caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/204404/059435_Amphibolin.png

Amphibolin

Univerzalna E.L.F. boja za sve radove u i oko kuće. Fasadna i unutarnja boja najnovije generacije.

Primjena

Višestruko primjenjiva fasadna i unutarnja boja sa smanjenom emisijom štetnih tvari i bez otapala koja izvanredno dobro veže na gotovo svakoj podlozi.

Kod vanjskih radova za premaze otporne na atmosferilije na glatkim i fino strukturiranim podlogama sa visokim stepenom zaštitnog djelovanja protiv agresivnih štetnih tvari iz zraka. Univerzalna boja za vanjske radove, na mineralnim žbukama iz grupe maltera PII i PIII, betonu, vidljivom zidu od opeke, pločama s cementnim vlaknima, nosivim starim premazima, pocinčanim površinama, tvrdom PVC, drvetu nestabilnih dimenzija.

Kod unutarnjih radova prikladna je za premaze iznimno otporne na mehanička opterećenja i otiranje uz očuvanje strukture, posebno za premaze s visokim stepenom zahtjevnosti na Capaver zidnim oblogama od staklenog pletiva, a zbog visokog stupnja refleksije svjetla i za slabo osvijetljene hodnike, stepeništa, skladišne prostore, proizvodne hale i podzemne garaže.

Osobine materijala

 • smanjena emisija štetnih tvari, ne sadrži otapala
 • ne sadrži supstance koje uzrokuju tamna obojenja
 • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
 • otpornost na atmosferilije
 • klasa mokrog otiranja 1 prema DIN EN 13300; < 5 µm pri 200 poteza, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778
 • pokrivna moć klasa 2, uz izdašnost od 8 m2/l odnosno 120 ml/m2
 • ne propušta udare kiše, odbija vodu prema DIN 4108
 • velika snaga vezanja za podlogu
 • otpornost na alkalne tvari, ne saponificira
 • tanki sloj, očuvanje strukture
 • jako dobro se čisti, otporna na kućna sredstva za dezinfekciju i čišćenje na bazi vode
 • laka obrada
 • sadrži specijalne pigmente s fotokatalitičkim djelovanjem

Baza materijala

100% čisti akrilat
Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945 sa promotorom mokre adhezije radi postizanja optimalne čvrstoće vezanja.

Pakovanje/veličina pakovanja

 • Standardna roba:
  2,5 l, 5 l, 12,5 l
 • Airfix:
  25 l
 • ColorExpress:
  1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Nijanse

Bijela, crveni pješčenjak.

Amphibolin se može samostalno nijansirati sa CaparolColor Vollton i Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor) ili sa AVA – Amphibolin Vollton i Abtönfarben. Kod primjene na neupojnim podlogama, kao što je tvrdi PVC ili pocinčane površine, dodati najviše 10% boje AVA ili CaparolColor.
Kod samostalnog nijansiranja svu potrebnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja količine od 100 i više litara u istoj nijansi i istom narudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.

Amphibolin se na ColorExpress sistemu može, mašinsko nijansirati prema svim ton kartama na tržištu. Na povezanim površinama koristiti nijanse iste proizvodnje (šarže). Kod sjajnih intenzivnih nijansi moguća je u nekim okolnostima slabija pokrivna moć. Stoga se kod tih nijansi preporučuje prethodni premaz sa sličnom pokrivnom pastelnom nijansom baziranom na bijeloj boji. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br.26:
Klasse:  A
Grupa: 1-3, ovisno o nijansi

Stepen sjaja

Svilenkasti mat, G2

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

Karakteristike prema DIN EN 1062

Maksimalna veličina zrna

100 µm, S1

Gustina

ca. 1,4 g/cm3

Debljina suhog filma

50–100 µm, E2

Difuzivno-ekvivalentna debljina zračnog sloja sdCO2

> 50 m, C1

Stepen paropropusnosti

(w-vrijednost): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska),W3

Propustljivost vodene pare (sd-vrijednost)

(sd-vrijednost): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 (srednja), V2

Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim podacima.

Napomena

U Amphibolin ugrađeni "promotor mokre adhezije", kako je prikazano na staklenim pločama iz
našeg laboratorijskog testa, sprječava bubrenje veziva čak i pri ekstremnom izlaganju vlazi i
na taj način trajno čuva premaz od stvaranja mjehurića i ljuštenja.
Bild 3 (003453.jpg)Bild 4 (003454.jpg)
Lijevo: Klasična disperzivna fasadna boja, desno: Amphibolin

Prikladne podloge

Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB Dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Vanjske površine:

Žbuke iz grupe maltera PII i PIII:
Nove žbuke se mogu premazivati nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon dvije sedmice na 200C i 65% relativne vlažnosti zraka. U nepovoljnijim vremenskim uslovima, npr. zbog uticaja vjetra ili kiše, vrijeme stajanja mora biti znatno duže. Dodatnim temeljnim premazom sa CapaGrund Universal se smanjuje rizik od krečnih izboja (cvjetanja) kod alkaličnih gornjih žbuka iz grupe maltera P II odnosno P III, tako da se premazivati može već nakon što
površine odstoje 7 dana.
Stare žbuke: Dožbukana mjesta moraju dobro vezati i biti suha. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Na žbukama koje se jako brašnaju i osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund. Mineralne lake žbuke iz grupe maltera P II premazati sa Sylitol ili AmphiSilan materijalima.

Beton:
Betonske površine sa naslagama prljavštine ili brašnastim zrnatim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa Amphibolin, razrjeđen sa najviše 5 % vode. Na jako upojnim površinama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Na brašnavim površinama temeljni premaz sa Dupa-grund.

Vlaknaste cementne ploče sa i bez azbestnih vlakana:
Pridržavati se tehničke upute BFS br. 14. Kod ploča koje sadrže azbest pridržavati se TRGS 519. Temeljni premaz prema našim tehničkim informacijama br. 650 "Podloge i njihova priprema". Samostalno ugrađene ploče obraditi i sa stražnje strane i po rubovima. Kod novih, jako alkalnih vlaknastih cementnih ploča radi izbjegavanja cvjetanja izvesti temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimer.

Cementom vezane iver ploče:
Zbog velike alkaličnosti cementom vezanih iver ploča se radi izbjegavanja vapnenih izboja (cvjetanja) mora izvesti temeljni premaz sa Disbon 481 EP-Uniprimer.

Nosivi premazi lak i disperzivnih boja:
Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Zaprljane, kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom, ručnim pranjem ili na neki drugi prikladni način, uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa Amphibolin, razrjeđen sa najviše 5 % vode.

Nosivi plasto-elastični premazi disperzivnih boja, npr. površine sa starim Cap-elast premazom:
Zaprljane, kredaste stare premaze očistiti mlazom vode pod pritiskom, ručnim pranjem ili na neki drugi prikladni način, uz pridržavanje zakonskih propisa. Podlogu ostaviti da se dobro osuši. Kod premazivanja takvih podloga bi se premaz sa Amphibolin trebao izvoditi isključivo u bijeloj boji ili svijetlim do srednje tamnim nijansama relativne vrijednosti svjetline > 60.

Nosivi premazi na bazi umjetne smole:
Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja, uz pridržavanje zakonskih propisa, površine prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa Amphibolin, razrjeđen s najviše 5% vode.

Nenosivi premazi disperzivnih i lak boja ili boja na bazi umjetne smole:
Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i nakon toga oprati visokotlačnim čistačem sa vrućom vodom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa Amphibolin, razrjeđen s najviše 5% vode. Na jako upojnim površinama koje se osipaju temeljni premaz sa Dupa-grund.

Nenosivi mineralni premazi:
Odstraniti bez ostatka struganjem, brušenjem, grebanjem. Očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade pustiti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa Dupa-grund.

Drvo, nestabilnih dimenzija, nepremazano:
Kod novog drveta ukoniti smolu koja curi i smolne kvržice. Tropsko drvo bogato masnoćama oprati nitro razrjeđivačem. Kod starog drveta se istrošeni slojevi moraju odstraniti do zdrave mase drveta. Vlažnost drveta smije kod bjelogorice iznositi najviše 12 %, a kod crnogorice najviše 15 %. Temeljni premaz sa Capalac Holz-Imprägniergrund. Kod drveta koje je sklono obojenjima potreban je međupremaz sa Capacryl Holz-IsoGrund.

Pocinčane površine:
Čišćenje pocinčane površine sukladno BFS uputi br. 5. Temeljni premaz sa Amphibolin, razrjeđen s najviše 5% vode. Kod premaza u boji na pocinčanim površinama može pri jačem djelovanju vlage doći do pojave bijelih izboja. Oni se moraju obrisati na suho i dodatno premazati sa Amphibolin bojom.

Tvrdi PVC:
Očistiti i obrusiti. Temeljni premaz sa Amphibolin, razrjeđen s najviše 5% vode. Pridržavati se BFS upute br. 22.

Zid od opeke:
Za premazivanje su prikladni samo prednji blokovi otporni na smrzavanje ili klinker, koji ne sadrže strane čestice. Fuge moraju biti izvedene bez pukotina, suhe i bez soli. Temeljni premaz sa Amphibolin, razrjeđen s najviše 5% vode. Ako se u međupremazu pojave smeđa obojenja, dalje raditi sa fasadnom bojom bez vode Duparol.

Površine sa prljavštinom od industrijskih plinova ili čađi:
Premazati sa fasadnom bojom bez vode Duparol.

Površine s talogom gljivica ili algi:
Premazati fungicidnom i algicidnom specijalnom fasadnom bojom Amphibolin-W.

Površine žbuke ili betona s pukotinama:
Premazati sa Cap-elast.

Površine sa slanim izbojima:
Slane izboje odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može jamčiti trajno vezanje premaza odnosno sprečavanje slanih izboja.

Manji nedostaci:
Manje nedostatke na mineralnim podlogama popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtel. Veće nedostatke do 20 mm je najbolje reparirati sa Histolith-Renovierspachtel. Mjesta obrađena masom za ispunu i izravnavanje naknadno grundirati.

Unutarnje površine:
Žbuke iz grupe maltera PII i PIII:
Čvrste, normalno upojne žbuke premazati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF.

Gipsane i gotove žbuke iz grupe maltera PIV:
Gips žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Caparol- Tiefgrund TB.

Građevne gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB.

Gips ploče (gipskartonske ploče):
Tragove ispune i ogrebotine obrusiti. Meka i obrušena mjesta ispunjena gipsom učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

Beton:
Odstraniti eventualne ostatke sredstva za razdvajanje kao i tvari koje se praše i osipaju.

Porobeton:
Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 3.

Vidljivi zid od pješčenjaka i opeke:
Premazivati bez pripreme.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze obraditi direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili premaze od umjetne smole odstraniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama premazivati direktno. Na grubo poroznim upojnim odnosno površinama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja sa ljepilom:
Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Nepremazane grube, vlaknaste, reljefne ili štampane tapete od papira:
Premazivati bez prethodne pripreme.

Tapete koje ne drže čvrsto:
Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i ostatke makulature oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine s naslagama plijesni:
Naslage plijesni ukloniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i pustit da se dobro osuše. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pridžavati se lokalnih propisa (npr. odredbe o biotvarima i opasnim materijalima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje i odmašćivanje u kućanstvu i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode očetkati na suho. Na jako zaprljanim površinama na temeljni izolacijski premaz sa Caparol AquaSperrgrundom nanijeti završni premaz Caparol IsoDeck.

Drvo i drveni materijali:
Temeljni premaz sa Amphibolin, nerazrjeđen. Kod drveta ili drvenih materijala sklonih obojenjima je potreban izolirajući temeljni premaz sa Capacryl Holz-IsoGrund.

Manji nedostaci:
Nakon odgovarajućih predradnji popraviti sa Caparol-Akkordspachtel prema propisu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

Obrada se izvodi kistom/četkom, valjkom i aparatima za prskanje. Kod obrade prskanjem na podlogama koje slabo ili uopće ne upijaju napraviti temeljni premaz sa CapaGrund Universal.

Airless nanošenje:

Ugao prskanja: 50°
Mlaznica: 0,017–0,021"
Pritisak prkanja: 150–180 bara

Sistem nanošenja

Temeljni odnosno međupremaz
Amphibolin, nerazrjeđen ili razrjeđen sa najviše 5% vode.

Završni premaz
Amphibolin, nerazrjeđen odnosno razrjeđen s najviše 5% vode. Na hrapavim podlogama se temeljni odnosno međupremaz i završni premaz razrijede sa 5% vode i dobro izglade (premažu).

Potrošnja

Ca. 120 ml/m2 po prolazu na glatkoj podlozi.
Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazom.

Uslovi pri nanošenju

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za podlogu i okolni zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +200C i 65% relativne vlažnosti zraka, nakon 4-6 sati suho po površini i može se premazivati, nakon 24 sata otporno na kišu. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Čišćenje alata

Alat i uređaje za rad nakon upotrebe očistiti vodom.

Napomena

Radi izbjegavanja naslaga, premazivati u jednom potezu mokro na mokro. Ne primjenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode. Na hrapavim, strukturiranim vanjskim podlogama se radi optičkog dojma preporuča primjena mat fasadnih boja Muresko, Amphisil, AmphiSilan ili Sylito-Fassadenfarbe. Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti.

Kad se kod unutarnjih radova primjenjuje Caparol-Tiefgrund TB može doći do pojave tipičnog mirisa otapala. Stoga se mora osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primijeniti sredstvo bez aromata AmphiSilan-Putzfestiger. Kod fasadnih površina koje su u posebnim uvjetima na objektu ili zbog prirodnih vremenskih utjecaja jače izložene vlazi nego što je uobičajeno postoji povećani rizik od taloženja gljivica i algi. Zato za ugrožene površine preporučujemo naše specijalne proizvode, npr. ThermoSan, Amphibolin-W ili Duparol-W. Ti proizvodi sadrže aktivne tvari koje usporavaju rast gljivica i algi.

Kod tamnih nijansi može mehaničko opterećenje izazvati pojavu svijetlih pruga. To je svojstvo specifično za sve mat do svilenkasto-mat fasadne boje.
Kod gustih, hladnih podloga ili zbog vremenskih uvjeta produženog sušenja mogu uslijed djelovanja vlage (kiša, rosa, magla) pomoćne tvari na površini premaza mogu ostaviti žućkaste / prozirne, pomalo sjajne i ljepljive tragove curenja. Te tvari su vodotopive i same se odstranjuju sa dovoljno vode, npr. nakon nekoliko jačih kiša. To ne utječe nepovoljno na kvalitetu osušenog premaza. Ako unatoč tome treba izvesti direktnu obradu, onda te pomoćne tvari / iscjedke treba prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja oprati bez ostatka. Dodatno grundiranje se mora izvesti sa CapaGrund Universal. Kod izvođenja premaza u prikladnim klimatskim uvjetima ti tragovi se ne pojavljuju.
Isticanje popravaka na površini ovisi o brojnim faktorima pa je stoga neizbježno (BFS uputa br. 25).

Certifikat

 • Amphibolin ELF Propusnost ugljičnog dioksida
 • Amphibolin ELF Svjetlina
 • Amphibolin ELF Otpornost na dezinfekcijska sredstva

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(c), 40 g/l; maks 1 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija akrilne smole, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervans.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba