caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/194642/056892_CAPALAC_Kunstharz-Klarlack.png

Capalac Kunstharz-Klarlack - polumat

Za prozirne premaze na drvu, vani i unutra (vani na površinama koje nisu izravno izložene utjecaju vremena i UV-zračenja).

Primjena

Unutarnji radovi: 
Za lak premaze na neobrađenim, lazurom premazanim ili u boji lakiranim drvenim površinama. Kao prozirni lak premaz za željezo, čelik, aluminij (ne eloksirani) i bakar (Pozor: nije zaštita od oksidacije i korozije!). 

Vanjski radovi: 
Za dodatni prozirni lak premaz na lazurom premazanim ili u boji lakiranim površinama drveta stabilnih dimenzija. 

Unutarnji i vanjski radovi: 
Za dodatni prozirni lak premaz na prikladnim lak površinama (npr. Capalac Dickschichtlack Glimmer) radi poboljšanja mehaničke opteretivosti površine, svojstava čišćenja i otpornosti na atmosferilije. Zbog razvijanja mirisa tipičnog za lakove od alkidnih smola preporučujemo za premazivanje velikih površina unutra primijeniti Capadur Parkett- und SiegelLack.

Osobine materijala

  • bez aromata
  • jako dobro se obrađuje
  • višestruko primjenjiv
  • jako dobro se razlijeva
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i lužine

Baza materijala

Alkidna smola, otapalo bez aromata.

Pakovanje/veličina pakovanja

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Nijanse

Transparentan.
Zbog blago žućkaste nijanse alkidne smole kod lak premaza na bijelim i obojanim površinama nastaje neznatno odstupanje u nijansi.

Stepen sjaja

Polumat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu. Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

Gustina

ca. 0,91 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Premazani i nepremazani unutarnji građevni elementi od drveta. Željezo, čelik, aluminij, bakar u unutaranjim prostorima bez opasnosti od korozije i oksidacije.

Lazurom premazani i lakirani vanjski elementi od drveta stabilnih dimenzija (ne kao prozirni premaz na drvetu vani, jer nema UV zaštite). Lakovi od alkidne smole i Capalac Dickschichtlack unutra i vani. Nije za podove od parketa.

Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju.

Vlažnost drveta kod bjelogoričnog drveta ne smije prijeći u prosjeku 12%, kod crnogoričnog drveta u prosjeku 15%.

Priprema podloge

Drveni elementi:
Površinu drveta obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i odstraniti izbočine kao npr. smolu i grude smole. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i BFS uputu br. 18).

Metali unutra:
Sa željeza i čelika skinuti hrđu. Kod aluminija i bakra ukloniti proizvode oksidacije i temeljno očistiti nitro razrjeđivačem.

Lakirane površine:
Obrusiti plastičnom vunom (kod boja sa svjetlucavim česticama - glimmerima, nije potrebno) i očistiti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:

Ø DiznePritisakRazrjeđivanjeZagrijavanje materijala
Aircoat-TempSpray0,009–0,011 inča180–200 bara35 °C

Obrada:
Capalac Kunstharz-Klarlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem. Capalac Kunstharz-Klarlack je već podešen za nanošenje četkom / kistom. Prskanje je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray) sa Aircoat nanošenjem.

Sistem nanošenja

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drvo, drveni elementiunutraobrusiti / očistitiCapalac
Kunstharz-Klarlack
po potrebi

Capalac Kunstharz-Klarlack

Capalac
Kunstharz-Klarlack
Drveni elementi stabilnih dimenzijavaniBFS br. 18Capalac
Holz-Imprägniergrund
Capadur UniversalLasur
ili
F7-LangzeitLasur farbig
1–2 x Capadur UniversalLasur ili
F7-LangzeitLasur farbig1)
Željezo, čelik, aluminij, bakarunutraskinuti hrđu, obrusiti, očistitiCapalac
Kunstharz-Klarlack
Alkidni lakovi,
Capalac Dickschichtlack
unutra/
vani
po potrebi obrusiti, očistiti2)
1)Kod lazura mora postojati dostatna UV zaštita pigmentima. Capalac Kunstharz-Klarlack nije UV zaštita, samo je prozirni lak premaz.
2)Oštećena mjesta na starim premazima prethodno obraditi sukladno podlozi.
Napomena: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

Potrošnja

Četka / Kist - ValjakŠpricanje
Potrošnja ml/m2/nanos80–100140

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Tačnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, zraka i podloge: 
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakaotpornost na prašinumože se primatimože se premazivatimože se ponovo špricati
nakon sati481612

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe, tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare / aerosol. Spriječiti dodir s očima i kožom. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vode i plodno tlo. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Upotrebljavati samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.
Sadrži: kobaltoarboksilate, 2-butanoksim – može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove

HOS

A(e): 400 g/l: maks. 400 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-KH02

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba