caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/17969/020004_Disbocret_505_Feinspachtel.png

Disbocret 505 Feinspachtel

Polimerno modificirana fina masa na bazi cementa, namijenjena za izravnavanje dijelova i cijelih površina od betona, također i za nanošenje špricanjem.

Primjena

Za izravnavanje i reprofiliranje defektnih i napuklih i neravnih mjesta na cijeloj površini, debljine sloja do 5 mm i za popunjavanje rupica i pora.
U spoju s Disbon 760 Baudispersion primjenjuje se i kao masa za modeliranje za poravnavanje i obnovu vidljivog i strukturiranog betona.

Osobine materijala

  • jednostavna priprema i odlična obradivost
  • velika izdašnost
  • izvanredno se strojno obrađuje
  • suho filcanje
  • za slojeve debljine 1-5 mm
  • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-3: popravak relevantan statički i nestatički

U spoju sa Disbocret® 515 bojom za beton ispitan kao OS-C, a u spoju sa Disbocret® 518 Flex-Finish kao OS-D II prema TL/TP OS ZTV-ING.

Baza materijala

Polimerni modificirani cementni mort.

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg vreća (moguća isporuka u kontejnerima)

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, najmanje 9 mjeseci od datuma proizvodnje. 9 mjeseci niska razina kromata.

Veličina zrna

0,4 mm

Gustoća svježeg maltera

ca. 1.900 kg/m3

Svojstva osušenog maltera

(srednja vrijednostt)
Čvrstoća otkidanja 28 d > 1,3 N/mm2

Prikladne podloge

Normalni, teški i laki beton kao i površine reprofilirane Disbocret® mortom za popravljanje.
Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od  1,0 N/mm2.

Priprema podloge

Armaturni čelik obraditi sa Disbocret® 502 Protec plus kao sredstvom za zaštitu od korozije, prema uputama. Dublja oštećenja (> 5 mm) reprofilirati sa Disbocret® mortom za popravljanje. Beton mora biti nosiv, čist, bez dijelova koji otpadaju. Tvari koje uzrokuju razgradnju i odvajanje (npr. stari premazi, ulje, masnoća) ukloniti prikladnim postupkom. Cement mora biti bez sastojaka koji izazivaju koroziju (npr. klorida) i obrađen do te mjere da fina masa lako veže. Podlogu prethodno navlažiti. Prije nanošenja fina masa smije biti samo još mat vlažna.

Priprema materijala

Sadržaj vreće (25 kg) Disbocret® 505  pomiješati sa 6,25-6,75 l vode. Uz temeljno miješanje prikladnom mješalicom (max. 400 okr/min) miješati min. 3 minute dok ne nastane homogeni mort. Nakon zrenja od ca. 2 minute još jednom kratko promiješati.

Omjer miješanja

Suhi mortVoda
1 tež. dioca. 0,25-0,27 tež. dijelova
25 kg vreća6,25–6,75 l

Als Modelliermasse:
Suhi mortVodaDisbon 760 Baudispersion
1 tež. dio0,09 tež. dijelova0,16 tež. dijelova
25 kg vrećaca. 2 l4 l

Način primjene

Finu masu prikladnim alatom npr. žlicom za mort, lopaticom ili drugim alatom nanijeti tako da dobro zapuni podlogu. Proizvod se također može nanositi "mokro na mokro" odgovarajućom opremom (npr. PFT N2V). Brzo isušivanje uslijed sunca, visokih temperatura i propuha spriječiti prikladnim mjerama ili prikladnom kasnijom obradom. 
Kao zaštita od isušivanja se može nanijeti CapaSol LF Konzentrat (razrjeđen 1:2 sa vodom). Vrijeme čekanja ca. 1-3 sata, ovisno o vremenskim utjecajima.

Debljina sloja

Najmanje 1 mm, najviše 5 mm. 
Deblji slojevi mogući višeslojnim nanošenjem.

Potrošnja

Suhi mort ca. 1,6 kg/m2/mm

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C ca. 30 min

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 5 °C, max. 30 °C

Vrijeme sušenja

Do nanošenja zaštitnog sloja pridržavati se pri 20 °C slijedećih vremena čekanja:
Disbocret® 515 Betonfarbe 6 sati, Disbocret® 518 Flex-Finish 12 sati. Ostale premazne materijale nanositi najranije nakon jednog dana.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe vodom.

Certifikat

  • Aktualne informacije na upit

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Samo vreću praznu bez ostatka (bez kapljica) davati na opotrebu. Stvrdnute ostatke materijala zbrinjavati kao miješani otpad od gradnje i rušenja.

GIS-kod

ZP 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

09


DIS-505-001150

EN 1504-3:2005

PROIZVODI I SUSTAVI ZA ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKIH KONSTRUKCIJA
Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak

EN 1504-3: ZA.1a
Tlačna čvrstoćaKlasa R3
Sadržaj klorida≤0,05%
Toplinska kompatibilnost≥1,5 MPa
Sprječavanje skupljanja/bubrenjaNPD
KarbonizacijaNPD
Modul elastičnostiNPD
Reakcija na požarKlasa E

EN 1504-3 
EN 1504-3 „Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnovu betonskih nosivih sustava – Dio 3: Obnova statički i nestatički relevantna" određuje zahtjeve za proizvode koje se koristi za obnovu. Proizvode koji udovoljavaju gore navedenoj normi treba obilježiti CE-oznakom. Označavanje se vrši na ambalaži kao i u odgovarajućoj knjižici za CE-označavanje, koju se može skinuti s interneta na adresi www.caparol.de. Za primjenu u Njemačkoj u područjima relevantnim za sigurnost vrijede dodatne norme.
Poklapanje se dokumentira U-oznakama na ambalaži. Ovo se dalje dokazuje sistemom dokazivanja saglasnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i priznatih ispitnih ustanova.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije