caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/171655/051568_Verpakking_Disboxid_903_EP-Rapid_500_ml_NL.png

Disboxid 903 EP-Rapid

Ubrzivač za odabrane epoksidne smole za grundiranje i epoksidne smole za završni premaz.

Primjena

Za ubrzavanje otvrdnjavanja (sušenja), kao i ubrzavanja rada proizvoda Disboxid 460 EP-Ground, Disboxid 461 EP-Filler, Disboxid 462 EP-Siegel Neu, Disboxid 463 EP-Grund Neu i Disboxid 464 EP-Decksiegel.

Osobine materijala

Ubrzava otvrdnjavanje (sušenje) i osigurava tako kraće vrijeme čekanja između radnih (postupaka) faza, kao i ranije (brže) mehaničko opterećenje površina.

Baza materijala

Na bazi tercijarnih poliamina

Pakovanje/veličina pakovanja

6 x 0,5 l doza u kartonskom pakiranju

Nijanse

Transparentan.

Dodavanjem Disboxid 903 EP-Rapid može doći, u ovisnosti od uslova, do blijeđenja površine, što međutim ne utiče na funkcionalnost iste.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža se može skladištiti najmanje godinu dana.

Tehnički podaci

Udio čvrste tvari: 100 %

Gustina

ca.   1,0 g/cm³

Uvod

Za informacije o podlogama i pripremi podloge vidjeti tehničke informacije o grundiranju i premazivanju.

Priprema materijala

Ubrzivač u potrebnoj količini dodati učvršćivaču i lagano promiješati (400 o/min). Nakon toga učvršćivač dodati masi i intenzivno promiješati dok ne nastane homogena smjesa bez pruga. Nakon toga smjesu pretočiti u čistu posudu i sve još jednom dobro promiješati.

Omjer miješanja

Disboxid 460 EP-Ground:
Max. 3 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 25 kg

Disboxid 461 EP-Filler Neu:
Max. 2 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 25 kg

Disboxid 462 EP-Siegel Neu:
Max. 3 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 25 kg
Max. 1 pakiranje od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 10 kg

Disboxid 463 EP-Grund Neu:
Max. 3 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 30 kg

Disboxid 464 EP-Decksiegel:
Max. 2 pakiranja od 0,5 l Disboxid 903 EP-Rapid na pakiranje od 30 kg

Sistem nanošenja

Vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 10 °C, max. 30 °C
Relativna vlažnost zraka ne smije biti iznad 80 %. Temperatura podloge bi uvijek trebala biti najmanje 3 °C iznad temperature rosišta.

Vrijeme čekanja

Vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije.

Vrijeme sušenja

Vidjeti odgovarajuće Tehničke informacije.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe i kod duljih prekida u radu razrjeđivačem Disboxid 419 Verdünner .

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Proizvod namijenjen samo za industrijsku upotrebu.

Izaziva opekotine. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i zaštitna sredstva za oči/lice. Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad.  

Sadrži: 2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol i Bis[(dimetilamino)metil]fenol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ostaci materijala: Osnovnu masu pomijašati s učvršćivačem i pustiti da se stvrdne i odlagati kao otpatke boja.

GIS-kod

RE 1

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu Disbon zaštita objekata.

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije