caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/206188/059902_Sylitol_Fassadenfarbe_12,5L.png

Sylitol Fassadenfarbe

Fasadne boje na bazi silikata za premaze otporne na vremenske utjecaje, koje kao vezivo sadrže kalijevo vodeno staklo s organskim stabilizatorima. Sylitol boje daju premaze otporne na vremenske utjecaje, imaju dobru pokrivnost, visok stupanj bjeline, izvrsno se pigmentiraju i visoko difuzne su.Prikladne su za premazivanje nepremazanih mineralnih žbuka, čvrstog prirodnog kamena bez cvjetanja, vidljivih zidova od vapnenačkog pješčenjaka i za renoviranje starih nosivih boja i žbuke na bazi silikata.

Uvod

Sylitol fasadne boje su gotovi premazi na bazi silikata koje kao vezivo sadrže kalijevo vodeno staklo s organskim stabilizatorima, prikladni za premazivanje fasadnih površina. Sylitol fasadne boje po svom sastavu odgovaraju normi DIN 18363, st. 2.4.1.
Sylitol boje daju premaze otporne na vremenske utjecaje, imaju dobru pokrivnost, visok stepen bjeline, izvrsno se pigmentiraju i visoko difuzne su.
Sylitol boje su prikladne za premazivanje nepremazanih mineralnih žbuka, čvrstog prirodnog kamena bez cvjetanja, vidljivih zidova od krečnog pješčenjaka i za renoviranje starih nosivih boja i žbuke na bazi silikata.

Osobine materijala

  • otpornost na atmosferilije
  • sposobnost apsorpcije
  • CO2-propusnost
  • dvostruko siliciranje – ojačno kvarcom
  • siliciranje s mineralnim podlogama omogućuje dobro vezanje
  • lagana obrada
  • proizvod nije zapaljiv, A2, prema DIN 4102

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela i staro bijela. Nijansira se sa Histolith-Volltonfarben u svim omjerima. Kod samonijansiranog materijala preporuča se radi izbjegavanja razlika u nijansi svu potrebnu količinu pomiješati međusobno. Kod naručivanja količine od 100 l i više, u jednoj nijansi i jednom narudžbom, na upit se proizvod isporučuje i tvornički nijansiran. Radi prepoznavanja eventualnih grešaka u nijansi, molimo prije obrade provjeriti točnost nijanse. Na spojenim površinama koristiti samo nijanse iste izrade (šarže). Kod blještavih, intenzivnih nijansi je u nekim okolnostima moguća manja pokrivna moć. Stoga se preporuča, kod tih nijansi, prethodno premazivanje sličnom, pokrivnom, na bijeloj boji baziranom pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br. 26: Klasa:  B; Grupa: 1

Stepen sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, ali bez opasnosti od smrzavanja. Načete spremnike čuvati dobro zatvorene. Materijal skladištiti samo u plastičnim spremnicima. Stabilnost u skladištenju ca. 12 mjeseci.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062 (Uslijed nijansiranja moguća su odstupanja u tehničkim karakteristikama):

Maksimalna veličina zrna

< 100 µm, S1

Gustina

ca. 1,5 g/cm3

Debljina suhog filma

100–200 µm, E3

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): ≤ 0,1 (0,07) [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): < 0,14 (0,01) m (visoka), V1

Dopunski proizvodi

Sylitol-Konzentrat 111
Sylitol-Minera
Sylitol-Compact

Prikladne podloge

Pri radu obratiti pažnju na VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.1.10 i st. 3.2.1. Podloge moraju biti bez onečišćenja, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Radi ujednačavanja tona boje premaza podlogu obraditi da ravnomjerno upija. Kod žbuka uništenih vremenskim utjecajima potrebno je nakon temeljnog premaza sa Sylitol-Konzentrat 111 / voda u omjeru 2:1 nanijeti Sylitol-Minera kao međupremaz valjkom sa, da se ujednači struktura. Na površinama koje su jako popravljane i s malim napuklinama potreban je 1 – 2 međupremaz za zapunjavanje sa Sylitol-Minera.
Na glatkim površinama se preporučuje Sylitol-Minera nanositi četkom, a na hrapavim površinama valjkom. Radi izbjegavanja vidljivih spojeva kod obrade većih površina angažirati više ljudi i nanijeti u jednom prolazu, mokro na mokro.

Nove žbuke iz grupe mortova PIc, PII i PIII: nove žbuke mogu se premazivati nakon što su odstajale dovoljno dugo, u pravilu nakon 2 tjedna, pri temperaturi od ca. 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka. U slučaju nepovoljnijih vremenskih uvjeta, prouzročenih npr. vjetrom ili kišom, moraju ostati nepremazane znatno dulje vrijeme.

Žbuke s brašnasto-zrnatim slojem: površine koje se pretvaraju u kredu odnosno postaju brašnaste, takozvane brašnasto-zrnate slojeve, koji slabe moć prianjanja, potrebno je ukloniti fluatiranjem s Histolith® Fluat i zatim ih oprati.

Žbuka sa zapečenom korom: Zapečenu koru koja se raspoznaje po svom slabo sjajnom izgledu ukloniti natapanjem (fluatiranje) sa Histolith Fluat i nakon toga oprati.

Popravci na žbuci: Kod popravljanja otvorenih pukotina i oštećenih površina žbuke paziti na to da mort za popravak po strukturi i otpornosti odgovara postojećoj žbuci. Za popravke na žbuci su posebno dobro prikladni gotovi mortovi na tras-vapnenoj / tras-cementnoj bazi. Popravci prije premazivanja moraju dobro vezati za podlogu i biti suhi, a u načelu se natapaju sa Histolith Fluat i nakon toga operu. Pritom treba paziti da se natopi (fluatira) uvijek i područje izvan popravljanog mjesta za 1-2 širine četke. Kod većih popravaka na žbuci uvijek natapati cjelokupnu površinu (staru i novu žbuku).

Stari mineralni premazi: Stare premaze koji čvrsto vežu očistiti na suho ili mokro. Mineralne premaze koji više ne vežu čvrsto i koji su istrošeni vremenom ukloniti brušenjem, struganjem ili kiselinom i cijelu površinu dobro isprati vodom. Temeljni premaz sa Sylitol-Konzentrat 111 / voda u omjeru 2 : 1.

Stari, nenosivi premazi disperzivnih boja: temeljito odstraniti prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i naknadnim ispiranjem mlazom vruće vode pod visokim pritiskom vodeći računa o lokalnim propisima. Na kiselinom očišćenu, neupijajuću površinu nanijeti temeljni premaz sa Sylitol-Minera. Na kiselinom očišćenu, jako upijajuću površinu nanijeti učvršćujući temeljni premaz sa Sylitol-Konzentrat 111 razrijeđen s vodom u omjeru 2 : 1. Međupremaz sa Sylitol-Minera.

Stari, nosivi premazi mat disperzivnih boja: onečišćenja i lagano izražene kredne strukture odstraniti bez ostatka mlazom vode pod pritiskom ili drugom prikladnom metodom vodeći računa o zakonskim propisima. Međupremaz sa Sylitol-Compactom.

Žbuka koja se na površini osipa: očetkati na suho i čitavu površinu očistiti mlazom vode pod pritiskom vodeći računa o zakonskim propisima.

Stare čvrste žbuke od morta grupe PIc, PII i PIII: onečišćene površine ručno ili strojno očistiti vodeći računa o zakonskim propisima, npr. mlazom vode pod pritiskom ili mlazom vode pod visokim pritiskom s dodatkom pijeska. Čišćenje mlazom vlažnog pijeska moguće je samo kod žbuka od morta grupe PII i PIII. Žbuku napadnutu algama odnosno gljivicama valja očistiti vlažnim mlazom vodeći računa o zakonskim propisima i obraditi Capatoxom u skladu s propisima. Eventualno premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom Sylitol-NQG.

Žbuka za toplinsku izolaciju na bazi minerala i silikata: onečišćenu i algama napadnutu žbuku očistiti mokrim mlazom s malim pritiskom vodeći računa o zakonskim propisima, po potrebi uz pomoć nekog sredstva za čišćenje. Ne smije se čistiti mehaničkim putem. Žbuku napadnutu algama odnosno gljivicama obraditi s Capatoxom u skladu s propisima. Eventualno premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom bojom Sylitol-NQG.

Zidna fasada od vapneno-pješčanih opeka: za premazivanje su podobne samo prednje zidne opeke iz kojih ne probijaju strani sastojci poput pijeska i gline koji im mijenjaju boju. Spojnice valja izvesti bez pukotina i ne smiju sadržavati brtvila koja smanjuju moć prianjanja. Izboje soli treba očetkati na suho. Površine koje se pretvaraju u kredu odnosno postaju brašnaste premazati u cijelosti s Histolith® Fluatom i zatim oprati. Spojeve s krovom, prozorima i tlom mora se izvesti prema smjernicama udruženja za vapnenopješčane opeke. Poštivati BFS upute br. 2.

Obrada kamena: prirodni kamen mora biti čvrst, suh i bez izboja. Kamen s površinom oštećenom vremenskim utjecajima otvrdnuti prije premazivanja višekratnom obradom s Histolith® Steinfestiger sredstvom za učvrščivanje kamena. Onečišćeni kamen očistiti mlazom vode pod pritiskom vodeći računa o zakonskim propisima. Kamen se ne smije popravljati mortovima za žbukanje nego s materijalima koji zamjenjuju kamen. Popravljena mjesta moraju biti dobro vezana i prije premazivanja ih treba stručno fluatirati i zatim oprati.

Uzlazna vlaga: Uzlazna vlaga prijevremeno razara premaze. Trajni uspjeh se postiže postavljanjem horizontalne izolacije. Dobro i trajno rješenje nudi primjena sustava za sanaciju Histolith Trass-Sanierputz-System. Posebno kod starijih građevina korisnim se pokazala izrada suhih zona odnosno zona za ispravanje tako da se sloj šljunka za filtriranje napuni između podnožja i tla.

Način primjene

Sylitol-Compact se obrađuje kistom / četkom, valjkom ili prskanjem.
Airless nanošenje: Ugao prskanja: 50°; Sapnica: 0,023–0,027" Pritisak prskanja: 150–180 bar. Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti.

Sistem nanošenja

Na žbuki koja upija slabo, a ravnomjerno, na čvrsto prianjajućim silikatnim premazima, na čvrstom prirodnom kamenu bez izboja, umjetnom kamenu i zidnim fasadama od vapnenopješčanih opeka: nakon odgovarajuće prethodne obrade nanijeti temeljni premaz sa mješavinom od 2 volumenska dijela Sylitol fasadne boje i 1 volumenskog dijela Sylitol-Konzentrat 111. Nanijeti završni premaz od maks. 5% razrijeđenog Sylitol-Konzentrat 111. Na dijelovima koji su jako izloženi vremenskim utjecajima preporučuje se dodatni međupremaz sa Sylitol-Minera. Na žbuki koja upija jako i neravnomjerno, na površini sa žbukom koja se osipa u pijesak te na starim, čvrsto prianjajućim silikatnim premazima: nakon odgovarajuće prethodne obrade nanijeti temeljni premaz sa mješavinom od 2 volumenska dijela Sylitol-Konzentrat 111 i 1 volumenskog dijela vode dubokim utrljavanjem četkom. Kod žbuke koja jako upija 2 puta po sistemu ‘’mokro na mokro’’. Nanijeti međupremaz s maks. 5 % razrijeđenog Sylitol-Konzentrat 111. Nanijeti završni premaz nerazrijeđen, ili razrijeđen s maks. 5% Sylitol-Konzentrat 111.

Potrošnja

Ca. 150 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na strukturiranim podlogama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +8 °C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Sušenje između slojeva i za završni sloj: Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka mora vrijeme sušenja između pojedinih premaza biti najmanje 12 sati, nakon 24 sata otporno na kišu. Po hladnijem i vlažnijem vremenu su potrebna odgovarajuće duža vremena sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon upotrebe vodom, eventualno uz dodatak sredstva za ispiranje. Alat u pauzama držati u boji ili pod vodom.

Napomena

Ne smije se raditi na izravnom suncu, kiši, u uvjetima ekstremno visoke vlažnosti zraka (vlaga od magle) ili po jakom vjetru. U datom slučaju postaviti na skelu cerade. Oprez pri opasnosti od smrzavanja. Podloge neprikladne kao nositelji premaza su premazi od lak boja, podloge sa izbojima soli, sintetički materijali i drvo. Nije prikladno za vodoravne površine na kojima se zadržava voda. Kod površina s malim nagibom valja voditi računa o besprijekornom otjecanju vode. Kod tamnih tonova boje može mehaničko opterećenje izazvati pojavu svijetlih pruga (efekt pisanja). To je svojstvo specifično za sve matirane fasadne boje. Kod nepropusnih, hladnih podloga ili usporenog sušenja izazvanog vremenskim nepogodama mogu zbog djelovanja vlage (kiše, rose, magle) na površini premaza nastati aditivi u vidu žućkastih/prozirnih, pomalo sjajnih i ljepljivih tragova od otjecanja. Ovi su aditivi topivi u vodi i s dostatnom količinom vode, npr. nakon višekratnih jakih pljuskova nestaju sami od sebe. To ne utiče negativno na kvalitetu osušenog premaza. Ako međutim nakon toga treba obaviti direktnu obradu, potrebno je tragove/aditive prethodno namočiti i nakon kratkog vremena ih temeljito isprati. Potrebno je napraviti dodatno grundiranje s CapaGrundUniversal. Kod izvođenja premaza pod primjerenim klimatskim uvjetima ovi se tragovi ne stvaraju.

Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima i stoga je neizbježno (BFS Uputa br. 25).
Podnošljivost sa drugim premaznim materijalima: Kako bi se očuvala posebna svojstva, Sylitol Minera se ne smije miješati sa drugim premaznim materijalima.

Mjere prekrivanja: Okolinu površine koja se premazuje, posebice staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal i drvo ostavljeno u prirodnom obliku ili premazano lazurom brižljivo prekriti. Boju koja prska odmah oprati s puno vode.

Konstruktivne mjere: Izbočeni dijelovi građevine kao što su vijenci, prozorske klupice, okviri, itd. se moraju stručno prekriti kako bi se izbjeglo stvaranje prljavštine ili jače provlaživanje zida.

Impregniranje: Voda koja neprekidno prska utječe na vijek trajanja premaza. Hidrofobiranjem ugroženih područja sa Disboxan 452 za zaštitu od atmosferilija značajno se produljuje vijek trajanja premaza. Impregniranje izvesti najranije nakon 10 dana čekanja. Očišćene kamene površine također treba zaštititi od prijevremenog stvaranja algi, prodora štetnih sastojaka i velike izloženosti vodi impregniranjem pomoću sredstva za impregnaciju Disboxan 452 Wetterschutz.

Površine sa slanim izbojima (cvjetovi od soli): Kod premazivanja površina na kojima se rascvala sol nije zajamčeno da će premaz trajno hvatati odnosno da će cvjetanje biti onemogućeno.

Certifikat

  • Sylitol-Fassadenfarbe nezapaljivost
  • Sylitol-Fassadenfarbe određivanje propusnosti vodene pare i vodopropusnost i udjela organskih tvari

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati plin/pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; maks. 10 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-SK01

Deklaracija sadržaja

Kalijevo vodeno staklo, disperzija akrilne smole, mineralni pigmenti i punila, voda, aditivi.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije

Sigurnosni list