caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/187896/056511_Capadur_LasurGel_2_5L.png

Capadur LasurGel

Tiksotropna zaštitna lazura za drvo – otvorenih pora, tankog sloja, fungicidna i bez kapanja, za vanjsku upotrebu.
 • Primjena

  Za oblikovanje u bojama i zaštitu nemasivnih drvenih elemenata kao što su konstrukcije od dasaka, ograde, šindra, balkonske ograde, oplate, pergole, itd.
  Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, kao npr. ploča od masivnog drveta, šper-ploča s furnirom, iverica ili ploča sa vlaknima, molimo obratiti poažnju na upute u BFS-Uputi br. 18, st. 2.2.3.

  Osobine materijala

  • u formi gela
  • tiksotropan
  • ne curi i ne kaplje
  • otapala bez aromata
  • pravi tanki film
  • otvorene pore, regulacija vlage
  • visoka UV zaštita
  • laka i jednostavna obrada
  • jednostavno renoviranje
  • ne ljušti se
  • zaštitni film protiv taloženja gljivica

  Baza materijala

  Alkidna smola bez aromatskih ugljikovodika.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardne nijanse:
   1 l, 2,5 l: sve nijanse
   5 l: bezbojni, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum

  Nijanse

  • Standardne nijanse:
   Bezbojni, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum, Walnuß, Mahagoni, Teak, Palisander, Ebenholz, Weiß.
  • Sve nijanse se mogu međusobno miješati u svim odnosima. Na ColorExpress mašinama za toniranje (Capamix i Capalac mix) može se napraviti i u 89 posebnih nijansi iz kolekcije Caparol 3D System plus prema karti kao i u velikom broju nijansi iz drugih kolekcija.

  Napomena: Pojedine nijanse se samo uslovno mogu primijenjivati vani. Informacije o tome se mogu dobiti kod naših partnera. Capadur LasurGel „bezbojni" primjenjivati samo kao premaz za grundiranje ispod premaza u boji za izjednačavanje upojnosti drvene podloge, jer u protivnom nije zajamčena dovoljna UV zaštita.

  Stepen sjaja

  Svilenkasto mat.
  Stepen sjaja može varirati ovisno o površini drveta.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu bez opasnosti od smrzavanja.
  Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

  Gustina

  ca. 0,85 g/cm3

  Udio čvrste tvari

  ca. 17–20 tež.-%, ovisno o pigmentiranju

  Prikladne podloge

  Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija. Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
  Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim i nestabilnim dimenzijama 15%.
  Pridržavati se temeljnih pravila konstrukcijske zaštite drveta. Ista su preduslov za trajnu zaštitu drveta sa premaznim materijalima.

  Priprema podloge

  Novi drveni elementi
  Glatke površine drveta obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, tvari iz drveta koje izlaze kao npr. smole, ukloniti.

  Staro drvo neobrađeno
  Posivjele, vremenom istrošene drvene površine obrusiti do zdravog nosivog drveta, temeljno očistiti.

  Premazano drvo
  Stare premaze kao lak i lazure debljeg sloja odstraniti do upojne površine drveta. Čvrste tankoslojne premaze lazura obrusiti, očistiti i ispitati podnošljivost sa Capadur LasurGel.

  Način primjene

  Capadur LasurGel se može nanositi bez miješanja. Capadur LasurGel se nanosi četkom.

  Sistem nanošenja

  Podloga

  Impregniranje

  Međupremaz

  Završni premaz

  Nemasivni drveni elementi

  Capalac Holz-Imprägniergrund

  1-2 puta Capadur LasurGel

  Capadur LasurGel


  Za optimalnu UV zaštitu je kod svijetlih nijansi potreban dvostruki međupremaz. Kod tamnih tonova (nijansa orah i tamnije) dovoljan je jedan međupremaz. Bezbojni proizvod nema UV zaštite i prvenstveno služi kao temeljni materijal za nijansiranje ili za unutrašnje premaze.

  Potrošnja

  Nanošenje četkom na glatkim drvenim površinama:
  ca. 80 –100 ml/m2/nanosu, ovisno o upojnosti podloge.
  Nanošenje četkom na hrapavim upojnim drvenim površinama:
  ca. 200 –250 ml/m2/nanosu, ovisno o upojnosti podloge.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je nakon ca. 12 sati suha i može se premazivati. Upojnost drvene površine utiče na sušenje i sjaj. Na drvenim podlogama sa raznim sastojcima u drvetu (npr. hrast) sušenje može biti duže.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Zapaljiva tekućina i para. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
  Sadrži propikonazol, butanonoksim. Mogu izazvati alergijske reakcije. Prema Europskoj Uredbi 528/2012, ovaj proizvod se definira kao "tretirani proizvod" (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Propikonazol (CAS-No. 60207-90-1)

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu  odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(f), 700 g/l; maks. 700 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-KH02 F

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije

  Sigurnosni list