caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/18019/020054_SAP-791809_1_KG_Disboxid_948_Color-Chips.png

Disboxid 948 Color-Chips

Primjena

Plastični čips odnosno glimeri namijenjeni za raspršivanje u podnim premazima, stvarajući individualni dizajn svake podne površine.

Baza materijala

Obojeni čips.

Pakovanje/veličina pakovanja

1 kg Karton

Nijanse

Standardne: Bijela, Crna, Svijetlo siva, Žuta, Crvena, Plava.
Posebno za FloorColor plus kolekciju: Murano C1 do C4, Sierra C1 i C2, Levante C1 i C2, Biscaya C1 i C2, Trentino C1 i C2, Glimmer Gold i Silber

Prikladne podloge

Svježe naneseni, glatki podni premaz na bazi epoksida ili poliuretana. Ako je potrebno, prije prskanja čipsa, površinu odzračiti valjkom sa bodljama. Sušenje još ne smije započeti kada se nanosi čips, budući da je u tom slučaju nemoguće prianjanje svih čestica. Pogodno za sve Caparol podne premaze. ColorChips ne smiju biti primijenjeni u antistatičkim, ESD ili WHG sistemima.

Omjer miješanja

Sve nijanse mogu se međusobno miješati u bilo kojem željenom omjeru.

Način primjene

Nanijeti ColorChips pištoljem (veličina dizne: 10 mm) sa cca 2 bara na površinu. Površinu jednoliko obraditi kružnim pokretima.
U slučaju ručnog nanošenja, baciti malu količinu u vis i pustiti da padne na površinu. Izbjegavati mjesta nejednolike raspodjele čipsa, kako bi se postigao jedinstven izgled.

Potrošnja

Za optimalni efekt nanijeti 20-40 g/m2. Ovisno o nijansi,veća potrošnja može dovesti do neujednačenosti i prevelike istaknutosti ColorChips.

Vrijeme čekanja

Nakon adekvatnog vremena sušenja, površinu završno premazati sa proizvodima Disbopur 458 PU-AquaSiegel ili Disboxid 422 E.MI ClearCoat, poštujući tehničke informacijame za pojedini proizvod. Za vanjsku uporabu koristiti 446 PU-Klarschicht.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. 
Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode. 
Ne smije dospijeti u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ostaci materijala se mogu odlagati kao miješani otpad od gradnje i rušenja ili kao kućno smeće.

Bliži podaci

Pri radu sa materijalima potrebno je poštivati upute za obradu, čišćenje i njegu podova.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije