caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/151491/049197_Disbocret_504_Feinmoertel_25kg.png

Disbocret 504 Feinmortel

Mort za obnovu i reprofiliranje betona. Izvanredna svojstva pri oblaganju, kako u mokrom tako i u suhom postupku nanošenja.

Primjena

Za reprofiliranje loših i ispucalih mjesta i za nanošenje po čitavoj površini, npr. za povišenje betonske ploče.

Osobine materijala

  • vrlo dobra mogućnost obrade – i mašinski
  • velika postojanost
  • velika izdašnost
  • nije zapaljiva A1 – DIN 4102
  • za debljine sloja od 5–40 mm, najveća granulacija: 2 mm
  • odgovara klasi žbuke M1 prema RiLi-SIB
  • ispunjava zahtjeve norme EN 1504-3: popravak relevantan statički i nestatički

Baza materijala

Cementni mort s dodacima.

Pakovanje/veličina pakovanja

Vreća od 25 kg (moguća isporuka u kontejneru).

Skladištenje

Na suhom, najmanje 9 mjeseci od datuma proizvodnje. 9 mjeseci sadrži malo kromata.

Veličina zrna

2 mm

Gustoća svježeg maltera

ca. 2.100 kg/m3

Svojstva osušenog maltera

(prosječne vrijednosti nakon 28 dana)
Sirova gustoća svježeg morta: ca. 2.000 kg/m³
Tlačna čvrstoća: > 30 N/mm2
Vlačna čvrstoća kod svijanja: > 6,5 N/mm2
Čvrstoća na otkidanje: > 1,5 N/mm2

Prikladne podloge

Beton. 
Vlačna čvrstoća površine mora u prosjeku iznositi 1,5 N/mm2. Najmanja pojedinačna vrijednost ne smije biti manja od  1,0 N/mm2.

Priprema podloge

Armaturni čelik s Disbocret® 502 Protec plus obraditi prethodno prema propisima o zaštiti od korozije. Kod ručne primjene pripremiti beton s Disbocret® 502 Protec plus prema propisima za vezne slojeve. Zaključno ugraditi finu žbuku na vezni sloj po sistemu mokro na mokro.
Ako se finu žbuku postavlja postupkom mokrog ili suhog prskanja, nije potreban vezni most, nego se kao zaštitu od korozije za armaturni čelik koristi Disbocret® 502 Protec plus.
Beton mora biti opteretiv, čist i bez dodatnih čestica. Valja ukloniti tvari koje djeluju odvajajuće (npr. stare premaze, ulje, masnoće) prikladnim postupkom. 
Cementna ploča mora biti bez sastojaka koji potiču koroziju (npr. klorida) i valja je do te mjere ostrugati dok fina žbuka ne uspije prianjati na dodatak. 
Rubove izboja treba ukositi između 45-60 stepenia. Podlogu prethodno namočite. Prije nanošenja veziva ona smije biti tek lagano vlažna.

Priprema materijala

Odmjerenu količinu vode ulijte u posudu. Uz temeljito miješanje odgovarajućom mješalicom (maks. 400 o/min.) malo-pomalo dodajite odgovarajuću količinu suhog morta, miješajte ca. 3 minute dok ne nastane homogena smjesa koju se može nanositi.

Omjer miješanja

Suhi mortVoda
1 tež. dio0,12–0,15 tež. dijelova
25 kg vreća3,00–3,75 l

Način primjene

Fini mort ugraditi zidarskom žlicom ili lopaticom u vezni sloj po sistemu mokro u mokro tako da čini nepropustan sloj.  Reprofilirati ispucala mjesta na okomitim površinama sloj po sloj. Fini se mort može postavljati u postupku suhog špricanja (npr. Aliva, Jetmaster) kao i mokrim postupkom (npr. PFT N2V). Treba spriječiti isušivanje zbog sunčevih zraka, visokih temperatura i propuha prikladnom dodatnom obradom ili odgovarajućim mjerama. S pomoćnim oplatama raditi prema priznatim pravilima tehnike. Rano nanošenje sloja kita služi za naknadnu obradu finog morta.
Strojno nanošenje: Vidjeti "Disbon zaštita gradnje – upute za obradu".

Debljina sloja

Mjestimično ispucala mjesta: 
5–40 mm

Nanošenje po čitavoj površini: 
5–20 mm
Moguće se veće debljine sloja nanošenjem više slojeva.

Potrošnja

Suhi mort ca. 1,8 kg/m2/mm

Vrijeme nanošenja

Pri 20 °C ca. 60 min.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 5 °C, max. 35 °C.

Čišćenje alata

Vodom nakon upotrebe.

Certifikat

  • 4-1092 ispitivanje prema razredu opterećenja M1, RiLi-SIB 
    Polymer-Institut, Flörsheim

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti savjet/pomoć liječnika. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.

Odlaganje

Samo vreću praznu bez ostatka (bez kapljica) davati na opotrebu. Stvrdnute ostatke materijala zbrinjavati kao miješani otpad od gradnje i rušenja.

GIS-kod

ZP 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list. 
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-504-001148
EN 1504-3:2005

PROIZVODI I SUSTAVI ZA ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKIH KONSTRUKCIJA Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak

 EN 1504-3: ZA.1a
Tlačna čvrstoćaKlasa R1
Sadržaj klorida≤0,05%
Prionjivost≥0,8 MPa
Sprječavanje skupljanja/bubrenja≥0,8 MPa
KarbonizacijaNPD
Modul elastičnostiNPD
Reakcija na požarKlasa A1

EN 1504-3 
EN 1504-3 „Proizvodi i sustavi za zaštitu i obnovu betonskih nosivih sustava – Dio 3: Obnova statički i nestatički relevantna" određuje zahtjeve za proizvode koje se koristi za obnovu.
Proizvode koji udovoljavaju gore navedenoj normi treba obilježiti CE-oznakom. Označavanje se vrši na ambalaži kao i u odgovarajućoj knjižici za CE-označavanje, koju se može skinuti s interneta na adresi www.caparol.de.
Za primjenu u Njemačkoj u područjima relevantnim za sigurnost vrijede dodatne norme.
Poklapanje se dokumentira U-oznakama na ambalaži. Ovo se dalje dokazuje sistemom dokazivanja suglasnosti 2+ s kontrolama i ispitivanjima od strane proizvođača i priznatih ispitnih ustanova.

Tehnička podrška

U ovom tekstu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. 
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije