caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/204405/059436_AmphiSilan_NQG.png

AmphiSilan NQG

Kapilarno hidrofobna, mineralno mat fasadna boja na bazi silikonske smole. Nova vrsna kombinacija silikonske smole i veziva sa ugrađenim nanokvarcnim strukturama za čiste fasade. Dosljedno unapređivanje Caparol-Clean-Concepta.

Primjena

Boja sa odlučujućim prednostima: organski umrežene nanokvarcne strukture stvaraju kompaktnu, mineralno tvrdu trodimenzionalnu kvarcnu mrežu protiv prljavštine i duže održavaju čistoću fasada.
Specijalna kombinacija silikonske smole i veziva daje fasadne premaze koji odbijaju vodu i osiguravaju veliku propusnost vodene pare, na žbukama i mineralnim podlogama kao i za premaze kod renoviranja na premazima silikatnih boja i mat disperzivnih boja koji čvrsto vežu, na žbukama od umjetne smole i na neoštećenim sustavima za toplinsku izolaciju.
AmphiSilan u sebi ujedinjuje prednosti dokazanih disperzivnih boja i klasičnih silikatnih boja. Ta svojstva već unaprijed određuju AmphiSilan i za primjenu na objektima koji su zaštićeni spomenici kulture kao i na vapnom bogatim žbukama.

Osobine materijala

 • Slabo naprezanje
 • nije termoplastična
 • ne stvara film
 • mikroporozna
 • stvaranje kapilarno aktivne suhe zone
 • propusnost CO2
 • otpornost na agresivne štetne tvari iz zraka
 • sadrži specijalne pigmente koji djeluju fotokatalitčki.

Baza materijala

Kombinacija emulzije silikonske smole i novovrsnih hibridnih veziva na anorgansko/organskoj bazi.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardna roba: 12,5 l
 • ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela

AmphiSilan NQG se nijansira sa AmphiSilan-Volltonfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi.

Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom nadrudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. AmphiSilan NQG se na ColorExpress sustavu može strojno nijansirati prema svim ton kartama na tržištu. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Klasa: A
Grupa: 1

Stepen sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina zrna

< 100 µm, S1

Gustina

ca. 1,5 g/cm³

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

(sd-vrijednost): < 0,14 m (visoka), V1

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Dopunski proizvodi

AmphiSilan-Tiefgrund
AmphiSilan-Putzfestiger
AmphiSilan-Grundierfarbe
AmphiSilan-Compact
AmphiSilan-Volltonfarben

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, suhe i bez tvari koje razdvajaju.
Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Novi i postojeći, neoštećeni povezani sustavi za toplinsku izolaciju s površinama od žbuke od umjetne smole, silikonske smole, vapna (PIc), vapna-cementa (PII)/minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 najmanje 1N/mm2:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon dvije sedmice pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnijim vremenskim uvjetima, npr. uslijed vjetra ili kiše, površine moraju odstajati duže. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universalom se smanjuje rizik od vapnenih izboja (cvjetanja) kod alkaličnih gornjih žbuka iz grupe mortova P Ic, P II odnosno P III, tako da se površine mogu premazati nakon što odstoje 7 dana.

Žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII/ minimalne čvrstoće po DIN EN 998-1 najmanje 1N/mm2:
Stare žbuke očistiti na mokro prikladnom metodom. Kod čišćenja mlazom vode pod pritiskom maksimalna temperatura 600C, pritisak najviše 60 bara. Nakon čišćenja ostaviti dovoljno vremena za sušenje. Premaz izvesti sa AmphiSilan materijalima sukladno postojećoj vrsti gornje žbuke i prema podacima o podlozi u nastavku.

Stare žbuke: popravljana mjesta na žbuci moraju dobro vezati i biti suha. Na grubo poroznim, upojnim i žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa AmphiSilan-Tiefgrund LF. Na brašnastim žbukama koje se jako osipaju temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestigerom.

Nove silikatne gornje žbuke:
Premazivati sa proizvodima iz našeg silkatnog programa Sylitol.

Stare silikatne boje i žbuke:
Premaze koji čvrsto vežu očistiti mehanički ili visokotlačnim čistačem uz pridržavanje zakonskih propisa. Premaze koji ne vežu čvrsto, istrošene vremenom odstraniti struganjem, brušenjem, grebanjem, glodanjem. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestigerom.

Nosivi premazi žbuke od umjetne i žbuke od silikonske smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Grundierfarbe odnosno AmphiSilan-Putzfestigerom. Nove žbuke od umjetne odnosno silikonske smole premazivati bez pripreme.

Nosivi premazi disperzivnih boja:
Površine koje se malo sjaje ohrapaviti. Zaprljane kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Grundierfarbe. Kod drugačijeg načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestigerom.

Nenosivi premazi lak i disperzivnih boja ili žbuke od umjetne smole:
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i nakon toga očistiti mlazom vruće vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Grundierfarbe, kod brašnastih, upojnih površina koje se osipaju sa AmphiSilan-Putzfestigerom. 

Vidljivi zid od opeke:
Za premazivanje su prikladni samo prednji dijelovi zida otporni na smrzavanje ili klinker bez stranih čestica. Zid mora biti fugiran bez pukotina i soli. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestigerom. Ako se nakon međupremaza sa AmphiSilanom ili AmphiSilan-Compactom pojave smeđa obojenja, završni premaz se mora izvesti sa Duparolom.

Zid od pješčenjaka:
Za premaz su prikladni samo prednji i na smrzavanje otporni dijelovi zida koji ne sadrže strane čestice koje se kreću ili puštaju boju kao što su pijesak ili ljepilo. Fugiranje mora biti izvedeno bez pukotina. Kredaste/brašnaste površine očistiti. Solne izboje očetkati na suho. Molimo obratiti pažnju na BFS uputu br. 2. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Tiefgrund LF. Međupremaz sa AmphiSilan-Compactom.

Površine s naslagama gljivica ili algi:
Premazati sa fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom ThermoSan.

Površine sa slanim izbojima:
Slane izboje odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestigerom. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može jamčiti trajno vezanje za podlogu odnosno eliminacija slanih izboja.

Oštećenja:
Manja oštećenja popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veća oštećenja do 20 mm je najbolje reparirati sa Histolith-Renovierspachtel. Popravljena mjesta naknadno grundirati.

Način primjene

Obrađuje se kistom/četkom i valjkom.
Za Airless postupak nanošenja preporučamo da AmphiSilan bude podešen za NespriTEC i da se obrađuje NespriTEC postupkom prskanja.

Sistem nanošenja

Temeljni odnosno međupremaz sa AmphiSilanom, razrjeđen s najviše 10% vode. Na hrapavim podlogama, ovisno o strukturi i upojnosti, međupremaz i završni premaz se moraju malo više razrijediti i dobro razmazati. Stepen razrjeđenja odrediti probnim premazom.
Za izjednačavanje neravnomjerno ostrugane žbuke i za natapanje finih pukotina u žbuci izvesti međupremaz sa AmphiSilan-Compactom, razrjeđen s najviše 5–10% vode.
Završni premaz sa AmphiSilanom, razrjeđen sa najviše 5–10% vode. Kod intenzivnih nijansi se radi postizanja površine bez pruga završni premaz mora razrijediti sa 10% vode. Između premaza je vrijeme sušenja najmanje 12 sati.
Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Latex Satin 20, razrjeđen s najviše 5% vode.
Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 10% vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom.

Potrošnja

Ca. 150–200 ml/m2 po jednom premazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka suho po površini nakon 2-3 sata, može se obrađivati nakon 12 sati. Potpuno suho nakon 2-3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon upotrebe.

Napomena

Radi izbjegavanja vidljivih slojeva veće površine premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti. Ne koristiti na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode.
Kod fasadnih površina koje su pod posebnim uvjetima na objektu ili zbog vremenskih utjecaja jače izložene vlazi nego što je uobičajeno, postoji povećani rizik stvaranja algi i gljivica. Zato preporučujemo za tako ugrožene površine koristiti naš specijalni proizvod ThermoSan. Taj proizvod sadrži aktivne tvari koje sprečavaju i usporavaju rast gljivica i algi. Kod tamnih nijansi može svako mehaničko opterećenje izazvati pojavu pruga. To je svojstvo specifično za sve mat fasadne boje. Kod kompaktnih hladnih podloga ili kod produženog sušenja zbog vremenskih prilika mogu se uslijed djelovanja vlage (kiša, rosa, magla) na površini premaza pojaviti prozirni, pomalo sjajni i ljepljivi tragovi curenja aditiva. Ti aditivi su vodotopivi i sami će se ukloniti sa dovoljno vode, npr. nakon nekoliko jačih kiša. To ne utječe nepovoljno na kvalitetu osušenog premaza. Ako i pored toga treba obaviti direktnu doradu, tragove curenja/aditiva treba prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja isprati bez ostatka. Dodatno grundiranje izvesti sa CapaGrund Universalom. Kod izvođenja premaza u prikladnim klimatskim uvjetima se ti tragovi curenja ne pojavljuju.
Isticanje popravaka na površini ovisi o brojnim čimbenicima pa je stoga neizbježno (BFS uputa br. 25).

Podnošljivost sa drugim premaznim sredstvima:
AmphiSilan materijali se ne smiju miješati sa drugim premaznim sredstvima, posebno sa bojama punih tonova na bazi disperzije ili silikata ili koncentratima za nijansiranje.

Certifikat

 • AmphiSilan Fassadenfarbe NQG Gustoća vodene pare – difuzione struje

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

AmphiSilan NQG Weiß i CX AmphiSilan NQG:

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.Ne udisati plin/pare/aerosol. Pridržavati se posebnih uputa /Sigurnosno-tehnički list. Nositi zaštitna sredstva za oči/lice.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c): 40 g/l;  maks. 30 g/l.

Proizvodni kod boja i lakova

AmphiSilan NQG Weiß i CX AmphiSilan NQG: M-SF01

Deklaracija sadržaja

Bijela:
Hibridna veziva (organo-silikat/akrilat), silikonska smola, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervans

U boji:
Hibridna veziva (organo-silikat/akrilat), silikonska smola, titan dioksid, silikati, voda, pomoćno sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervans, sredstvo za konzerviranje filma

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba