caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/76590/032588_TopLasur_10L.png

TopLasur NQG

Lazurna boja gotova za obradu na bazi nano kvarc tehnologije, za vanjske i unutarnje radove. Namijenjena je za dekorativne lazurne premaze na nosivim, strukturiranim premazima i strukturnim žbukama, vani i unutra. Kod unutarnjih radova se može koristiti i na MultiStructur Style. Posebno je prikladna za kolorističko osvježavanje prirodnog kamena uz istovremenu zaštitu od atmosferilija.
 • Primjena

  Za dekorativne lazurne premaze na nosivim, strukturiranim premazima i strukturnim žbukama, vani i unutra. Kod unutarnjih radova se može koristiti i na površinama obrađenim sa MultiStructur Style. Posebno je prikladna za kolorističko osvježavanje prirodnog kamena uz istovremenu zaštitu od atmosferilija.

  Osobine materijala

  • otpornost na atmosferilije
  • visoka postojanost tona 
  • velika difuzivnost
  • propusnost CO2
  • prozirna, uz mogućnost toniranja
  • dobro prijanjanje na mineralnim podlogama
  • neškodljiva za okoliš

  Baza materijala

  Silikatno/organska hibridna veziva.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  5 l, 10 l

  Nijanse

  Bijela-prozirna
  TopLasur NQG se može samostalno nijansirati sa najviše 20% AmphiSilan Vollton- und Abtönfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi.
  Na ColorExpress mašinama se TopLasur NQG može strojno nijansirati. Radi prepoznavanja eventualnih razlika u tonu, molimo prije obrade provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Nijansu i prozirnost lazure molimo utvrditi na probnim premazima. TopLasur NQG  se tonira isključivo sa anorganskim pigmentima koji su postojani na svjetlu. Time se zajedno sa otpornošću na kredanje, zahvaljujući NQG hibridnom vezivu, postiže najbolja moguća stabilnost tona trenutno dostupna na tržištu.

  Postojanost tona prema BFS smjernici br. 26:
  Klasa: A
  Grupa: 1

  Stepen sjaja

  Svilenkasto mat, G2

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu. Stabilnost skladištenja ca. 12 mjeseci.

  Gustina

  ca. 1,1 g/cm3

  Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

  < 0,1 m (visoka), V1

  Stepen paropropusnosti

  (w-vrijednost): ca. 0,25 [kg/(m2· h0,5)] (srednja) W2   Nijansiranjem može doći do odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Dopunski proizvodi

  Sylitol® Minera; Sylitol® Compact; AmphiSilan Compact; MultiStructur Style

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
  ++++
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Novi i postojani, neoštećeni fasadni sustavi za toplinsku izolaciju s površinama od žbuke na bazi umjetnih ili silikonskih smola i vapneno-cementne žbuke (PII)/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa min. 1,5 N/mm2Stare žbuke očistiti na mokro na prikladni način. Kod čišćenja vodenim mlazom pod pritiskom temperatura vode je najviše 60 °C, a pritisak najviše 60 bara. Nakon čišćenja osigurati dovoljno vremena za sušenje. u skladu vrsti premaza postojeće gornje žbuke, obradu izvoditi prema podacima o podlozi koji slijede.

  Žbuke iz grupe P II i P III/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa min. 1,5 N/mm2Nakon što dovoljno odstoje, u pravilu nakon dvije sedmice pri ca. 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka, nove žbuke se mogu premazivati. U nepovoljnim vremenskim uslovima, npr. pod utjecajem vjetra ili kiše, potrebno je da odstoje znatno duže. Dodatni temeljni premaz sa CapaGrund Universalom smanjuje rizik od vapnenog cvjetanja kod alkalnih gornjih žbuka iz grupa žbuka P II odnosno P III, tako da se već nakon 7 dana stajanja može premazivati. Stare žbuke: Naknadno ožbukana mjesta moraju dobro vezati i biti potpuno suha. Na grubo proznim, upojnim žbukama koje se lagano osipaju temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund E.L.F. Na žbukama koje se jako osipaju i brašnaju temeljni premaz sa Dupa-grundom odnosno na fasadnim sustavima za toplinsku izolaciju WDVS sa PS pločama sa AmphiSilan-Putzfestigerom.

