caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/154686/050075_Arte_Dolce_2,5L.png

Capadecor ArteDolce

Disperzijska lazura sa finim česticama za kreiranje robusnih, mat površina u unutarnjim prostorima.

Primjena

Mat, dispezijska lazura koja se može nijansirati, sa finim česticama u boji za dekorativno oblikovanje unutarnjih površina.

Osobine materijala

  • jednostavna obrada
  • decentan izgled
  • robusna / sa jedva primjetnim efektom pisanja
  • ekonomična i lagana tehnika rada
  • postojana na na vodene dezinficijense

Pakovanje/veličina pakovanja

  • 2,5 Liter

Nijanse

Bijela

Nijansiranje
Strojno nijansiranje u ColorExpress sustavu prema 3D i CaparolColor ton kartama.

Nijansirani materijal prije obrade dobro promiješati ručno ili mašinski mješalicom u polaganom hodu.

Kod premazivanja povezanih površina nijansirana pakiranja međusobno izmiješati kako bi se izbjegla odstupanja u nijansi. 
Kod organski pigmentiranih boja, kao npr. crvene i narandžaste, može doći u područjima s jakim prirodnim svjetlom, do veće promjene nijanse.

Stepen sjaja

Mutno mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja

Klasa otiranja na mokro

Klasa 2 prema DIN EN 13300, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

Dopunski proizvodi

  • DecoGrund
  • AkkordSpachtel fein

 

 

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

U unutarnjim prostorima, žbuke grupe PII i PIII, gipsane žbuke iz skupina PIV, građevinske ploče od gipsa, gipskartonske ploče i betonske površine.
Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Priprema podloge

Grube površine, građevinske ploče od gipsa i sve zidne i stropne površine s povećanim izlaganjem svjetlu, grundirati sa Caparol-Haftgrund. površinu potom obraditi sa 1-2 sloja Caparol-Akkordspachtel fein, kako bi se postigla razina kvalitete Q4. Nakon sušenja, površinu lagano prebrusiti brusnim papirom max. P200 do 240, te odstraniti prašinu. Za izjednačavanje upojnosti podloge, grundirati sa CapaSol LF.
Podloge koje su već približno u skladu s razinom kvalitete Q4, kao što je opisano gore, moguće je direktno obrađivati.

Način primjene

Temeljni premaz:
Kao temeljni premaz, nanijeti valjkom Capadecor DecoGrund razrijeđen sa 10% vode u nijansi
završnog sloja i potom prijeći lagano četkom za lazure.

Međupremaz:
ArteDolce u željenoj nijansi nanijeti križnim pokretima nerazrijeđeno sa valjkom kratke dlake  (10 - 12 mm) i potom površinu lagano prijeći četkom, kako bi se ujednačila struktura valjka.

Završni premaz:
ArteDolce u željenoj nijansi nanijeti križnim pokretima nerazrijeđeno sa valjkom kratke dlake  (10 - 12 mm) i potom površinu lagano prijeći četkom, kako bi se ujednačila struktura valjka.

Razrjeđivanje

ArteDolce se nanosi nerazrijeđen.

Potrošnja

ca. 100 - 120 ml/m2/po nanosu. Točnu potrošnju odrediti izradom probne površine.

Uslovi pri nanošenju

Donja tmperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površinski suho nakon ca. 30 – 60 minuta. Potpuno prosušeno i opteretivo nakon 1 – 2 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka, ova se vremena produžuju.

Alat

Preporučamo nanošenje valjkom kratke dlake (10 - 12 mm) i mekom četkom za izjednačavanje strukture valjka.

Čišćenje alata

Vodom i sapunom odmah nakon upotrebe.

Napomena

Savjeti za čišćenje i njegu:
Prije čišćenja cjelokupne površine, potrebno je prethodno izvesti pokusno čišćenje na površini određenoj za tu svrhu i to uvijek s maksimalnim oprezom. Sjajna mjesta koja su rezultat probnog čišćenja više nije moguće ukloniti.

Certifikat

Ispitivanje otpornosti na sredstva za dezinfekciju:
- otpornost na vodene dezinficijense

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

A(l), 200 g/l; >50 g/l.

Proizvodni kod boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilna/policinilacetatna disperzija, mineralna punila, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervansi (Metil- Benzizotiazolinon)

Tehnička podrška

U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehničke informacije