caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/206854/060182_DisboFUG_235_12x600ml.png

DisboFUG 235 1K-PU-Fugendichtstoff

Elastično brtvilo za fuge u visokogradnji prema DIN 18 540, koje se stvrdnjava pomoću vlage iz zraka.
Brtvilo za fuge odgovara normi DIN EN ISO 11 600 F-25 LM

Primjena

Za fuge u visokogradnji kao i za priključne fuge na vratima i prozorima.

Osobine materijala

  • elastičan
  • kompatibilan s uobičajenijim disperzivnim fasadnim bojama prema DIN 52 452
  • odgovara zahtjevima norme DIN 18 540 (brtvljenje fuga na vanjskim zidovima u visokogradnji pomoću brtvila za fuge)

Baza materijala

SPUR-Polimer – jednokomponentan

Pakovanje/veličina pakovanja

600 ml fleksibilna plastična tuba (12 kom u kartonu)

Nijanse

Weiß, Hellgrau, Betongrau

Kod svijetlih tonova može doći do promjene nijanse djelovanjem različitih čimbenika iz okoline (npr. tekućih ili plinovitih kemikalija, UV zraka, visokih temperatura). Isto nema utjecaja na mehaničku i tehničku funkcionalnost proizvoda kao ni na njegova zaštitna svojstva.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, uskladištivo 12 mjeseci.
Maks. temperatura skladištenja: 25 °C.

Gustina

ca. 1,35 g/cm3

Maksimalno dopuštena deformacija

max. 25 % ovisno o širini fuge

Temperaturna otpornost suhog sloja

-30 °C do +80 °C

Skupljanje

< 10 Vol.-% gubitak mase prema ISO 10 563

Širina fuge

4 - 30 mm

Prikladne podloge

Beton, ploče od vlaknastog cementa, keramičke pločice, drvo (nepremazano, s lazurnim premazom, lakirano), keramika (glazirana, neglazirana), opeka, žbuka, plemeniti čelik (V2A), čelik, aluminij. Prianjajuće površine moraju biti čiste, suhe, nosive i ne smiju sadržavati tvari koje smanjuju prianjanje. Stara brtvila treba potpuno ukloniti. Bočne strane fuga eventualno treba izglodati ili izbrusiti kako bi se odstranili stari ostaci brtvila. 

Priprema podloge

Ako je potrebno, bočne strane fuge mogu se grundirati sa DisboADD 236 Fugenprimer (vidjeti tablicu primjene). Dubinu fuga i brtvila treba ograničiti neupijajućom i okruglom vrpcom pjene zatvorenih pora.
Odnos širine fuge prema dubini brtvila: 1 : 1 (širina fuge < 10 mm), kod fuga sa širinom > 10 mm treba dubinu fuge odrediti prema normi DIN 18 540.

Tablica primjene za DisboADD 236 Fugenprimer
PodlogaPrimjena
BetonDisboADD 236 Fugenprimer
Nehrđajući čelik V2a, čelik, aluminijbez
Vlaknate cementne pločeDisboADD 236 Fugenprimer
Glazierane pločicebez
Nepremazano drvoDisboADD 236 Fugenprimer
Drvo premazano lazurombez
Lakirano drvobez
Glazirana keramikabez
Neglazirana keramikaDisboADD 236 Fugenprimer
ŽbukaDisboADD 236 Fugenprimer
CiglaDisboADD 236 Fugenprimer

Priprema materijala

Proizvod se isporučuje pripremljen za korištenje.

Način primjene

DisboFUG 235 1K-PU-Fugendichtstoff nanijeti u fugu ravnomjerno, pazeći da se ne stvaraju mjehurići. Površinu je potrebno prije nastanka korice zagladiti alatom namočenim u sredstvo za zaglađivanje.

Potrošnja

Dimenzija fuge , 10 x 10 mm: ca. 100 ml/m, DisboADD 236 Fugenprimer: ca. 20 ml/m.
Točnu potrošnju odrediti izradom probne fuge na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Materijal, zrak i podloga:
Min. 5 °C, maks. 35 °C

Vrijeme sušenja

Kod debljine sloja od 1,5 mm, 20 °C i 60 % elativne vlažnosti zraka: ca. 24 sata.
Vrijeme između sva sloja (flash-off) za Fugenprimer: 30-60 min.

Napomena: nakon što je potpuno suh, proizvod je kompatibilan s uobičajenim fasadnim bojama na disperzivnoj bazi prema normi DIN 52452.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe sa DisboADD 419 Verdünner.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece.
Sadrži Dibutilcinndilaurat, reakcijska smjesa od Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat i Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacat. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Samo ambalažu praznu bez ostatka davati na reciklažu. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

GIS-kod

RS10

Bliži podaci

Vidjeti sigurnosno - tehnički list (dostupan na upit).
Pri obradi materijala poštivati Caparol upute za ugradnju.

CE-oznaka

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt
14
DIS-235- 001342
Mase za brtvljenje za fasadne elemente
EN 15651-1: 2012-12 Tip F-EXT-INT-CC
Reakcija na požarKlasa E
Opasne tvariNPD
Izdržljivost≤ 3 mm
Gubitak volumena≤ 10 %
Prednapregnuto vlačno ponašanje nakon uranjanja u vodupostojan
Ponašanje pri rastezanju kod prednaprezanja nakon uranjanja u vodupostojan
Vlačno naprezanje, pri -30 °C≤ 0,9 MPa
Vlačno naprezanje kod naprezanja, pri -30°Cpostojan
Trajnostpostojan

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije