaru prema DIN EN 13501-1
  Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Proizvod je namijenjen samo za profesionalnu primjenu.

Osnovna masa: Nadražuje oči i kožu. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir sa kožom. Spriječiti dodir sa očima. Ako dođe u dodir sa očima odmah isprati sa puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati sa dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.


Učvršćivač:
Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta. Izaziva opekotine. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće pokazati naljepnicu). Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomiješati s učvrščivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(j); 500 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 150 g/l

GIS-kod

RE 2

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list