caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/186860/056304_UniversalLasur_2_5L.png

Capadur UniversalLasur

Lazura za drvo sa zaštitom od plavila, za drvene elemente stabilnih i nestabilnih dimenzija, za vanjske radove. Efekt vodenih perli za bolje odbijanje vode.
 • Primjena

  Za oblikovanje u boji i zaštitu drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata, ograničeno stabilnih dimenzija kao što su konstrukcije od dasaka spojenih utorima i perima, okapnice, vrata, stolarski proizvodi i slično i drvenih elemenata nestabilnih dimenzija kao što su konstrukcije dasaka, kućne i balkonske ograde, šindra, oplate, pergole, itd. Samo za vanjsku upotrebu.
  Ne služi za zaštitu drvenih elemenata koji dodiruju tlo. Vanjski prozori i vrata se smiju sa svih strana obraditi sa Capadur UniversalLasur. Capadur UniversalLasur služi za zaštitu od vlage i preventivnu zaštitu vanjskih drvenih elemenata od plavila. Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, kao npr. ploča od masivnog drveta i furniranih ljepljenih dasaka i šperploča, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Upute br. 18 st. 2.2.3.

  Osobine materijala

  • sistem sve u jednom za drvene elemente stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija
  • otapalo bez aromata
  • tanki sloj premaza
  • velika difuzivnost
  • visoki stepen UV zaštite
  • visoki stepen zaštite od atmosferilija
  • efekt vodenih perli poboljšava odbijanje vode
  • tiksotropan i ne kaplje
  • laka i ugodna obrada
  • jednostavan kod renoviranja

  Baza materijala

  Alkidna smola s otapalom bez aromata.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  375 ml ne u svim nijansama, 1 l, 2,5 l, 5 l
  Posebne nijanse toniranjem - Capalac mix.
  Tvorničko nijansiranje i u pakiranju od 25 l.

  Nijanse

  Standardne nijanse:
  Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Eben­holz, bezbojna. Nijansa za renoviranje za dekorativno oslikavanje
  Sve nijanse se međusobno mogu miješati u bilo kojem omjeru.

  ColorExpress:
  U ColorExpress sistemu (Capalac mix) može se nijansirati i u 89 posebnih nijansi 3D kolekcije prema karti nijansi, kao i u brojnim nijansama drugih zbirki. 

  Napomena: Pojedine nijanse se samo uslovno mogu koristiti za vanjske radove. Informacije o tomu se mogu dobiti na ColorExpress stanicama. Bezbojnu lazuru Capadur UniversalLasur koristiti samo kao temeljni premaz ispod lazure u boji radi izjednačavanja upojnosti drvene podloge, jer inače nije zagarantovana dovoljna UV zaštita.

  Stepen sjaja

  Svilankasto-mat.
  Ovisno odrvenoj površini, stepen sjaja može varirati.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

  Gustina

  ca. 0,9 g/cm3

  Prikladne podloge

  Upojni drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija.
  Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
  Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13%, a kod drvenih elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija smije iznositi najviše 15%.
  Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Ista su preduslov za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima.

  Priprema podloge

  Novi drveni elementi:
  Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti.

  Staro drvo neobrađeno:
  Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva i temeljito očistiti.

  Premazano drvo:
  Nosive premaze lazura na bazi alkidnih smola obrusiti i očistiti. Nenosive premaze odstraniti.

  Sistem nanošenja

  Obrada:
  Capadur UniversalLasur prije upotrebe promiješati.
  Capadur UniversalLasur se nanosi kistom.

  Sastav premaza:

  Drveni elementi stabilnih dimenzijaDrveni elementi ograničeno stabilnih dimenzijaDrveni elementi nestabilnih dimenzija

  Temeljni, međupremaz i završni premaz

  1x Capalac Holz-Imprägniergrund
  3x Capadur UniversalLasur

  1x Capalac Holz-Imprägniergrund
  3x Capadur UniversalLasur

  1x Capalac Holz-Imprägniergrund
  3x Capadur UniversalLasur


  Premazivanje na nepremazanom drvetu kod vanjskih radova:
  Za optimalnu UV zaštitu se lazura "u boji" mora nanijeti najmanje 3x. Bezbojnu lazuru koristiti samo dodatno za izjednačavanje upojnosti. Renoviranje na nosivim premazima lazura na bazi alkidne smole: 1–2x Capadur UniversalLasur.

  Potrošnja

  Nanošenje kistom / četkom na glatkim drvenim površinama: ca. 80 – 120 ml/m2 po nanosu.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka se nakon 12–16 sati može premazivati, a nakon 24 sata je potpuno suho. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se ova vremena sušenja produžuju.
  Na drvenim elementima sa drvenim sastojcima (npr. hrast) se produženja sušenja mogu regulirati.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS

  A(e), 400 g/l (2010); maks. 400 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-KH02F

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije

  Sigurnosni list