  Nove silikatne završne žbuke: Premazati sa Histolith Antik Lasurom.

  Stare silikatne boje i žbuke:
   Dobro prijanjajuće premaze mehanički ili uz pomoć vodenog mlaza pod pritiskom očistiti prema propisima. Premaze koji više ne drže ukloniti struganjem ili brušenjem te nanijeti temeljni premaz sa AmphiSilan-Putzfestigerom.

  Porobeton s nosivim starim premazom: Neoštećene površine očistiti. Temeljni premaz sa CapaGrund Universalom. Kod oštećenih premaza na porobetonu upućujemo izvođača na naš Disbon program.

  Beton: Betonske površine s naslagama prljavštine ili brašnjavim slojem očistiti mehanički ili mlazom vode pod pritiskom, uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universalom. Na grubo poroznim površinama koje se lagano osipaju odnosno brašnaju temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund E.L.F. Na brašnastim površinama temeljni premaz sa Dupa-grundom.

  Cementom vezane iverice: Zbog velike alkalnosti cementom vezanih iverica se radi izbjegavanja vapnenog cvjetanja mora izvesti grundiranje sa Disbon 481 EP-Uniprimerom.

  Vanjski zid od cigle: Za premazivanje su prikladni samo prednji blokovi ili klinker bez stranih čestica, otporni na smrzavanje. Zid mora biti fugiran, bez pukotina, suh i bez soli. Temeljni premaz sa Dupa-grundom. Ako se na međupremazu pojave smeđa obojenja, dalje treba raditi sa fasadnom bojom bez vode Duparol.

  Nosivi premazi disperzivnih boja i boja na bazi silikonske smole: Zaprljane stare premaze s krednim pojavama očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Kod drugog načina čišćenja (pranje, četkanje, prskanje) temeljni premaz sa Dupa-grundom odnosno na izo-pločama od polistirola sa AmphiSilan-Putzfestigerom.

  Nosivi premazi žbuke od umjetne smole ili žbuke od silikonske smole: Stare žbuke očistiti prikladnom metodom. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro prosuše.

  Nenosivi, mineralni premazi: Odstraniti bez ostatka brušenjem, četkanjem, struganjem, vodenim mlazom pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa ili drugim prikladnim mjerama. Kod mokrog čišćenja površine prije daljnje obrade ostaviti da se dobro prosuše. Temeljni premaz sa Dupa-grundom.

  Nenosivi premazi disperzivnih boja, boja na bazi silikonske smole, žbuke na bazi silikonske smole ili žbuke od umjetne smole: Odstraniti bez ostatka prikladnom metodom, npr. mehanički ili kiselinom i naknadno očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Na slabo upojnim odnosno glatkim površinama temeljni premaz sa CapaGrund Universal. Na površinama koje se brašnaju, osipaju i upijaju temeljni premaz sa Dupa-grundom.
  Površine s prljavštinom od industrijskih plinova ili čađi: Premazivati fasadnom bojom bez vode Duparol.

  Površine žbuke ili betona s pukotinama: Premazivati sa proizvodima PermaSilan ili Cap-elast.
  Obrada kamena: Prirodni kamen mora biti čvrst, suh i bez cvjetanja. Kamen istrošen vremenom po površini prije premazivanja učvrstiti višekratnim tretiranjem sa esterom silicijeve kiseline. Zaprljani kamen očistiti mlazom vode pod pritiskom uz pridržavanje zakonskih propisa. Popravke na kamenu ne izvoditi sa mortom za žbukanje, nego sa materijalima koji zamjenjuju kamen. Popravljena mjesta moraju dobro vezati i moraju se prije premazivanja obraditi (fluatirati) sa Histolith Fluatom i nakon toga oprati.

  Rastuća vlažnost: Rastuća vlažnost prijevremeno uništava premaze. Trajni uspjeh se postiže postavljanjem horizontalne brtve. Dobro i dugotrajno rješenje nudi primjena Histolith Sanierputz sustava. Posebno kod starijih građevina, prednosti pokazuje polaganje suhe zone odnosno zone za ispravanje tako da se sloj između podnožja i tla ispuni filterskim šljunkom (kremenim pijeskom).

  Površine sa slanim izbojima odnosno cvjetanjem: Slana cvjetanja odstraniti na suho četkanjem. Temeljni premaz sa Dupa-grund. Kod premazivanja površina sa slanim izbojima se ne može preuzeti jamstvo za trajno prianjanje odnosno sprečavanje slanog cvjetanja.

  Nedostaci: Manje nedostatke popraviti sa Caparol Fassaden-Feinspachtelom. Velike nedostatke do 20 mm je najbolje reparirati sa Histolith-Renovierspachtelom. Mjesta popravljana masom za ispunu naknadno grundirati.

  Unutarnje površine

  Žbuke iz grupe žbuka PII i PIII/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa min. 1,5 N/mm2Čvrste, normalno upojne žbuke premazivati bez prethodne obrade. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF.

  Gipsane i gotove žbuke iz grupe žbuka PIV/ Minimalne tlačne čvrstoće prema DIN EN 998-1 sa min. 1,5 N/mm2Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i očistiti od prašine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Građevinske gips ploče:Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako gustim, glatkim pločama temeljni premaz za bolje vezanje sa Caparol-Haftgrundom.

  Gips ploče (Gips-kartonske ploče): Brazde od lopatice obrusiti. Meka i obrušena mjesta na gipsu učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča s vodotopivim sastocima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrundom. Pridržavati se BFS upute br. 12.

  Beton: Eventualne ostatke tvari za odvajanje kao i supstance koje praše i osipaju odstraniti.

  Porobeton: Temeljni premaz sa Capaplexom, razrjeđenim vodom 1 : 3.

  Zid od pješčenjaka i vanjski zid od cigle: Premazivati bez prethodne obrade.

  Nosivi premazi: Mat, slabo upojne premaze obrađivati direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti, temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom.

  Nenosivi premazi: Nenosivi premazi lak i disperzivnih boja ili žbuka od umjetne smole odstraniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički odstraniti i površine očistiti od prašine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Premazi boja koje sadrže ljepilo: Temeljito oprati da budu čisti. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira: Premazivati bez prethodne obrade.

  Tapete koje ne drže čvrsto: Ukloniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Površine s naslagama plijesni: Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i ostaviti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod površina s jakim naslagama završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih i lokalnih propisa (npr. odredbe o biotvarima i opasnim materijalima).

  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća: Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi i masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode očistiti na suho četkanjem. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrundom. Na jako zaprljanim površinama završni premaz izvesti sa Aqua-inn Nº1.

  Drvo i drveni materijali: Premazivati s vodorazrjedivim, po okoliš neškodljivim Capacryl Acryl lakovima ili Capacryl PU lakovima.

  Manji nedostaci: Nakon odgovarajućih predradnji popraviti sa Caparol-Akkordspachtelom prema propisu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

  Način primjene

  Za nanošenje lazure su prikladne razrađene četke za bojenje, kistovi, prirodna spužva ili krpe. Izbor ovisi o željenom efektu.

  Sistem nanošenja

  Međupremaz sa Sylitol-Minera, Sylitol-Compact, AmphiSilan-Compact ili MultiStructur Style (samo unutra) strukturiran četkom, u bijeloj boji ili svijetlo nijansiran u skladu s nijansom lazure koja slijedi. Strukturne žbuke su također prikladne kao međupremaz. Glatke podloge se ne mogu premazati lazurom bez vidljivih nasjeda. 
  Završni premaz ovisno o željenom efektu, 1–3 nanosa lazure u željenoj nijansi sa TopLasur NQG. Prozirnost lazure se regulira ako se lazura razrjedi s najviše 30 % vode. Ovisno o željenom efektu, nanosi lazure se mogu izvesti mokro na mokro ili nakon šušenja prethodnog nanosa. Radi izbjegavanja naslojavanja, povezane dodirne površine premazivati lazurom u jednom potezu, mokro na mokro.

  Potrošnja

  100 – 150 ml/m2 za jedan premaz. Ovisno o upojnosti i strukturi podloge potrošnja se povećava. Kod ovih vrijednosti potrošnje se radi o orijentacionim vrijednostima. Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +8 °C za podlogu i zrak.

  Vrijeme sušenja

  Između pojedinih premaza osigurati najmanje 12 sati sušenja.
  U hladnijim i vlažnijim vremenskim uvjetima su vremena sušenja odgovarajuće dulja. U unutarnjim prostorima nakon obrade osigurati dobro prozračivanje.

  Čišćenje alata

  Vodom odmah nakon upotrebe, eventualno uz dodatak sredstva za ispiranje. Alat tokom stanke u radu držati u boji ili pod vodom.

  Napomena

  Kod fasadnih površina koje su u posebnim uslovima na objektu ili uslijed prirodnih uticaja jače izložene vlazi nego što je uobičajeno postoji povećani rizik stvaranje gljivica i algi. Stoga za ugrožene površine preporučamo naše specijalne proizvode, npr. ThermoSan, Amphibolin-W ili Duparol-W. Ti proizvodi sadrže aktivne tvari koje vremenski usporavaju rast gljivica i algi. Kod tamnih nijansi mogu mehanička opterećenja dovesti do pojave svijetlih pruga. Ovo je svojstvo specifično za sve mat fasadne boje.
  Kod gustih, hladnih podloga ili kod produljenog sušenja uslijed vremenskih uvjeta, zbog izlaganja vlazi (kiša, rosa, magla) mogu na površini premaza nastati žućkasti / prozirni, pomalo sjajni i ljepljivi tragovi tragovi otjecanja, a uzrok su pomoćni agensi. Ti agensi su vodotopivi i sami se odstranjuju sa dovoljno vode, npr. nakon nekoliko jačih pljuskova. To neće štetno uticati na kvalitetu suhog premaza.
  Ako unatoč tomu uslijedi direktna obrada, onda te tragove otjecanja / pomoćne agense treba prethodno namočiti i nakon kratkog djelovanja oprati bez ostatka. Dodatno grundiranje sa CapaGrund Universal se mora obvezno napraviti. Kod izvođenja premazivanja u pogodnim klimatskim uvjetima se ovi tragovi curenja odnosno otjecanja ne pojavljuju.
  Popravci na površini nisu mogući kod nanosa lazure.

  Podnošljivost sa drugim premaznim materijalima:
  Kako bi se očuvala specijalna svojstva, TopLasur NQG se ne smije miješati sa drugim premaznim materijalima.

  Mjere prekrivanja:
  Okolinu površina koje se premazuju, posebno staklo, keramiku, lakirane površine, klinker, prirodni kamen, metal kao i prirodno ostavljeno ili lazurom premazano drvo, brižljivo prekriti. Kapi od prskanja odmah oprati vodom. Po jakom vjetru na skele staviti cerade.

  Konstruktivne mjere:
  Izbočene dijelove građevine kao što su vijenci, okviri, prozorske klupice, zabati, itd. se moraju prekriti po pravilima struke, kako bi se izbjeglo stvaranje otiska prljavštine ili jače provlaživanje zida.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

  Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(a), 30 g/l; maks. 30 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF02

  Deklaracija sadržaja

  Hibridno vezvo (organo-silikat/akrilat), silikati, voda, uljni razrjeđivač, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon).

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Tehnička podrška

  Sve podloge koje se javljaju u praksi i njihova stručna obrada premazivanjem nisu mogle biti obrađene u ovom napisu.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, potrebno je zatražiti informacije od nas ili naših vanjskih saradnika, koji će Vam dati potrebne odgovore. Rado ćemo Vam pružiti detaljne savjete vezano uz objekt na kojemu radite.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije