caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/207680/060472_FibroSil.png

FibroSil

Premaz sa vlaknima za obradu pukotina u žbuci - izjednačava strukturu. Sredstvo za saniranje pukotina ojačano vlaknima za vanjske i unutarnje radove. Obrađuje se sa disperzivnim i emulzijama boja na bazi silikonske smole.

Primjena

FibroSil je sredstvo za ispunu i zatvaranje pukotina kao paukova mrežica. Prikladan je za obradu omalterisanih površina s pukotinama u žbuci i starih nosivih disperzivnih premaza. FibroSil se može obraditi s disperzivnim bojama kao što su npr. Muresko-plus, Amphisil ili bojama na bazi silikonske smole kao što su AmphiSilan ili ThermoSan.
Za unutarnje radove se FibroSil može koristiti kao premaz fine strukture i premazivati svim Caparol unutarnjim bojama, kao i Deco-Lasurom u mat ili sjajnoj  varijanti

Osobine materijala

  • Ispuna za pukotine sukladno BFS-Uputi br. 19
  • Izravnava površinu
  • Na glatkim podlogama služi za bolje vezivanje s podlogom
  • Jednostavna obrada
  • Razrjeđivanje vodom i slabi miris

Baza materijala

Disperzija umjetnih smola prema DIN 55 945, ojačana vlaknima.

Pakovanje/veličina pakovanja

25 kg

Nijanse

Bijela.


Može se nijansirati s najviše. 5% AVA –Amphibolin punim bojama i bojama za
nijansiranje ili s Alpinacolor bojama.
FibroSil je moguće tonirati u ColorExpress sistemu prema svim ton kartama do svjetlosne granice 70.

Stepen sjaja

Mat, G3

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina zrna

< 1500 µm, S3

Gustina

ca. 1,45 g/cm3

Debljina suhog filma

200–400 µm, E4

Stepen paropropusnosti

(w-Wert): ≤ 0,1 [kg/(m2· h0,5)] (niska), W3

Klasa prekrivanja pukotina

1 x 800 g/m2 FibroSil (kao temeljni premaz odn. međupremaz), Klasa: A1 (> 100 µm)

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): ≥ 0,14 – < 1,4 m (srednja), V2

Uslijed toniranja moguće je odstupanje od tehničkih podataka.

Dopunski proizvodi

  • PermaSilan
  • AmphiSilan
  • ThermoSan
  • Muresko SilaCryl
  • Amphisil

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste,bez tvari koje razdvajaju i suhe.
Obratiti pozornost na VOB, Dio C, DIN 18 363, st. 3.

Priprema podloge

Nove žbuke:
Nove žbuke su u pravilu spremne za premazivanje FibroSilom nakon ca. dvije sedmice pri temperaturi 20°C i 65% vlage. Kod lošijih vremenskih uslova, vrijeme obrade se produžuje.

Stare žbuke:
Popravljena mjesta dobro povezati i osušiti. Na čvrstim, normalno upojnim podlogama, FibroSil razrijediti s 5% vode. Na jako upojnim podlogama preporuča se temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Na podlogama koje se truse i osipaju kao temeljni premaz preporuča se Dupa-grund.

Beton:
Betonske površine s naslagama prljavštine ili slojem zrnatog brašna očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz poštivanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama FibroSil obrađivati razrjeđen s najviše 5% vode. Na jako upojnim površinama temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol. Na površinama koje su brašnaste temeljni premaz sa Dupa-grund.

Nosivi premazi disperzivnih boja:
Zaprljane premaze koji liče na kredu očistiti mlazom vode pod pritiskom, ručnim pranjem ili na drugi prikladni način uz poštivanje zakonskih propisa. FibroSil obrađivati razrjeđen s najviše 5% CapaSol sredstva.

Nosivi, čvrsti premazi od umjetne smole:
Stare žbuke očistiti na prikladan način. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro osuše. FibroSil obrađivati razrjeđen s najviše 5% vode.

Površine s naslagama algi ili gljivica:
Plijesan od gljivica ili naslage algi ukloniti mokrim pranjem pod mlazom uz poštivanje zakonskih propisa. Biljke i pelud odstraniti mehanički i/ili spaljivanjem. Površinu tretirati sa sredstvom Capatox i pustiti da se dobro osuši.

Površine sa solnim izojima-cvjetanjem:
Cvjetanja od soli očetkati na suho i ukloniti. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina sa solnim izbojima se za trajno dobro vezivanje premaza ondnosno sprečavanje solnog cvjetanja ne može preuzeti jamstvo.

Oštećena mjesta:
Oštećena mjesta dubine do 20 mm popravljati Histolith Renovierspachtel masom. Mjesta obrađena ispunom naknadno grundirati. Pogledati Tehničke informacije br. 650.

Način primjene

Obrađuje se kistom ili valjkom. Na glatkim površinama se preporuča rad sa četkom tehnikom križnih poteza kako bi se postigla ravnomjerna struktura gornje površine. Na strukturiranim podlogama kao što su npr. strugane žbuke, bolje je raditi s valjkom. Prije obrade dobro promiješati.
Alat i probor nakon upotrebe oprati vodom.

Sistem nanošenja

Temeljni premaz odnosno međupremaz:
FibroSil obrađivati razrjeđen s najviše 5% vode. Po potrebi može se izvesti dodatni međupremaz sa FibroSilom.

Završni premaz:
Po izboru izvesti sa AmphiSilan, Muresko, Amphisil, PermaSilan ili ThermoSan. Unutra sa svim unutarnjim bojama Caparol ili sa Deco-Lasur mat ili sjajnom lazurom.

Potrošnja

Ca. 600–800 g/m2 po jednom prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+ 50C za okolni zrak i podlogu.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati površinski suho i može se premazivati.

Napomena

Ne primijenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode. Kod fasadnih površina koje su zbog konstrukcijskih uslova ili prirodnim vremenskim utjecajima jače nego obično izložene vlazi postoji povećani rizik od stvaranja naslaga gljivica i algi. Stoga za ugrožene površine preporučujemo naše specijalne proizvode, npr. ThermoSan, Amphibolin-W, Duparol-W ili PermaSilan. Ti proizvodi sadrže aktivne tvari koje vremenski usporavaju rast gljivica i algi.

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a): 30 g/l; maks. 30 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-GP01

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna disperzija (smola), titan-dioksid, kalcij karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervansi.

Bliži podaci

Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije