caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/18246/020281_250_G_Capalac_LackSpachtel.png

Capalac Lack-Spachtel

Sredstvo za obradu manjih oštećenja i površina, za vanjske i unutrašnje radove

Primjena

Obrada špahtlom na drvetu, grundiranom metalu i staroj žbuci.

Osobine materijala

  • brzo se suši
  • velika moć ispune
  • vrlo malo gubitaka
  • direktno premazivanje završnim lakom

Baza materijala

Kombinacija umjetnih smola.

Pakovanje/veličina pakovanja

250 g tuba, 800 g doza

Nijanse

bijela

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Gustina

ca. 1,9 g/cm3

Prikladne podloge

Grundirano drvo, metal i postojeće nosive nealkalne žbuke. Na vanjskim drvenim površinama, površinu samo zagladiti, kako bi se postiglo ispunjavanje pukotina ili nanijeti samo za popravak manjih nepravilnosti. Na metalnim površinama vani zagladiti samo manje oštećena područja. Primjenjivati na žbukama samo u unutarnjim prostorima.

Priprema podloge

Podloga mora biti nosiva, suha i čista.

PodlogaGrundiranje
Sirovo drvoCapalac Vorlack
Capalac Holz-Imprägniergrund (samo vani)
Nosivi stari lakoviCapalac Vorlack
ili Disbon 481 EP-Uniprimer
Željezo, čelikCapalac Rostschutzgrund
ili Capalac AllGrund
Stare nealkalne žbukane površineCaparol OptiGrund E.L.F.

Način primjene

Obrada:
Capalac LackSpachtel se može više puta na dan nanositi špahtlom mokro na mokro u više prolaza po danu. Ne prelaziti debljinu mokrog sloja od 700 µm po radnom danu. Kod obrade manjih oštećenja prije završnog lakiranja potrebno je nanijeti prvi lak.

Sistem nanošenja

Capalac LackSpachtel je moguće premazivati lakovima od umjetne smole, kao i Caparol lakovima na bazi vode.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okoline i podloge:
Min. 15 °C, max. 30 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 60% relativne vlažnosti zraka, debljina mokrog sloja do najviše 700 µm /radnom danu, može se prelakirati nakon sušenja preko noći.

Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima.

Sadrži kobaltkarboksilat, 2-Butanonoksim – može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Samo ambalažu praznu bez ostatka davati na reciklažu. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

Proizvod ne podliježe HOS kategorizaciji.

Proizvodni kod boja i lakova

M-GP02

Bliži podaci

Vidjeti sigurnosno - tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije