caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/62623/028702_CE_StuccoDecor_Di_Luce_5_L.png

Stucco-Decor Dl LUCE

Disperzivna masa za izradu glatkih površina s efektom ogledala.
 • Primjena

  Disperzivna masa za ispunu i oblikovanje glatkih unutarnjih površina s efektom ogledala.

  Osobine materijala

  • vodorazrjediv
  • polutransparentan
  • površine s efektom ogledala bez dodatnog premaza
  • racionalna i sigurna tehnika obrade
  • toniranje prema ColorExpress sustavu
  • velike difuzivnosti i apsorpcije

  Pakovanje/veličina pakovanja

  • 2,5 l, 5 l

  Nijanse

  polutransparentna bijela

  Nijansiranje:
  Strojno se nijansira na ColorExpress strojevima u ca. 1.300 3D nijansi i CaparolColor nijansi. Kod premazivanja povezanih površina ambalažu s nijansiranom robom međusobno izmiješati kako bi se izbjegla odstupanja u nijansi. Kod naručivanja od 100 litara i više u jednoj nijansi i jednom narudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.

  Kod organski pigmentiranih boja, kao npr. crvene i narančaste, može doći u područjima s jakim prirodnim svjetlom, do veće promjene nijanse.

  Stepen sjaja

  Ovisno o načinu izvedbe, sjajni do visokog sjaja.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustina

  ca. 1,45 g/ml.

  Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

  sd-vrijednost: ca. 0,06 m.

  Dopunski proizvodi

  • AkkordSpachtel fein
  • StuccoDecor Wachsdispersion

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
  ++
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Unutarnje površine: mineralne žbuke i malteri grupe PII (vapneno cementni mortovi), PIII (cementni mortovi), PIV (malterii na bazi gipsa i već pripremljene gips žbuke), gips građevinske ploče, gips kartonske ploče i beton.

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju, suhe, ravnih ploha i bez kontrasta. Pridržavati se uputa VOB, Dio C, DIN 18 363, st 3.

  Priprema podloge

  Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.  Ovisno o svojstvima, 1–2 puta po cijeloj površini izravnati sa Caparol-Akkordspachtel fein do kvalitete Q4 (druge mase za izravnavanje i ispunu nisu prikladne), nakon sušenja obrusiti (200-240) i ugladiti. Za izjednačavanje upojnosti i vezanje prašine grundiranje sa CapaSol LF.

  Način primjene

  StuccoDecor DI LUCE se nanosi žlicom u tankom sloju po cijeloj površini. Nanijeti što manje materijala.

  Prvi korak:
  Bild 5 (029112_SDDL_1te_2a.jpg)
  • Povezane površine prešpahlati mokro na mokro.
  • Nakon sušenja odstraniti izbočine i rubove od lopatice.  Drugi i treći korak:
  Bild 6 (029113_SDDL_2te_schicht1a.jpg)
  • Drugi nanos mase se obavlja na isti način kao i prvi sloj.
  • Pritom se sjaj iz materijala koncentrira prema van.
  • Ako želite, stavite i treći nanos, čime nastaje završni sloj s efektom ogledala.
  Poliranje ("izvlačenje" sjaja):
  Bild 7 (029114_SDDL_2te_schicht_pol2.jpg)
  • Nakon kratkog zračenja ili nakon sušenja se lopaticom pod uglom i laganim pritiskom prijeđe preko površine, čime nastane tipična sjajna površina.

  Savjet
  : Tehnike uglađivanja sa StuccoDecor DI LUCE opstoje kao fascinirajuća igra izmjene refleksija svjetlosti iz dubljih slojeva mase za ispunu i izravnavanje i zrcaljenja na površini. Sjaj se trećim nanošenjem mase može znatno povećati. Dodatni sjajni premaz ili poliranje površine nisu potrebni! Varijacijama tehnika rada se izgled površine može individualno oblikovati.

  Potrošnja

  ca. 80 – 100 ml/m2/nanosu. Tačnu potrošnju odrediti probnim nanošenjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade: 
  +5 °C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon ca. 30 – 60 minuta suho po površini. Prosušeno i može se opteretiti nakon 1– 2 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka ta se vremena produžuju.

  Alat

  Za obradu preporučujemo gletericu (špahtlu) za izvlačenje od nehrđajućeg čelika (opružna špahtla sa dva lista) kako bi se StuccoDecor DI LUCE nanio štedljivo i racionalno. Masu za izravnavanje prethodno obavezno obrusiti brusnim papirom za mokro brušenje (zrnatost 400 – 600), te obraditi rubove.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon upotrebe vodom.

  Napomena

  Savjeti za čišćenje i njegu:
  Površina izdrađena tehnikom StuccoDecor DI LUCE se može jako dobro čistiti ako se onečišćenja uklone odmah, vodom ili mekom krpom.

  U području pranja i kuhanja ne koristiti StuccoDecor DI LUCE ili ga efikasno zaštititi npr. staklom.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu, bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Akrilat-/vinilacetat-mješavina polimera, mineralna punila, voda, glikoleter, glikoli, ester-alkohol, aditivi, konzervans (Metil-/Benzizotiazolinon)

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije