caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/153173/049797_844349_DecoLasur_Gla_nzend_5L_ES.png

Deco-Lasur glanzend

Sjajna lazurna boja na disperzivnoj bazi za unutarnje radove.
 • Primjena

  Za dekorativne polu-transparentne lazurne premaze na unutarnjim površinama, kao i za dekorativno oblikovanje tapeta sa grubim vlaknima, staklenih pletiva kao i FantasticFleece i MultiStructurStyle premaza.

  Osobine materijala

  • minimalne emisije štetnih tvari, bez otapala i plastifikatora
  • transparentna
  • klasa otiranja na mokro 1
  • difuzivna
  • otporna na vodene dezinficijense

  Baza materijala

  Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  2,5 l, 5 l

  Nijanse

  Transparentna.
  Može se nijansirati na ColorExpress strojevima i sa CaparolColor i AVA kolorantima.

  Stepen sjaja

  Sjajan

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. 
  Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

  Gustina

  ca. 1,00 g/cm3

  Dopunski proizvodi

  • Capadecor DecoGrund
  • Pearl White
  • Switch Desert
  • Switch Lagoon

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
  ++
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.  
  Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Način pripreme podloge ovisi o postojećoj podlozi i njenom stanju i svojstvima. Stoga je potrebno pridržavati se odgovarajućih tehničkih informacija.  

  Zidne lazure su prozirni materijali koji dopuštaju da se kroz njih vide nijansa i struktura podloge i na koje u odlučujućoj mjeri utječu nijansa, upojnost i stanje podloge, debljina sloja i stepen razrjeđenosti lazure. Korišteni alat kao i "individualni rukopis" (način rada) izvođača radova usmjeruju i određuju krajnji rezultat. Zbog toga je izrada probnih površina i probnih ploča neizbježna.

  Način primjene

  Za izvođenje nanosa lazure sa Deco-Lasur Glänzend su prikladne razrađene četke za bojenje, tupi kistovi, prirodna spužva ili čiste krpe. Odabir ovisi o željenoj lazurnoj tehnici.

  Sistem nanošenja

  Međupremaz: 
  Sa Caparol-Haftgrund, Putzgrund, MultiStructurStyle ili Amphibolin. Mat unutarnje disperzivne boje su zbog sposobnosti upijanja samo uvjetno prikladne (opasnost od vidljivih naslojavanja premaza). Površine koje se premazuju lazurom moraju nakon međupremaza biti bez kontrasta i ravnomjerno upojne.  

  Završni premaz: 
  1–3 lazurna nanosa sa Deco-Lasur Glänzend nijansiranom na ColorExpress uređaju ili sa CaparolColor ili AVA kolorantima. Za podešavanje konzistencije za obradu, Deco-Lasur Matt može se razrjediti s najviše 20 % CapaSol LF. 
  Prema TI br. 891, ako je podloga koja nosi lazuru FantasticFleece, drugi sloj Deco-Lasur Glänzend treba nanijeti četkom kako bi se pojačao stupanj sjaja. Dodati 1% do 7% efekt pigmenata da se postigne željeni efekt (vidjeti TI br. 816). Dodane pigmente dobro promiješati kako bi se osigurala homogenost i ujednačenost smjese.

  Potrošnja

  Ca. 80 – 200 ml/m2 u jednom nanosu, ovisno o upojnosti i strukturi podloge. Tačnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja temperaturna granica kod obrade:
  +5 °C za podlogu i okolni zrak.

  Vrijeme sušenja

  Ovisno o tehnici lazurnog premazivanja raditi mokro na mokro ili omogućiti sušenje u trajanju do 12 sati između pojedinih premaza. Kod hladnijeg i vlažnijeg vremena se vrijeme sušenja u odgovarajućoj mjeri produžuje.

  Čišćenje alata

  Vodom nakon upotrebe, po potrebi uz dodatak sredstva za pranje.

  Napomena

  Ne primjenjivati na vodoravnim površinama izloženim djelovanju vode. Kako bi se izbjegla struktura valjka, temeljni i međupremaz se trebaju nanositi četkom.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(b) 100 g/l; maks. 1 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Polivinilacetatna smola, parafinski vosak, voda, aditivi, konzervans (Metil-/Benzizotiazolinon)

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. 
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba