caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/187821/056507_ZaunLasur_2_5L.png

Capadur Zaunlasur

Tankoslojna lazura za drvo otvorenih pora, sa sposobnošću sprječavanja kondenzacije, namijenjena za drvene elemente ograničenih dimenzija za vanjske prostore

Primjena

Za oblikovanje i zaštitu drvenih elemenata ograničenih dimenzija za vanjske prostore, kao što su ograde, pergole, daščane oplate i okviri za biljke penjačice.
Prije premazivanja drvenih materijala poput npr. masivnih drvenih ploča, šperanog drva sa furnirskim slojem, ploča od drvene strugotine i od drvenih vlakana, molimo da uzmete u obzir upute u BFS biltenu br. 18, stavak 2.2.3 ff. Nije namijenjeno za primjenu u unutarnjem prostoru.
Nije namijenjeno za drvene elemente koji su u vodi, u kontaktu sa zemljom ili pod statičkim opterećenjem.

Osobine materijala

 • ne stvara film
 • regulira vlažnost
 • ima otvorene pore
 • sprječava kondenzaciju
 • jednostavna i ugodna obrada
 • UV zaštita
 • jednostavno renoviranje
 • sadrži prirodna ulja i voskove

Baza materijala

Akrilatna disperzija

Pakovanje/veličina pakovanja

2,5 L, 5 L

Nijanse

 • Kiefer hell
 • Eiche hell
 • Palisander
 • Wenge
 • Nussbaum

Stepen sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu (min. +8°C), bez opasnosti od smrzavanja.
Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Upojni drveni elementi ograničenih dimenzija
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta ne smije kod drvenih elemenata rađenih po mjeri prekoračiti 15%. Valja poštivati načela konstruktivne zaštite drveta. Ona su preduvjet za trajnu zaštitu drveta pomoću premaznih materijala.

Priprema podloge

Novi drveni elementi
Glatke drvene površine treba brusiti u smjeru vlakana, temeljito ih očistiti, odstraniti sastojke drveta koji su izbili na površinu, poput primjerice smole i džepova ispunjenih smolom.

Staro neobrađeno drvo
Posivjele površine drveta, istrošene djelovanjem atmosferilija, temeljito očistiti sve do zdravog, nosivog drva.

Premazano drvo
Stare premaze poput lakova i debeloslojnih lazura odstraniti sve do upojne drvene površine. Čvrsto prianjajuće tankoslojne lazure obrusiti, očistiti i provjeriti kompatibilnost s Capadur Zaunlasur.

Način primjene

Nerazrijeđeno i ravnomjerno nanijeti kistom/četkom.

Obrada

Capadur Zaunlasur je pripremljen za obradu.

PodlogaImpregniranjeMeđupremazZavršni premaz
Drveni elementi stabilnih dimenzijaCapacryl Holzschutzgrund1 – 2x Capadur ZaunlasurCapadur Zaunlasur

Potrošnja

Premazivanje na glatkim drvenim površinama
ca. 50 – 80 ml / m2 /nanosu ovisno o upojnosti podloge.

Premazivanje na upojnim drvenim površinama
ca. 100 – 200 ml / m2 /nanosu ovisno o upojnosti podloge.

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti, koji se mogu razlikovati ovisno o vrsti i strukturi. Tačne vrijednosti odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 8°C

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% rel. vlažnosti zraka nakon 1-3 sata suho i može se premazivati. Upojnost drvene podloge ima utjecaja na brzinu sušenja i sjaj.
Na vrstama drveta koje sadrži sastojke koji se ispuštaju iz njega (npr hrast, tropsko drvo), može doći do produljenog vremena sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe ili prilikom dužih prekida u radu, vodom.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS

A(f): 130 g/l; maks. 30 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-KH01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon)

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije