caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/208115/060565_danske_impraegniergrund_5l_2018_BA.png

DANSKE Imprägniergrund

Bezbojni grund za drvo na bazi otapala

Opis

Bezbojni temeljni premaz na bazi otapala na osnovi alkidne smole za preventivnu zaštitu drvenih komponenti od gljivica koje mogu obojiti drvo (plavilo), gljivica koje uništavaju drvo i insekata koji uzrokuju propadanje drveta.
Potvrda o odobrenju br. 3/93 "Arbeitsgemeinschaft Holzschutzmittel" (ARGE-HSM).

Primjena

Temeljno grundiranje (impregniranje) za sve drvene površine izložene vremenskim uvjetima ili povećanoj vlažnosti, posebno nosive (statički opterećene) drvene komponente klase upotrebe GK 1, GK 2, GK 3.1 i 3.2 prema ÖNORM B 3802-1, kao što su npr.:
■ drvene kućice
■ balkoni
■ dvorane ili potkrovlja

Namijenjeno za nanošenje ispod svih transparentnih ili pigmentiranih premaza za drvo iz DANSKE proizvodnog programa.
Nije prikladno za drvo koje je u stalnom dodiru sa zemljom i vodom, košnice, kao niti za drvo, koje može doći u kontakt sa nezapakiranim živežnim namirnicama ili stočnom hranom. Nije primjenjivo za obrađivanje velikih površina u dnevnim boravcima i salonima.

Osobine materijala

Efikasnost (prema ÖNORM B 3802, dio 3):
B, djeluje kao zaštita od plavila
P, djeluje kao zaštita od gljivica (plijesni)
Iv, djeluje kao zaštita od insekata
W, otporno na vremenske uvjete i vlagu

Pakovanje/veličina pakovanja

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l, 200 l

Nijanse

Bezbojna

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalnoj ambalaži, uskladištivo 12 mj.

Napomena

Image 3 (060567_Gepruftes_Holzschutzmittel150x150_BA.jpg)


Sigurno koristite zaštitno sredstvo za drvo. 
Prije upotrebe uvijek pročitajte oznake i podatke o proizvodu.

Priprema podloge

Drvene površine prije premazivanja treba očistiti od prašine, prljavštine, nakupina smole, masnoće, ulja itd. Valja temeljito očetkati prašinu od brušenja ili ostatke starih premaza.
Silikonski ostaci uzrok su smetnjama pri premazivanju.

Način primjene

Premazati četkom ili umakanjem najmanje dvaput nerazrijeđeno. Ne špricati. Maglica koja nastaje špricanjem ugrožava zdravlje i okoliš. Špricati ili raspršivati samo u zatvorenim objektima sa usisnim uređajima. Prije upotrebe dobro promiješati. Raditi samo na pričvršćenim površinama.
Pokriti pakiranje za vrijeme duljih prekida u radu i provjerite eventualne nečistoće (mrlje, drvena vlakna i sl.). Ako je potrebno, uklonite ih prije početka rada, a pakiranje dobro promiješajte.

Razrjeđivanje

Nanositi nerazrijeđeno. Ne miješati sa drugim proizvodima.

Debljina sloja

160 ml/m2 (spec. tež. 0,8 g/ml)

Potrošnja

Obrađeno drvo: 80 – 90 ml/m2
Grubo rezano drvo: 90 – 100 ml/m2.
Tačnu potrošnju odrediti izradom probnog premaza na objektu.

Vrijeme sušenja

Vrijeme sušenja jako ovisi o nanešenoj količini i uvjetima sušenja.
Orijentaciono vrijeme za 100 ml/m2, pri 23 °C i 50% relativne vlažnosti zraka: drugi premaz nanijeti nakon ca. 5 sati. Niža temperatura, visoka vlažnost zraka ili premalo strujanje zraka, primjerice, zbog pregustog slaganja, usporavaju sušenje.
Završni sloj na bazi otapala se može nanijeti nakon ca. 8 sati, a na bazi vode nakon ca. 24 sata.
Kod drveta sa sastojcima, kao što su to npr. ariš, hrast te posebno tropskog drveta ili druge vrste tvrdog drveta, može doći do produženja sušenja.

Alat

Upotrebljavati nehrđajući alat.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe sa Capalac Streichverdünnung 200. Prikupiti tekućinu od pranja alata i odložiti kao i proizvod.

Napomena

Sirovo drvo u vanjskom prostoru mora se premazati neposredno nakon što je bilo izloženo atmosferskim utjecajima (UV zračenju, padalinama, vjetru). U protivnom se mora računati sa smanjenim prianjanjem premaza, kojemu je uzrok odvojni sloj koji se ovdje stvara. Stepen kritičnosti ovog odvojnog sloja ne može se ustanoviti ispitivanjem koje je uobičajeno na gradilištima.

Produljivanje trajnosti premazanih drvenih fasada:
■ Na fasadnim površinama koje su jako izložene atmosferskim utjecajima svakako se preporučuje upotreba dasaka rezanih radijalnim i poluradijalnim rezom, budući da zbog atmosferskih uticaja kod tangencijalnog reza dolazi do odvajanja najgornjih slojeva drva na površini i opsežnih oštećenja premaza.
■ Okomito montiranoj fasadnoj oplati treba dati prednost pred vodoravnom oplatom.
■ Kod fasadnih oplata treba dati prednost sirovo piljenim površinama pred tesanim.
■ Kod premazivanja odnosno renoviranja drvenih površina treba poštivati obvezu provjeravanja i upozorenja koju propisuje ÖNORM B 2230-1 "Ličilački radovi – premazivanje drveta”.

Ostale informacije na temu zaštita drveta naći ćete u brošuri DANSKE Chronographen.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. Izbjegavati udisanje pare/aerosola. Nakon uporabe temeljito oprati vodom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. Skladištiti pod ključem. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Sadrži alifatske uljikovodike (<2 % aromata), 3-jod-2-Propinilbutilkarbamat (IPBC), Propikonazol, Permetrin.
Danske Imprägniergrund sadrži biocidne aktivne tvari protiv plavila, truleži i insekata i može se koristiti samo ako je zaštita drveta potrebna ili neophodna u pojedinačnim slučajevima.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

Deklaracija sadržaja

Sadrži: Propikonazol (3,7 g/l), IPBC (11,5 g/l), Permetrin (1,6 g/l)

Ostali podaci

Šifra otpada: 55 508 (prema ÖNORM S 2100)
Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu
Klasa zagađenja sukladno VbF: A III
ADR/RID: UN 3082
Sigurnosno-tehnički list: Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije