caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/204406/059437_Sylitol_Finish_130.png

Sylitol-Finish 130

Fasadna boja namijenjena za premaze otporne na atmosferilije te izjednačavanje upojnosti podloge, na silikatnoj bazi.

Uvod

Pripremljeni silikatni materijal za premazivanje na bazi kalijevog vodenog stakla sa organskim stabilizatorima. Sylitol-Finish 130 osigurava atmosferski otporne premaze, ima dobru pokrivnost, visok stupanj bjeline, pigmente otporne na svjetlost te veliku sposobnost difuzije. Sylitol-Finish 130 je prikladan za premazivanje nepremazanih mineralnih žbuka, čvrstih kamenih ploča koje ne pokazuju izbijanje soli, neomalterisanih zidova od vapneno-pješčanih opeka i za obnovu starih nosivih silikatnih boja i silikatne žbuke, te kao premaz za egalizaciju Sylitol fasadne žbuke u boji, Capatect lakih mineralnih žbuka i Capatect mineralnih žbuka.

Osobine materijala

  • otpornost na atmosferilije 
  • sposobnost upijanja
  • propusnost CO2 
  • dvostruko siliciranje – ojačano kvarcom
  • siliciranje s mineralnim podlogama omogućuje dobro vezanje
  • jednostavna obrada

Pakovanje/veličina pakovanja

  • Standardno pakiranje: 15 l
  • ColorExpress pakiranje: 1,25 l, 7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela.
Sylitol-Finish 130 se može nijansirati kao bijela baza sa Histolith-Volltonfarben ili mašinski u ColorExpress sistemu prema svim ton kartama na tržištu. Radi prepoznavanja eventualnih grešaka u nijansiranju molimo prije obrade provjeriti točnost nijanse. Na povezanim površinama upotrebljavati samo nijanse iste proizvodnje (šarže). Kod sjajnih intenzivnih nijansi moguća je u nekim okolnostima slabija pokrivna moć. Stoga se kod tih nijansi preporučuje prethodni premaz sa sličnom pokrivnom pastelnom nijansom baziranom na bijeloj boji. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br. 26: 
Klasa:  B    Grupa: 1

Stepen sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. 
Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina zrna

< 100 µm, S1

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): ≤ 0,1 (0,08) [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): < 0,14 (0,02) m (visoka), V1
Zbog nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Dopunski proizvodi

Sylitol® Konzentrat 111, Sylitol® Minera

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene


unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
+++++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Pri obradi obratiti pažnju na VOB, dio C, DIN 18363, dodatak 3.1.10 i dodatak 3.2.1. Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.
Za postizanje ujednačenog tona boje kod premazivanja potrebno je pripremiti podlogu tako da ravnomjerno upija materijal. Prskana i grebana žbuka koja je oštećena atmosferskim djelovanjem zahtijeva i međupremaz za egalizaciju strukture sa Sylitol-Minera koji se nanosi valjkom. Temeljni premaz sa Sylitol- Konzentrat 111 pomiješan sa vodom u omjeru 2 : 1. Na intenzivno popravljanim, lagano popucalim površinama potrebno je nanijeti 1 do 2 međupremaza sa Sylitol-Minera. Na glatkim površinama preporučuje se nanositi Sylitol-Minera četkom, na hrapavim površinama valjkom. Radi izbjegavanja stvaranja nasjeda pri obradi većih površina valja koristiti dovoljan broj radnika i premazivati u jednom potezu mokro na mokro. Kod materijala nijansiranog u vlastitoj izvedbi preporučuje se izmiješati ukupnu potrebnu količinu, kako bi se izbjegla pojava razlika u tonu boje.

Nove kao i postojeće, intaktne termoizolacijske fasadne sustave s površinom od silikatne, vapnene (Plc), vapnenocementne žbuke (PII) kao i za Sylitol fasadnu žbuku, Capatect-Mineral laku žbuku i Capatect mineralnu žbuku prema normi DIN EN 998-1 sa 1N/mm2:
Staru žbuku očistiti odgovarajućom metodom u mokrom postupku. U slučaju čišćenja mlazom vode pod pritiskom mora se voditi računa da temperatura bude maks. 60°C, a pritisak maks. 60 bara. Nakon čišćenja potrebno je uzeti u obzir dovoljno vrijeme sušenja. Premazivanje sa Sylitol Finish 130 izvesti prema vrsti postojeće nadžbuke u skladu s dolje navedenim podacima o podlozi. Žbuku napadnutu algama odnosno gljivicama propisno obraditi sa Capatox. Eventualno se može premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom Sylitol-NQG.

Žbuke iz skupina PIc, PII i PIII/minimalna tlačna čvrstoća prema normi DIN EN 998-1 s 1N/mm2: 
Novu žbuku može se premazati nakon što je dovoljno odstajala, u pravilu nakon dvije sedmice pri temperaturi od ca. 20 °C i uz 65 % rel. vlage zraka. U slučaju nepovoljnijih vremenskim uslova, npr. zbog vjetra ili kiše, mora se uzeti u obzir znatno duže vrijeme čekanja.
Kod starih, čvrstih žbuka očistiti onečišćene površine ručno ili strojno vodeći računa o zakonskim propisima, npr. mlazom vode pod tlakom ili visokotlačnim mlazom s dodatkom pijeska. Obrada mlazom vlažnog pijeska moguća je samo kod žbuka iz skupina PII i PIII. Žbuku napadnutu algama ili gljivicama čisti se mokrim mlazom vodeći računa o zakonskim propisima i propisno obrađuje Capatoxom. Eventualno se može premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom Sylito NQG.

Žbuka s brašnastim slojem: 
Površinu koja se pretvara u kredu odnosno postaje brašnastom, takozvani brašnasti sloj koji potiče odvajanje od podloge, odstraniti fluatiranjem Histolith® Fluat i zatim ga oprati.

Žbuka sa zapečenom korom: 
Zapečenu koru, koju se prepoznaje po lagano sjajnom izgledu, odstraniti sa Histolith® Fluat i zatim je oprati.

Popravljanje žbuke: 
Kod popravaka otvorenih pukotina i oštećene površine žbuke potrebno je voditi računa da žbuka za popravak po čvrstoći i strukturi odgovara postojećoj. Za popravljanje žbuke nadasve je dobro prikladna gotova žbuka na tras-vapnenoj/tras-cementnoj bazi. Popravljane površine moraju prije premaza biti dobro vezane i osušene i načelno ih je potrebno fluatirati sa Histolith® Fluat i zatim ih oprati. Pritom valja voditi računa da fluatiranje zahvaća 1-2 širine četke izvan popravljane površine. Kod opsežnijih popravaka žbuke uvijek se fluatira ukupnu površinu (staru i novu žbuku) i zatim ispire.

Stari mineralni premazi: 
Stare premaze koji čvrsto prianjaju za podlogu očistiti suhim ili mokrim postupkom. Mineralne premaze koji se više ne drže čvrsto i koji su oštećeni djelovanjem atmosferija odstraniti brušenjem, struganjem ili jetkanjem i čitavu površinu dobro isprati vodom. Nanijeti temeljni sloj Sylitol- Konzentrat 111 razrijeđenog s vodom u omjeru 2 : 1.

Stari premazi disperzivnih boja, nenosivi: 
Mora ih se prikladnim postupkom ukloniti bez ostatka, npr. mehanički ili jetkanjem i zatim čišćenjem vrućim vodenim mlazom pod visokim tlakom vodeći računa o lokalnim propisima. Na jetkanu podlogu koja nije upojna nanijeti temeljni premaz sa Sylitol-Minera. Na jetkanu podlogu velike snage upijanja nanijeti jedan učvršćujući temeljni premaz sa Sylitol-koncentratom 111 razrijeđenim u vodi u omjeru 2 : 1. Nanijeti i jedan međupremaz sa Sylitol-Minera.

Stari zagasiti premazi disperzivnih boja, nosivi: 
Onečišćenja i lagano kredaste slojeve temeljito odstraniti mlazom vode pod tlakom ili drugim prikladnim postupkom vodeći računa o zakonskim propisima. Nanijeti međupremaz sa Sylitol-Compact.

Priprema podloge

Žbuka koja se osipa na površini: 
Očetkati na suho i cjelokupnu površinu očistiti mlazom vode pod tlakom vodeći računa o zakonskim propisima.

Termoizolacijska žbuka na mineralnoj i silikatnoj bazi: 
Onečišćenu žbuku i žbuku napadnutu algama očistiti mokrim mlazom vodeći računa o zakonskim propisima s malim pritiskom, po potrebi uporabom nekog sredstva za čišćenje. Ne smije se vršiti mehaničko čišćenje. Žbuku napadnutu algama odnosno gljivicama propisno obraditi Capatoxom. Eventualno premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom Sylitol-NQG.

Fasadni zid od vapneno-pješčanih opeka: 
Za premazivanje su podobne samo takve fasadne opeke koje su otporne na smrzavanje i koje ne sadrže strane primjese koje izbijaju na površinu i dovode do promjene boje, poput grudica pijeska i ilovače. Fuge se moraju izvesti bez pukotina i ne smiju sadržavati brtvila koja smanjuju prianjanje ni nešto slično. Izbijanje soli očetkati na suho. Kod kredastih površina odnosno površina koje se osipaju u prah treba čitavu površinu premazati Histolith® Fluat i zatim je oprati. Spojeve s krovom, prozorima i podovima mora se izvesti prema smjernicama Udruženja za vapneno-pješčane opeke. Poštivati upute BFS br. 2.

Način primjene

Sylitol-Finish 130 obrađuje kistom/četkom ili valjkom.

Airless nanošenje: Ugao špricanja: 50°; Dizna: 0,023–0,027" Pritisak špricanja: 150–180 bara; kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti.

Sistem nanošenja

Žbuke koje imaju slabu, a ravnomjernu sposobnost upijanja, vapneno-pješčane fasadne opeke i podloge s napravljenim temeljnim premazom: 
Nakon odgovarajuće pripremne obrade nanijeti temeljni sloj sa Sylitol-Finish 130 s maks. 10 % razrijeđenim Sylitol- Konzentrat 111. Završni premaz napraviti s maks. 3 % razrijeđenim Sylitol- Konzentrat 111.

Žbuke koje imaju jaku, a neravnomjernu sposobnost upijanja i na površini žbuka koje se osipaju: 
Nakon odgovarajuće pripremne obrade nanijeti temeljni sloj s mješavinom od 2 vol. dijela Sylitol- Konzentrat 111 i 1 vol. dijela vode tako da ga se snažno utrlja četkom. Kod žbuka s velikom sposobnošću upijanja 2 puta mokro na mokro. Jedan međupremaz s maks. 10 % razrijeđenim Sylitol- Konzentrat 111. Završni premaz napraviti s maks. 3 % razrijeđenim Sylitol- Konzentrat 111.


Premaz za egalizaciju (izjednačavanje upojnosti): 
Nanosi se najranije 7 dana nakon što je strukturna žbuka odstojala (ovisno o vremenskim prilikama). Ako je potrebno razrijediti Sylitol-Finish 130 sa 3% Sylitol- Konzentrat 111. Za premaze u tonu boje žbuke, koje se vrši radi egalizacije, u normalnom je slučaju dostatan jedan premaz. Za oblikovanje u boji potrebna su 2 premaza, temeljni i završni.

Potrošnja

Ca. 150–250 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na strukturiranim podlogama odgovarajuće više. 
Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem direktno na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+80C za okolni zrak i podlogu

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka, vrijeme sušenja između pojedinih premaza mora biti najmanje 12 sati. Pridržavati se vremena sušenja izmežu slojeva, nakon 24 sata premaz je otporan na kišu. Po hladnijem i vlažnijem vremenu su potrebna odgovarajuće duža vremena sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom, eventualno uz dodatak sredstva za ispiranje. Alat u pauzama držati u boji ili pod vodom.

Napomena

Povezani sustavi za toplinsku izolaciju svjetlosne granice  Ne smije se raditi na izravnom suncu, kiši, u uvjetima ekstremno visoke vlažnosti zraka (vlaga od magle) ili po jakom vjetru. U datom slučaju postaviti na skelu cerade. Oprez pri opasnosti od smrzavanja. Podloge neprikladne kao nositelji premaza su premazi od lak boja, podloge sa izbojima soli, sintetički materijali i drvo. Nije prikladno za vodoravne površine na kojima se zadržava voda. Kod površina s malim nagibom valja voditi računa o besprijekornom otjecanju vode. Kod tamnih tonova boje može mehaničko opterećenje izazvati pojavu svijetlih pruga (efekt pisanja). To je svojstvo specifično za sve matirane fasadne boje. Kod nepropusnih, hladnih podloga ili usporenog sušenja izazvanog vremenskim nepogodama mogu zbog djelovanja vlage (kiše, rose, magle) na površini premaza nastati aditivi u vidu žućkastih/prozirnih, pomalo sjajnih i ljepljivih tragova od otjecanja. Ovi su aditivi topivi u vodi i s dovoljnom količinom vode, npr. nakon višekratnih jakih pljuskova nestaju sami od sebe. To ne utiče negativno na kvalitetu osušenog premaza. Ako međutim nakon toga treba obaviti direktnu obradu, potrebno je tragove/aditive prethodno namočiti i nakon kratkog vremena ih temeljito isprati. Potrebno je napraviti dodatno grundiranje s CapaGrundUniversal. Kod izvođenja premaza pod primjerenim klimatskim uslovimaovi se tragovi ne stvaraju.
Kod fasadnih pemaza koji su u posebnim uvjetima ili su više izloženi vlazi, postoji povećana opasnost od izbijanja plijesni te stoga preporučamo kod takvih područja upotrebu fasadnog premaza Sylitol-NQG, koji sadrži aktivne tvari koje usporavaju rast gljivica i algi.

Podnošljivost sa drugim premaznim materijalima:
Kako bi se očuvala posebna svojstva, Sylitol proizvodi se ne smiju miješati sa drugim premaznim materijalima.

Mjere prekrivanja:
Okolinu površine koja se premazuje, posebice staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo ostavljeno u prirodnom obliku ili premazano lazurom brižljivo prekriti. Boju koja prska odmah oprati s puno vode.

Konstruktivne mjere:
Izbočeni dijelovi građevine kao što su vijenci, prozorske klupice, okviri itd. se moraju stručno prekriti kako bi se izbjeglo stvaranje prljavštine.

Površine sa slanim izbojima (cvjetovi od soli): 
Kod premazivanja površina na kojima se rascvala sol nije garantovano da će premaz trajno hvatati odnosno da će cvjetanje biti onemogućeno.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati plin/pare/aerosol.

Odlaganje

Okolinu površina koje se premazuju brižljivo prekriti. Boju koja prska po laku, staklu, keramici, metalu, prirodnom kamenu odmah isprati. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

HOS

A(c): 40 g/l; maks. 15 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Deklaracija sadržaja

Kalijevo vodeno staklo, disperzija akrilne smole, mineralni pigmenti i punila, voda, aditivi.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno- tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list