caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/186854/056299_ClassicLasur_2_5L.png

Capadur ClassicLasur

Tankoslojna lazura

Primjena

Prikladna za dekorativno premazivanje u boji i zaštitu ograničeno stabilnih i nestabilnih drvenih građevnih elemenata (poput ograda, balkonskih ograda, fasadnih obloga, nadstrešnica za automobile, pergola itd.). Primjenjiva samo za vanjski prostor.

Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča (poput npr. ploča od masivnog drveta ili furnirskih šperploča) pogledajte upute u BFS biltenu br. 18 st. 2.2.3.

Sadrži konzervirajući film za zaštitu površine premaza od napada gljivica, koji u većini slučajeva godinama pruža djelotvornu zaštitu protiv napada plijesni na površini premaza. Primjena konzervirajućih sredstava usklađena je sa ekološki dopuštenom razinom. Ovisno o biološkom opterećenju, može u pojedinim slučajevima, usprkos konzervirajućem filmu, doći do rane pojave plijesni. Na pločama od drvenih materijala (npr. šperploči, furnirskoj šperploči, lameliranom drvu i dr.) načelno se mora i prije isteka jamstvenog roka računati s napadom plijesni, te sa odgovarajućim intervalima obnavljanja.
Donji dijelovi strehe su, ovisno o konstrukciji i izvedbi, zbog povećanog opterećenja kondenzatima, također vrlo podložni napadu gljivica, tako da se ni ovdje ne može jamčiti da neće doći do njihove pojave.  Osim konstruktivnih tj. građevinskih mjera, uporaba zaštitnog filma je jedina moguća zaštita premazane površine od napada gljivica

Osobine materijala

 • vrlo dobro regulira vlagu
 • pruža zaštitu filmom
 • odbija vodu
 • nema kapanja
 • visok stupanj UV zaštite
 • premazivanje je lako i jednostavno
 • idealna za renoviranje
 • nema ljuštenja

Baza materijala

Alkidna smola na bazi otapala bez aromata.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardna roba:
  750 ml, 2,5 l, 5 l.
  (nisu svi standardni proizvodi dostupni u svim veličinama pakiranja)
 • ColorExpress (nijansa "Farblos" (bezbojna):
  750 ml, 2,5 l, 5 l.

Nijanse

Farblos, Kiefer, Eiche, Nussbaum, Walnuss, Mahagoni, Teak, Palisander, Ebenholz, Weiß.

Sve se nijanse mogu miješati međusobno u bilo kojem omjeru.
Ostale nijanse mogi se dobiti u ColorExpress sustavu. Osnovna nijansa je "bezbojna” (njem. "farblos”).

Lazuru Capadur Classic "Farblos” koristiti samo kao temeljni premaz ispod premaza u boji radi ujednačavanja upojnosti drvene podloge, budući da u protivnom nije osigurana dostatna UV zaštita.

Stepen sjaja

Mat do svilenkasto mat.
Stupanj sjaja može varirati ovisno o vrsti drvene površine.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

Gustina

0,90 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Upojni, ograničeno stabilni i nestabilni drveni građevni elementi. Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje potiču odvajanje. Vlaga u drvetu ne smije u vanjskom prostoru kod bjelogoričnog drveta biti u prosjeku veća od 12 %, a kod četinjastog od prosječno 15 %. Pri obradi potrebno je pridržavati se načela konstruktivne zaštite drveta, što su preduvjeti za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima.

Priprema podloge

Novi drveni elementi:
Glatke i izblanjane drvene površine treba obrusiti u smjeru vlakana i temeljito očistiti. Pri tome je potrebno ukloniti sastojke drveta koji izbijaju van, poput npr. smole i smolastih čepova.

Staro neobrađeno drvo:
Posivjele, atmosferilijama istrošene površine drveta treba prebrusiti sve do zdravog, nosivog drveta, a zatim temeljito očistiti.

Premazano drvo:
Ukloniti stare premaze poput lakova i debeloslojnih lazura sve do upojne površine drveta.
Čvrsto prianjajuće tankoslojne lazure treba obrusiti, očistiti i ispitati kompatibilnost s Capadur ClassicLasur.

Način primjene

Capadur ClassicLasur može se u pravilu odmah nanositi. Nakon dužeg stajanja povremeno promiješati proizvod.
Capadur ClassicLasur se nanosi prvenstveno premazivanjem. Pri nanošenju valjkom treba premaz dodatno obraditi kistom ili četkom za premazivanje.
Capadur ClassicLasur nanosi se nerazrijeđen. Budući da je Capadur ClassicLasur sadrži zaštitni film protiv napada gljivica, špricanje se obavlja samo u zatvorenim uređajima vodeći računa o propisima o zaštiti na radu.

Sistem nanošenja

PodlogaImpregniranje na površinama napadnutim plavom plijesniTemeljni- / međupremazZavršni sloj
Ograničeno stabilni i nestabilni drveni elementiCapalac Holz-Imprägniergrund1 – 2x Capadur ClassicLasur 1)Capadur ClassicLasur
1)Za optimalnu UV zaštitu potreban je kod svijetlih tonova boje dvostruki međupremaz. Kod tamnih premaza (ton oraha i tamniji) dovoljan je jedan međupremaz. Bezbojni proizvod ne predstavlja UV zaštitu i služi prije svega kao osnova za nijansiranje.

Potrošnja

Premaz nanešen na glatku drvenu površinu:
ca. 80 – 100 ml/m2, ovisno o upojnosti podloge

Premaz nanešen na piljenu hrapavu drvenu površinu:
ca. 200 – 250 ml/m2, ovisno o upojnosti podloge

Vrijednosti potrošnje su orijentacione vrijednosti, koje mogu odstupati ovisno o vrsti i stanju podloge. Tačne vrijednosti potrošnje moguće je odrediti samo prethodnim probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

 • Temperatura materijala, zraka i podloge: min. 5°C (preporučljivo od 10 do 25°C)
 • Relativna vlažnost zraka: ≤ 80 %

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka:
Nakon 12 sati suho i može se premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Upojnost drvene podloge utječe na sušenje i sjaj.
Na vrstama drveta koje sadrže drvene sastojke (npr. hrastovina) može doći do usporenog sušenja.

Čišćenje alata

Alat očistiti odmah nakon upotrebe uljnim ili univerzalnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Sadrži Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat, Propikonazol, 3-Jod-2-propinilbutilkarbamat, Metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebacat, masne kiseline, C18-nezas., Dimere, vezane sa Kokosalkilaminom. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovim proizvodom se postupa u skladu s Uredbom EU 528/2012 (tretirani proizvod - nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Propikonazol (CAS-br. 60207-90-1), 3-Jod-2-propinilbutilkarbamat (CAS-Nr. 55406-53-6).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(f), 700 g/l; <400 g/l

GIS-kod

BSL40

Proizvodni kod boja i lakova

(stara oznaka: M-KH02 F)

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, silikati, titandioksid, anorganski pigmenti u boji, alifati, esteralkohol, glikoleter, aromati, ester, glikol, aditivi, sredstvo za tvorbu filma.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije