caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/186855/056300_F7-LangzeitLasur_2_5L.png

Capadur F7-LangzeitLasur

Lazura za drvo srednje debljine sloja, jako otporna na atmosferilije, s UV zaštitom, za vanjske i unutrašnje radove – ne sadrži aromate.
 • Primjena

  Za oblikovanje u boji, kao i zaštitu od vlage i UV zaštitu drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata i drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na pero i urez, prozorski kapci, kućna vrata i sl., vani i unutra. Prije premazivanja pločastih drvenih materijala, kao npr. masivnih drvenih ploča ili šperploča s furniranim slojem, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Uputi br. 18, st. 2.2.3. Prema sadašnjem stanju tehnike, kod vanjskih radova je premaze izložene izravnom utjecaju atmosferilija potrebno obnoviti svake 2-3 godine.

  Osobine materijala

  • bez biocida
  • otapala bez aromata
  • dobra UV zaštita zahvaljujući prozirnim pigmentima od željeznog oksida
  • dodatna UV zaštita preko UV filtera
  • dugotrajna zaštita od vlage
  • velika difuzivnost
  • viskozitet podešen za primjenu tako na nema kapanja
  • zbog duge upotrebljivosti izgled ravnomjernog lazurnog premaza bez vidljivih naslaga postiže se i kod radova na velikim površinama

  Baza materijala

  Alkidna smola s otapalima koja sadrže vrlo malo aromata.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardne nijanse:
   375 ml: Farblos, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum
   750 ml: Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz
   1 l: Farblos
   2,5 l: sve standardne nijanse
   5 l: Farblos, Kiefer, Eiche hell, Nußbaum, Walnuß
  • Posebne nijanse:
   1 l, 2,5 l, 5 l: Capalac mix

  Nijanse

  • Standardne nijanse: 
   Farblos, Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz,
  • Sve nijanse se mogu međusobno miješati u svakom omjeru. 

   Na ColorExpress stanicama (Capamix i Capalac mix) se može izraditi i 89 posebnih nijansi iz 3D kolekcije prema karti nijansi, kao i u brojnim nijansama drugih kolekcija.

   Uputa: Pojedine nijanse su samo uvjetno primjenjive kod vanjskih radova. Informacije o tomu se mogu dobiti na ColorExpress stanicama. Capadur F7-LangzeitLasur "bezbojnu" kod vanjskih radova koristiti samo kao temeljni premaz ispod neke lazure u boji ili kao završni premaz na nekoj lazuri tamne boje, jer se inače ne može zajamčiti zadovoljavajuća UV zaštita. Za vanjske premaze izložene izravnom utjecaju atmosferilija ne upotrebljavati bezbojnu lazuru

   .

  Stepen sjaja

  Svilenkasto-sjajni
  Stepen sjaja može varirati u ovisnosti o površini drveta.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu
  Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

  Gustina

  ca. 0,95 g/cm3

  Udio čvrste tvari

  ca. 60 tež.-%

  Prikladne podloge

  Drveni elementi stabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija.
  Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
  Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13 %, a kod elemenata ograničeno stabilnih dimenzija 15 %.
  Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduslov za trajnu zaštitu drveta s premaznim materijalima.

  Priprema podloge

  Novi drveni elementi:
  Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrund.

  Staro neobrađeno drvo:

  Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva, temeljito očistiti, a kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrund.

  Premazano drvo:

  Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capalac Holz-Imprägniergrund.
  Nosive stare premaze obrusiti, očistiti i provjeriti podnošljivost na Capadur F7-LangzeitLasur.

  Način primjene

  Capadur F7 LangzeitLasur nanositi nerazrjeđen kistom / četkom.

  Sistem nanošenja

  Obrada:
  Izrada premaza::
  VaniUnutra
  Drveni elementi stabilnih i
  ograničeno stabilnih dimenzija
  Temeljni premazCapalac Holz-ImprägniergrundCapadur F7-LangzeitLasur
  Međupremaz1–2 x Capadur F7-LangzeitLasur1)u pravilu nije potrebno
  Završni premazCapadur F7-LangzeitLasurCapadur F7-LangzeitLasur

  1) Za optimalnu UV zaštitu je kod svijetlih nijansi potreban dvostruki međupremaz. Kod tamnih tonova (nijansa orah i tamnije) dovoljan je jedan međupremaz. Bezbojni proizvod nema UV zaštite i prvenstveno služi kao temeljni materijal za nijansiranje ili za unutrašnje premaze.

  Potrošnja

  Nanošenje kistom / četkom ca. 80–100 ml/m2.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je nakon ca. 10-16 sati suha i može se premazivati. Upojnost drvene površine utiče na sušenje i sjaj. Na drvenim podlogama sa raznim sastojcima u drvetu (npr. hrast) sušenje može biti duže.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristitii samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS

  A(e): 400 g/l; maks. 400 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-KH02

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije

  Sigurnosni list