caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/17993/020028_SAP-785570_ZR_15_L_Disboroof_408_Dachfarbe.png

Disboroof 408 Dachfarbe

Elastični premaz na bazi čistog akrilata za crijep od betona i gline.
Izdržljiv, visoke otpornost na atmosferilije.

Primjena

Površinska zaštita krovova za betonski i glineni crijep.
Napomena: Disboroof 408 Dachfarbe (boja za crijep) je zaštićena od napada algi i gljivica. Kišnica koja se skuplja s krovnih površina smije se koristiti za zalijevanje tek nakon 12 mjeseci.

Osobine materijala

  • velika otpornost na uticaje iz okoliša i atmosferilije
  • zadržava sjaj
  • velike elastičnosti i pri nižim temperaturama
  • paropropustan i vodonepropustan

Baza materijala

Akrilna smola.

Pakovanje/veličina pakovanja

30 kg bačva, 15 l plastična kanta

Nijanse

Antracit, cigleno crvena, tamnosmeđa, crvenosmeđa. Posebne nijanse na upit.

Stepen sjaja

Sjajni.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.  Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže 12 mjeseci.

Gustina

ca. 1,1 g/cm3

Udio čvrste tvari

ca. 37 tež.-%

Debljina suhog filma

200 - 400 µm, E4 prema DIN EN 1062

Istezanje do kidanja prema DIN 53504

> 100 %

Propustljivost vode (w-vrijednost)

< 0,1 kg /m2h0,5 klasa W3 (niska) prema DIN EN 1062

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

≥ 0,14 m–≤ 1,4 klasa V2 (srednja) prema DIN EN 1062

Prikladne podloge

Betonski i glazirani glineni crijep izložen vremenskim uticajima min. 10 god.

Molimo obratiti pažnju: moderni crijepovi ponekad imaju rafinirane površine, npr. sa svojstvom samočišćenja ili odbijanja prljavštine, te je zbog toga prije nanošenja potrebno napraviti probni premaz, kako bi se provjerila prionjivost.

Priprema podloge

Stručne osobe/tvrtke trebaju zamijeniti odnosno popraviti oštećene materijale s krova odnosno oštećene dodatke i dogradnje. Krovni pokrov mora imati dobro prozračivanje sa zadnje strane. Naslage algi i mahovine, prljavštinu i otpale dijelove ukloniti vodom pod pritiskom. Uvijek raditi u smjeru otjecanja da se spriječi prekomjerno prodiranje vode i vlage u i ispod pokrivnih materijala. Podloga nakon čišćenja mora biti čvrsta, čista, suha, nosiva i bez tvari koje otpadaju.

Priprema materijala

Prije obrade temeljito promiješati.  Temeljni sloj može biti razrjeđen vodom do 5%.

Način primjene

Disboroof 408 se može nanositi četkom ili prskalicom (Airless, max. 150 bara, mlaznica ("dizna") 0,021 do 0,025 inča).

Sistem nanošenja

Betonski crijep:
Upojne betonske krovne površine, izložene atmosferilijama (min. 10 god.)  navlažiti ili direktno nakon čišćenja dva puta premazati sa Disboroof 408 bojom za krovove. 

Glineni crijep (glaziran ili engobiran):     
Pripremljenu podlogu grundirati sa Disbon 481 EP-Uniprimer. Nakon čekanja od najmanje 3 sata (pri 20 °C), a najviše 3 dana, premazati dva puta sa Disboroof 408. Između prvog i drugog premaza ostavit da se suši najmanje 2 sata.
Savjet: Na novi betonski crijep ( star manje od 10 godina) nanijeti probni premaz Disboroof 408 ili Disbon 481 EP-Uniprimer + Disboroof 408 i provjeriti potrebnu prionjivost nakon adekvatnog sušenja.

Potrošnja

Ca. 330–380 ml/m2 odn. 360 - 420 g/m2 po premazu, ovisno o vrsti i površini materijala kojim je krov pokriven. Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.

Uslovi pri nanošenju

Temperatura materijala, okoline i podloge:
Najmanje 80C, najviše 350C. 
Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Ne raditi kad postoji opasnost od kiše i mraza i na jako zagrijanim površinama.

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 60% relativne vlažnosti zraka premaz je otporan na kišu nakon ca. 4 sata.  Obrađivati se može nakon 24 sata.

Čišćenje alata

Vodom, odmah nakon upotrebe.

Certifikat

  • 5-1022, Premazivanje gromobranskih instalacija
    Ispitna stanica za gromobranske instalacije, Oberursel

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema EU odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Cinkpiriton (CAS-br. 13463-41-7),  Terbutrin (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Oktil-2Hizotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1).

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c); 40 g/l; maks. 20 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF02F

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove.
Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu kod zaštite objekata.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije