caparol_pim_import/caparol_ba/products/image/98146/037359_ArteLasur_2,5L.png

Arte-Lasur

Gotova lazura za unutrašnje zidove sa bijelim česticama, na bazi akrilata.

 • Primjena

  Posebno razvijena, vrlo privlačna lazura za nanošenje na površine unutarnjih zidova. 
  Sastavni dio lazure su svijetlo pigmentirane čestice koji se ne miješaju s drugim pigmentima nakon toniranja i na svijetlim podlogama daju vrlo atraktivan i sofisticiran izgled površine.

  Osobine materijala

  • razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš, slabog mirisa
  • klasa otiranja na mokro 2
  • jednostavno nanošenje
  • otporna na vodene dezinficijense
  • toniranje u ColorExpress sustavu

  Baza materijala

  Akrilna emulzija/disperzija.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  2,5 l, 5 l

  Nijanse

  Transparentna, sa bijelim česticama.
  ArteLasur se nijansira u ColorExpress sustavu u više od 350 tonova iz kolekcije Caparol 3DSystem plus.
  Napomena:
  ArteLasur se nijansira u ColorExpress sistemu prema kolekciji "CD ArteLasur".
  Pritom treba uzeti u obzir da se nijansa lazure na zidu može lagano razlikovati od originalne iz Caparol 3DSystem plus nijanse usljed osobina, tehnike nanošenja, debljine sloja i boje podloge.

  Stepen sjaja

  Svilenkasto mat kad se osuši.

  Skladištenje

  Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.
  Upotrebljena pakiranja držati dobro zatvorena.

  Gustina

  ca. 1,0 g/m3

  Dopunski proizvodi

  • MultiStruktur Fein / Mittel / Grob / Supergrob
  • Putzgrund 610
  • FibroSil
  • Metallocryl Interior
  • Pearl White
  • Switch Desert
  • Switch Lagoon

  Prikladne podloge

  Gipsane i gotove žbuke iz grupe maltera PIV:
  Temeljni premaz sa Caparol Haftgrundom. Gips žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

  Građevne gips ploče:
  Na upojnim pločama temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB.
  Na jako zadihtanim, glatkim pločama za bolje prianjanje preporuča se temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom.

  Gips ploče (gipskartonske ploče):
  Obrusiti tragove mase za ispunu. Meka i obrušena mjesta ispunjena gipsom učvrstiti sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa proizvodima Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrundom. Pridržavati se BFS upute br. 12.

  Beton:
  Odstraniti eventualne ostatke sredstva za razdvajanje kao i tvari koje se brašnaju i osipaju. Ako je moguće smanjiti alkalnost površine fluatacijom.

  Zid od pješčenjaka i opeke:
  Provjeriti alkalnost te ju po potrebi smanjiti fluatacijom.

  Nosivi premazi:
  Mat, slabo upojne premaze obraditi direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom.

  Nenosivi premazi:
  Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili premaze od umjetne smole odstraniti. Na teže
  upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom. Na grubim, poroznim, upojnim odnosno površinama koje se osipaju temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

  Premazi boja sa ljepilom:
  Temeljito oprati. Temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane grube, vlaknaste, reljefne ili štampane tapete od papira:
  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Tapete koje ne drže čvrsto:
  Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i ostatke makulature oprati. Temeljni premaz sa proizvodom Caparol-Tiefgrund TB.

  Površine s naslagama plijesni:
  Naslage plijesni ili gljivica ukloniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatoxom odnosno
  FungiGrundom i pustit da se dobro osuše. Temeljni premaz odabrati prema vrsti i tipu površine. Pridržavati se lokalnih propisa (npr. odredbe o biotvarima i opasnim materijalima).

  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
  Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za
  čišćenje i odmašćivanje u kućanstvu i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode
  očetkati na suho. Temeljni izolacijski premaz sa Caparol AquaSperrgrundom.

  Drvo i drveni materijali:
  Premazati sa vodorazrjedivim ekološkim Capacryl Acryl ili Capacryl PU lakovima.

  Manja oštećenja:
  Nakon odgovarajućih predradnji popraviti sa Caparol-Akkordspachtelom prema propisu o obradi
  i po potrebi naknadno grundirati.

  Podloge

  Upute za obradu:
  Podloge moraju biti bez kontrasta.
  Zidne glazure su polu-transparentni proizvodi, te stoga boja i tekstura podloge ostaju lagano vidljivi nakon sušenja. Zbog toga preporučamo izradu probnog premaza na licu mjesta.
  Kontrastni efekt je snažan, kada se tamno obojena lazura nanosi na svjetli temeljni sloj.
  ArteLasura se može primjenjivati i netonirana ukoliko se radi o tamnim podlogama.
  U slučaju vrlo svjetlo tonirane lazure i promjetno strukturirane podloge, svijetlo pigmentirane čestice u lazuri mogu prikazati samo ograničen vizualni efekt. Veća debljina nanesenog sloja dovodi do većeg sjaja.
  Plemenite površine se postižu dodavanjem 1% do 5% pigmenata. Umiješajte temeljito pigmente u proizvod kako bi se postigla homogenost smjese. Vidjeti tehničke informacije br. 816.

  Sistem nanošenja

  Temeljni sloj:
  Caparol-Haftgrund za glatke podloge.
  Putzgrund za polu grube podloge (mineralni izgled).
  MultiStruktur fine ili medium za strukturirane podloge sa mineralim izgledom.
  Metallocryl Interior za metalik efekt.

  Napomena:
  Temeljni i međupremaz nanositi po cijeloj površini četkom, kako bi se izbjegli tragovi valjka. Ne nanositi ArteLasur direktno na alkalne međupremaze (npr. silikatne boje ili žbuke).

  Završni sloj:
  ArteLasur je spreman za upotrebu i primjenjuje se nerazrijeđen.
  Preporuka: nanesite lazuru mekanom četkom (npr. četkom ovalnog oblika) na cijelu površinu (kratkim križnim potezima). Nakon kratkog vremena, površina se može lagano preći mekanom, suhom četkom. Ovisno o željenom izgledu površine, može se dodatno obraditi mokro na mokro sa toniranim proizvodom ili nakon sušenja prvog sloja. Drugi sloj lazure povećava intenzitet boje i broj svijetlih čestica.


  Bild 12 (004219.jpg)Bild 13 (004220.jpg)Bild 14 (004221.jpg)
  Putzgrund (sadrži kvarc) nanesen križnim potezima četkom kao temeljni premaz. Alternativno nanijeti MultiStruktur križno valjkom (dostupno u velikom broju nijansi u ColorExpress sustavu).Nakon sušenja: završni sloj sa ArteLasur, nanesen kratkim križnim potezima četkom.Nakon kratkog vremena, površina se može "otvoriti", koristeći meku, suhu četku.

  Potrošnja

  Ca. 110–170 ml/m2 po nanosu.

  Uslovi pri nanošenju

  Donja tmperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5 °C za podlogu i zrak.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho nakon 4 sata.

  Čišćenje alata

  Vodom i sapunom odmah nakon upotrebe.

  Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(l), 200 g/l; maks 50 g/l.

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-DF02

  Deklaracija sadržaja

  Akrilna emulzija/disperzija, mineralno punilo, voda, sredstvo za stvaranje filma, aditivi, konzervansi.

  Bliži podaci

  Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim saradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekat.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba

  Tehničke informacije

  Sigurnosni list